EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:249:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 249, 16. juuli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 249

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
16. juuli 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 249/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 249/02

Kohtuasi C-655/17 P: Berliner Stadtwerke GmbH 24. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 20. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-719/16: Berliner Stadtwerke GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

2

2018/C 249/03

Kohtuasi C-656/17 P: Berliner Stadtwerke GmbH 24. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 20. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-402/16: Berliner Stadtwerke GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

2

2018/C 249/04

Kohtuasi C-671/17 P: Anastasia-Soultana Gaki 27. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 27. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-366/16: Gaki versus Europol

3

2018/C 249/05

Kohtuasi C-15/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 9. jaanuaril 2018 – Finnair PLC versus Igor Turtschin jt

3

2018/C 249/06

Kohtuasi C-223/18 P: Deichmann SE 27. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 17. jaanuari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-68/16: Deichmann SE versus EUIPO

3

2018/C 249/07

Kohtuasi C-230/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) 30. märtsil 2018 – PI

4

2018/C 249/08

Kohtuasi C-239/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Thüringer Oberlandesgericht (Saksamaa) 3. aprillil 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH versus Freistaat Thüringen

5

2018/C 249/09

Kohtuasi C-240/18 P: Constantin Film Produktion GmbH’i 4. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 24. jaanuari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-69/17: Constantin Film Produktion GmbH versus EUIPO

6

2018/C 249/10

Kohtuasi C-243/18 P: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte 3. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 25. jaanuari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-561/16: Galocha versus Tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte

7

2018/C 249/11

Kohtuasi C-245/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale ordinario di Udine (Itaalia) 9. aprillil 2018 – Fallimento Tecnoservice Int. Srl versus Poste Italiane SpA

8

2018/C 249/12

Kohtuasi C-253/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 12. aprillil 2018 – Stadt Euskirchen versus Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

8

2018/C 249/13

Kohtuasi C-255/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 11. aprillil 2018 – State Street Bank International GmbH versus Banca d’Italia

9

2018/C 249/14

Kohtuasi C-266/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poola) 17. aprillil 2018 – Aqua med sp. z o.o. versus Irena Skóra

10

2018/C 249/15

Kohtuasi C-267/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 17. aprillil 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA versus Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

10

2018/C 249/16

Kohtuasi C-268/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bacău (Rumeenia) 18. aprillil 2018 – SC Onlineshop SRL versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) ja Direcţia Generală a Vămilor

11

2018/C 249/17

Kohtuasi C-284/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 25. aprillil 2018 – Equitalia centro SpA versus Poste Italiane SpA

12

2018/C 249/18

Kohtuasi C-286/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 9. märtsil 2018 – Agrenergy Srl versus Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/19

Kohtuasi C-287/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 9. märtsil 2018 – Fusignano Due Srl versus Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/20

Kohtuasi C-290/18: 26. aprillil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

14

2018/C 249/21

Kohtuasi C-311/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 9. mail 2018 – Data Protection Commissioner versus Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

15

2018/C 249/22

Kohtuasi C-316/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 14. mail 2018 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs versus The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

17

2018/C 249/23

Kohtuasi C-325/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Iirimaa) 17. mail 2018 – Hampshire County Council versus C.E., N.E.

18

2018/C 249/24

Kohtuasi C-327/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 18. mail 2018 – Minister for Justice and Equality versus R O

19

 

Üldkohus

2018/C 249/25

Kohtuasi T-111/16: Üldkohtu 5. juuni 2018. aasta otsus – Prada versus EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi THE RICH PRADA taotlus — Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised sõna- ja kujutismärgid PRADA — Suhtelised keeldumispõhjused — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5) — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine — Eristusvõime või maine kahjustamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

21

2018/C 249/26

Kohtuasi T-160/16: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta otsus – Groningen Seaports jt versus komisjon (Riigiabi — Äriühingute maksuvabastus, mida Madalmaad andsid kuuele avalikule meresadamale — Otsus, millega tunnistatakse abikava siseturuga kokkusobimatuks — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine)

21

2018/C 249/27

Kohtuasi T-210/16: Üldkohtu 6. juuni 2018. aasta otsus – Lukash versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime loetellu jätmine — Põhjendamiskohustus — Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine — Faktiviga — Kaalutlusviga — Kaitseõigused — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile — Omandiõigus)

22

2018/C 249/28

Kohtuasi T-340/16: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta otsus – Flatworld Solutions versus EUIPO – Outsource Professional Services (Outsource 2 India) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa liidu kujutismärk figurative Outsource 2 India — Pahauskne — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b)

23

2018/C 249/29

Kohtuasi T-461/16: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta otsus – Kaddour versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Võimu kuritarvitamine — Hea halduse põhimõte — Kohtuotsuse seadusjõu põhimõte — ELTL artikli 266 rikkumine — Ilmne hindamisviga — Põhiõigused — Proportsionaalsus — Diskrimineerimiskeelu põhimõte)

24

2018/C 249/30

Kohtuasi T-770/16: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta otsus – Korwin-Mikke versus parlament (Institutsiooniline õigus — Euroopa Parlament — Parlamendi kodukord — Käitumine, mis kahjustab parlamendi väärikust ja parlamendi töö sujuvat toimimist — Distsiplinaarkaristused, mis seisnevad päevaraha õigusest ilmajätmises ja ajutises täielikus kõrvaldamises parlamendi tegevusest — Sõnavabadus — Põhjendamiskohustus — Õigusnormi rikkumine)

25

2018/C 249/31

Kohtuasi T-803/16: Üldkohtu 6. juuni 2018. aasta otsus – Glaxo Group Ltd versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk SALMEX — Varasem siseriiklik ruumiline kaubamärk — Apellatsioonikoja pädevus kontrollida omal algatusel varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 64 lõige 1 ja artikli 76 lõige 1 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 71 lõige 1 ja artikli 95 lõige 1))

25

2018/C 249/32

Kohtuasi T-900/16: Üldkohtu 1. juuni 2018. aasta otsus – Casual Dreams versus EUIPO – López Fernández (Dayaday) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Dayaday taotlus — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid DAYADAY ja dayaday — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5) — Maine — Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine)

26

2018/C 249/33

Kohtuasi T-163/17: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta otsus – Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità versus komisjon (Lepinguvälise vastutus — Paralleelsed kolmandates riikides oliivõli tutvustamise programmid, millest üks, EAGF-ist rahastatav tutvustas Euroopa päritolu oliivõli ja teine, EAFRD-st rahastatav oli mõeldud Hispaania päritolu oliivõli tutvustamiseks — Programme haldavate komisjoni teenistuste vahelise kooskõlastatuse puudumine — Varaline kahju — Turu kaotus ja saamata jäänud tulu — Mittevaraline kahju — Ärilise maine kahjustamine)

27

2018/C 249/34

Kohtuasi T-258/17: Üldkohtu 6. juuni 2018. aasta otsus – Arbuzov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga)

28

2018/C 249/35

Kohtuasi T-264/17: Üldkohtu 6. juuni 2018. aasta otsus – Uponor Innovation versus EUIPO – Swep International (SMATRIX) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi SMATRIX taotlus — Euroopa Liidu varasem kujutismärk AsyMatrix — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Määruse nr 207/2009 artikkel 76 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 95) — Ulatus, milles apellatsioonikoda peab analüüsi läbi viima — Vastulausete osakonnale esitatud tõendi hindamata jätmine)

28

2018/C 249/36

Kohtuasi T-302/17: Üldkohtu 29. mai 2018. aasta otsus – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk 6000 — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktid a ja b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punktid a ja b) — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Võrdne kohtlemine — Hea halduse põhimõte — Põhjendamiskohustus)

29

2018/C 249/37

Kohtuasi T-303/17: Üldkohtu 29. mai 2018. aasta otsus – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk 4000 — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktid a ja b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punktid a ja b) — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Võrdne kohtlemine — Hea halduse põhimõte — Põhjendamiskohustus)

30

2018/C 249/38

Kohtuasi T-304/17: Üldkohtu 29. mai 2018. aasta otsus – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk 5000 — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktid a ja b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punktid a ja b) — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Võrdne kohtlemine — Hea halduse põhimõte — Põhjendamiskohustus)

31

2018/C 249/39

Kohtuasi T-314/17: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta otsus – Nosio versus EUIPO (MEZZA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi MEZZA taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Kirjeldavus — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Kaupade piiramine — Määruse nr 207/2009 artikli 43 lõige 1 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 49 lõige 1) — Põhjendamiskohustus — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 94 lõige 1))

31

2018/C 249/40

Kohtuasi T-352/17: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta otsus – Korwin-Mikke versus parlament (Institutsiooniline õigus — Euroopa Parlament — Parlamendi kodukord — Sõnad, mis kahjustavad parlamendi väärikust ja parlamendi töö sujuvat toimimist — Distsiplinaarkaristused, mis seisnevad päevaraha õigusest ilmajätmises ja ajutises täielikus kõrvaldamises parlamendi tegevusest — Sõnavabadus — Põhjendamiskohustus — Õigusnormi rikkumine)

32

2018/C 249/41

Kohtuasi T-393/10 INTP: Üldkohtu 17. mai 2018. aasta määrus – Westfälische Drahtindustrie jt versus komisjon (Menetlus — Kohtuotsuse tõlgendamine — Parandamine — Lahendamata jätmine)

33

2018/C 249/42

Kohtuasi T-65/17: Üldkohtu 17. aprilli 2018. aasta määrus – Westbrae Natural versus EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi COCONUT DREAM taotlus — Vastulause tagasivõtmine — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2018/C 249/43

Kohtuasi T-465/17: Üldkohtu 18. mai 2018. aasta määrus – VKR Holding versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi VELUX taotlus — Varasema siseriikliku sõnamärgi VELUX vanemuse nõue — apellatsioonikoja otsuse kehtetuks tunnistamine — Määruse (EL) 2017/1001 artikkel 103 — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

34

2018/C 249/44

Kohtuasi T-228/18 R: Üldkohtu presidendi 17. mai 2018. aasta määrus – Transtec versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihanked — Raamleping teenuste osutamise kohta kolmandatele riikidele, kes saavad liidu välisabi — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

35

2018/C 249/45

Kohtuasi T-274/18: 30. aprillil 2018 esitatud hagi – Klymenko versus nõukogu

35

2018/C 249/46

Kohtuasi T-284/18: 3. mail 2018 esitatud hagi – Arbuzov versus nõukogu

36

2018/C 249/47

Kohtuasi T-285/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – Pšonka versus nõukogu

37

2018/C 249/48

Kohtuasi T-289/18: 4. mail 2018 esitatud hagi – Pšonka versus nõukogu

38

2018/C 249/49

Kohtuasi T-292/18: 7. mail 2018 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

39

2018/C 249/50

Kohtuasi T-295/18: 7. juunil 2018 esitatud hagi – Kreeka versus komisjon

40

2018/C 249/51

Kohtuasi T-298/18: 7. mail 2018 esitatud hagi – Banco Comercial Português jt versus komisjon

41

2018/C 249/52

Kohtuasi T-326/18: 28. mail 2018 esitatud hagi – Herrero Torres versus EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

42

2018/C 249/53

Kohtuasi T-334/18: 31. mail 2018 esitatud hagi – Bodegas Altun versus EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN)

43

2018/C 249/54

Kohtuasi T-340/18: 31. mail 2018 esitatud hagi – Gibson Brands versus EUIPO – Wilfer (Kitarri kuju)

44

2018/C 249/55

Kohtuasi T-474/16: Üldkohtu 29. mai 2018. aasta määrus – Sowaer versus komisjon

45

2018/C 249/56

Kohtuasi T-787/16: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta määrus – QD versus EUIPO

45

2018/C 249/57

Kohtuasi T-199/17: Üldkohtu 31. mai 2018. aasta määrus – QD versus EUIPO

45

2018/C 249/58

Kohtuasi T-443/17: Üldkohtu 30. mai 2018. aasta määrus – António Conde & Companhia versus komisjon

45

2018/C 249/59

Kohtuasi T-23/18: Üldkohtu 29. mai 2018. aasta määrus – Nova Brands versus EUIPO – Natamil (Natamil)

45


ET

 

Top