EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:328:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 328, 12. detsember 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 328

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
12. detsember 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2278, 4. september 2017, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) I lisa

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/2279, 11. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 (sööda turuleviimise ja kasutamise kohta) II, IV, VI, VII ja VIII lisa ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2280, 11. detsember 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/220, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) rakenduseeskirjad

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2281, 11. detsember 2017, millega lubatakse tõsta teatavates Saksamaa ning kõigis Taani, Madalmaade ja Rootsi viinamarjakasvatuspiirkondades 2017. aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid

17

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2282, 11. detsember 2017, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

19

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2283, 11. detsember 2017, millega toetatakse ebaseaduslikest väike- ja kergrelvadest ning muudest ebaseaduslikest tavarelvadest ja laskemoonast teavitamise ülemaailmset mehhanismi, et vähendada nendega ebaseaduslikult kauplemise riski („iTrace III“)

20

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/2284, 11. detsember 2017, millega toetatakse Aafrika, Aasia ja Vaikse ookeani ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide osalemist lõhustuvate materjalide tootmise keelustamise lepingu ekspertide kõrgetasemelise ettevalmistusrühma konsulteerimisprotsessis

32

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/2285, 6. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) kohast juhendit keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis osalemiseks vajalike sammude kohta (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8072 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2286, 6. detsember 2017, millega tunnistatakse keskkonnajuhtimissüsteemi Eco-Lighthouse nõuded vastavaks keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) asjaomastele nõuetele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) artikliga 45 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8082 all)  ( 1 )

87

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2287, 8. detsember 2017, milles määratakse kindlaks dokumendivormid, mida kasutatakse elavhõbeda ja teatavate elavhõbedasegude impordi puhul vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/852 elavhõbeda kohta (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8190 all)  ( 1 )

118

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2288, 11. detsember 2017, mis käsitleb selliste IKT tehniliste kirjelduste kindlaksmääramist, millele riigihangetes viidata ( 1 )

123

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2289, 11. detsember 2017, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8631 all)  ( 1 )

126

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 52/2017, 24. november 2017, mis on seotud vastavushindamisasutuse lisamisega elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse [2017/2290]

136

 

*

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 53/2017, 24. november 2017, mis on seotud vastavushindamisasutuse lisamisega elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse [2017/2291]

138

 

*

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 54/2017, 24. november 2017, mis on seotud vastavushindamisasutuse lisamisega elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse [2017/2292]

140

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 14. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/631 (millega kehtestatakse võrgueeskiri elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta) parandus ( ELT L 112, 27.4.2016 )

142

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top