EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 328, 12. december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
12. december 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2278 af 4. september 2017 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/2279 af 11. december 2017 om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2280 af 11. december 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 om fastsættelse af bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2281 af 11. december 2017 om tilladelse til at forhøje tilsætningsgrænserne for vin fra druer høstet i 2017 i visse vindyrkningsområder i Tyskland og alle vindyrkningsområder i Danmark, Nederlandene og Sverige

17

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2282 af 11. december 2017 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

19

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2283 af 11. december 2017 til støtte for en global rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige håndvåben og lette våben og andre ulovlige konventionelle våben og ammunition hertil for at mindske risikoen for ulovlig handel hermed (»iTrace III«)

20

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/2284 af 11. december 2017 om støtte til stater i regioner i Afrika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika og Caribien til at deltage i en høringsproces i en forberedende ekspertgruppe på højt niveau om en traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer

32

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2285 af 6. december 2017 om ændring af brugervejledningen, der beskriver de skridt, det er nødvendigt at tage for at deltage i EMAS under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (meddelt under nummmer C(2017) 8072)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2286 af 6. december 2017 om anerkendelse af kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse som værende i overensstemmelse med de tilsvarende krav i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (meddelt under nummer C(2017) 8082)  ( 1 )

87

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2287 af 8. december 2017 om fastsættelse af formularer til brug ved import og eksport af kviksølv og visse kviksølvsblandinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 om kviksølv (meddelt under nummer C(2017) 8190)  ( 1 )

118

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2288 af 11. december 2017 om udpegning af IKT-tekniske specifikationer, der kan henvises til i forbindelse med offentlige udbud ( 1 )

123

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2289 af 11. december 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 8631)  ( 1 )

126

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 52/2017 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater af 24. november 2017 om opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet [2017/2290]

136

 

*

Afgørelse nr. 53/2017 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater af 24. november 2017 om opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet [2017/2291]

138

 

*

Afgørelse nr. 54/2017 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater af 24. november 2017 om opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet [2017/2292]

140

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087 af 18. november 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe ( EUT L 302 af 19.11.2015 )

142

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top