EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:009:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 9, 14 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 9

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
14 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 18/2009 на Комисията от 13 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 19/2009 на Комисията от 13 януари 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечната статистика за свободните работни места в Общността по отношение на определението на свободно работно място, референтните дати за събиране на данни, спецификации за предаването на данни и проучвания за осъществимост (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 20/2009 на Комисията от 13 януари 2009 година за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2010 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот, предвиден с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (1)

7

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО

12

 

*

Директива 2009/1/ЕО на Комисията от 7 януари 2009 година за изменение с цел привеждането ѝ в съответствие с техническия прогрес на Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване (1)

31

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/20/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания от 10 ноември 2008 година за установяването на график за премахване на митата за продуктите, включени в приложение IV към Споразумението за асоцииране

33

 

 

2009/21/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвета за асоцииране ЕС—Мароко от 26 ноември 2008 година за създаване на Комитет за митническо сътрудничество, приемане на процедурен правилник на Групата за икономически диалог и изменение на процедурния правилник на някои подкомитети на Комитета за асоцииране

43

 

 

2009/22/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 декември 2008 година относно назначаването на председател на Военния комитет на Европейския съюз

51

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2009/23/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 19 декември 2008 година относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (нотифицирано под номер C(2008) 8625)

52

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top