EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:026:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 26, 28. jaanuar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.026.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 26

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
28. jaanuar 2012


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/92/EL, 13. detsember 2011, teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (1)

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave jõustumise kuupäeva kohta: Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

22

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 71/2012, 27. jaanuar 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 72/2012, 27. jaanuar 2012, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) ja kehtestatakse sellest erand

26

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 73/2012, 27. jaanuar 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

28

 

 

OTSUSED

 

 

2012/45/EL, Euratom

 

*

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus, 23. jaanuar 2012, millega nimetatakse ametisse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee liikmed

30

 

 

2012/46/EL

 

*

Nõukogu otsus, 23. jaanuar 2012, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Madalmaadega

32

 

 

2012/47/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 24. jaanuar 2012, millega lubatakse Rootsil kohaldada vähendatud maksumäära Põhja-Rootsi teatavates piirkondades kodumajapidamiste ja teenustesektori äriühingute poolt tarbitava elektrienergia suhtes kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19

33

 

 

2012/48/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 26. jaanuar 2012, millega pikendatakse otsuse 2009/251/EÜ (millega kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi dimetüülfumaraati sisaldavaid tooteid ei lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks) kehtivust (teatavaks tehtud numbri K(2012) 321 all)  (1)

35

 

 

2012/49/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. jaanuar 2012, millega muudetakse otsuseid 2011/263/EL ja 2011/264/EL selleks, et võtta arvesse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ I lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa kohaseid muudatusi ensüümide klassifitseerimisel (teatavaks tehtud numbri K(2012) 323 all)  (1)

36

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga) parandus (ELT L 153, 11.6.2011)

38

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top