EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:009:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 9, 14. tammikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 9

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
14. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 18/2009, annettu 13 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 19/2009, annettu 13 päivänä tammikuuta 2009, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanosta avoimen työpaikan määritelmän, tietojenkeruun viitepäivämäärien, tietojen toimittamista koskevien ohjeiden ja toteutettavuustutkimusten osalta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 20/2009, annettu 13 päivänä tammikuuta 2009, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevien vuoden 2010 lisäkysymysten määrittelystä (1)

7

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta

12

 

*

Komission direktiivi 2009/1/EY, annettu 7 päivänä tammikuuta 2009, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/64/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen (1)

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/20/EY

 

*

EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2008, tehty 10 päivänä marraskuuta 2008, assosiaatiosopimuksen liitteessä IV mainittujen tuotteiden tullien poistoa koskevan aikataulun vahvistamisesta

33

 

 

2009/21/EY

 

*

EU–Marokko-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2008, tehty 26 päivänä marraskuuta 2008, tulliyhteistyökomitean perustamisesta, taloudellisen vuoropuhelun työryhmän työjärjestyksen vahvistamisesta ja assosiaatiokomitean tiettyjen alakomiteoiden työjärjestyksen muuttamisesta

43

 

 

2009/22/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan nimittämisestä

51

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/23/EY

 

*

Komission suositus, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskevat yhteiset suuntaviivat (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8625)

52

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top