EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:328:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 328, 12. joulukuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
12. joulukuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2278, annettu 4 päivänä syyskuuta 2017, verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 liitteen I muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/2279, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteiden II, IV, VI, VII ja VIII muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2280, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/220 muuttamisesta

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2281, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, vuonna 2017 korjatuista rypäleistä tuotetun viinin väkevöimistä koskevien rajojen nostamisen sallimisesta eräillä Saksan viininviljelyalueilla ja kaikilla Tanskan, Alankomaiden ja Ruotsin viininviljelyalueilla

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2282, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta

19

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2283, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, laittomia pienaseita ja kevyitä aseita sekä muita laittomia tavanomaisia aseita ja ampumatarvikkeita koskevan maailmanlaajuisen raportointijärjestelmän tukemisesta niiden laittoman kaupan riskin pienentämiseksi (”iTrace III”)

20

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2284, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, tuen antamisesta Afrikan, Aasian ja Tyynenmeren sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueiden valtioille, jotta ne voisivat osallistua ydinaseisiin soveltuvan halkeamiskelpoisen materiaalin tuotantokieltoa koskevaa sopimusta käsittelevän asiantuntijoiden korkean tason valmisteluryhmän neuvoa-antavaan prosessiin

32

 

*

Komission päätös (EU) 2017/2285, annettu 6 päivänä joulukuuta 2017, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen, EMAS-järjestelmään liittymisen edellyttämät vaiheet esittävän käyttäjän käsikirjan muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8072)  ( 1 )

38

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2286, annettu 6 päivänä joulukuuta 2017, Eco-Lighthouse-ympäristöjärjestelmän vaatimusten tunnustamisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmän) vastaavien vaatimusten mukaisiksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 45 artiklan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8082)  ( 1 )

87

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2287, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, elohopean ja tiettyjen elohopeaseosten tuonnissa käytettävien lomakkeiden täsmentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston elohopeasta annetun asetuksen (EU) 2017/852 nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8190)  ( 1 )

118

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2288, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, sellaisten tieto- ja viestintätekniikan teknisten eritelmien yksilöimisestä, joihin voidaan viitata julkisissa hankinnoissa ( 1 )

123

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2289, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8631)  ( 1 )

126

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 52/2017, annettu 24 päivänä marraskuuta 2017, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan alakohtaiseen liitteeseen [2017/2290]

136

 

*

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 53/2017, annettu 24 päivänä marraskuuta 2017, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan alakohtaiseen liitteeseen [2017/2291]

138

 

*

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 54/2017, annettu 24 päivänä marraskuuta 2017, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan alakohtaiseen liitteeseen [2017/2292]

140

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2015/340, annettu 20 päivänä helmikuuta 2015, lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 805/2011 kumoamisesta ( EUVL L 63, 6.3.2015 )

142

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top