EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:009:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 9, 14. jaanuar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 9

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
14. jaanuar 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 18/2009, 13. jaanuar 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 19/2009, 13. jaanuar 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) vaba ametikoha, andmete kogumise võrdluskuupäevade, andmete edastamisele esitatavate nõuete ja otstarbekusuuringute määratlemise osas (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 20/2009, 13. jaanuar 2009, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud töö- ja pereelu kokkusobitamist käsitleva lisaküsimustiku kirjeldus 2010. aastaks (1)

7

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, 16. detsember 2008, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ

12

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/1/EÜ, 7. jaanuar 2009, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust (1)

31

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/20/EÜ

 

*

EL-Jordaania assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2008, 10. november 2008, assotsiatsioonilepingu IV lisas loetletud toodetele kohaldatavate tollimaksude kaotamise ajakava kehtestamise kohta

33

 

 

2009/21/EÜ

 

*

EL-Maroko assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2008, 26. november 2008, millega luuakse tollikoostöö komitee ja võetakse vastu majandusdialoogi töörühma töökord ning muudetakse teatavate assotsiatsioonikomitee allkomiteede töökorda

43

 

 

2009/22/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. detsember 2008, millega määratakse Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees

51

 

 

SOOVITUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/23/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 19. detsember 2008, mis käsitleb ühiseid suuniseid euro käibemüntide liikmesriike tähistavate külgede ja kõnealuste müntide emiteerimise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8625 all)

52

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top