Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:249:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 249, 16 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 249

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
16 юли 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 249/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 249/02

Дело C-655/17 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2017 г. от Berliner Stadtwerke GmbH срещу определението на Общия съд (седми състав), постановено на 20 септември 2017 г. по дело T-719/16 — Berliner Stadtwerke GmbH/EUIPO

2

2018/C 249/03

Дело C-656/17 Р: Жалба, подадена на 24 ноември 2017 г. от Berliner Stadtwerke GmbH срещу определението на Общия съд (седми състав), постановено на 20 септември 2017 г. по дело T-402/16 — Berliner Stadtwerke GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

2

2018/C 249/04

Дело C-671/17 P: Жалба, подадена на 27 ноември 2017 г. от Anastasia-Soultana Gaki срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 27 септември 2017 г. по дело T-366/16, Gaki/Европол

3

2018/C 249/05

Дело C-15/18: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 9 януари 2018 г. — Finnair PLC/Igor Turtschin и др.

3

2018/C 249/06

Дело C-223/18 P: Жалба, подадена на 27 март 2018 г. от Deichmann SE срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 17 януари 2018 г. по дело T-68/16 — Deichmann SE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

3

2018/C 249/07

Дело C-230/18: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Tirol (Австрия), постъпило на 30 март 2018 г. — PI

4

2018/C 249/08

Дело C-239/18: Преюдициално запитване от Thüringer Oberlandesgericht (Германия), постъпило на 3 април 2018 г. — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen

5

2018/C 249/09

Дело C-240/18 P: Жалба, подадена на 4 април 2018 г. от Constantin Film Produktion GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 24 януари 2018 г. по дело T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

6

2018/C 249/10

Дело C-243/18 P: Жалба, подадена на 3 април 2018 г. от Empresa Común Europea para el ITER и Desarrollo de la Energía de Fusión срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 25 януари 2018 г. по дело T-561/16, Galocha/Empresa Común Fusión for Energy

7

2018/C 249/11

Дело C-245/18: Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Udine (Италия), постъпило на 9 април 2018 г. — Fallimento Tecnoservice Int. Srl/Poste Italiane SpA

8

2018/C 249/12

Дело C-253/18: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 12 април 2018 г. — Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

8

2018/C 249/13

Дело C-255/18: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 11 април 2018 г. — State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia

9

2018/C 249/14

Дело C-266/18: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Poznaniu (Полша), постъпило на 17 април 2018 г. — Aqua med sp. z o.o. със седалище Опаленица/Irenа Skóra

10

2018/C 249/15

Дело C-267/18: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 17 април 2018 г. — Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

10

2018/C 249/16

Дело C-268/18: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău (Румъния), постъпило на 18 април 2018 г. — SC Onlineshop SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

11

2018/C 249/17

Дело C-284/18: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 25 април 2018 г. — Equitalia centro SpA/Poste Italiane SpA

12

2018/C 249/18

Дело C-286/18: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 9 март 2018 г. — Agrenergy Srl/Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/19

Дело C-287/18: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 9 март 2018 г. — Fusignano Due Srl/Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/20

Дело C-290/18: Иск, предявен на 26 април 2018 г. — Европейска комисия/Португалска република

14

2018/C 249/21

Дело C-311/18: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 9 май 2018 г. — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

15

2018/C 249/22

Дело C-316/18: Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното кралство), постъпило на 14 май 2018 г. — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

17

2018/C 249/23

Дело C-325/18: Преюдициално запитване от Court of Appeal (Ирландия), постъпило на 17 май 2018 г. — Hampshire County Council/C.E., N.E.

18

2018/C 249/24

Дело C-327/18: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 18 май 2018 г. — Minister for Justice and Equality/R O

19

 

Общ съд

2018/C 249/25

Дело T-111/16: Решение на Общия съд от 5 юни 2018 г. — Prada/EUIPO — The Rich Prada International (THE RICH PRADA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „THE RICH PRADA“ — По-ранни национални и международни словни и фигуративни марки „PRADA“ — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2017/1001] — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Увреждане на отличителния характер или на репутацията — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001] — Вероятност от объркване)

21

2018/C 249/26

Дело T-160/16: Решение на Общия съд от 31 май 2018 г. — Groningen Seaports и др./Комисия (Държавни помощи — Освобождаване от корпоративен данък, предоставено от Нидерландия в полза на шест нидерландски публични морски пристанища — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Задължение за мотивиране — Равно третиране)

21

2018/C 249/27

Дело T-210/16: Решение на Общия съд от 6 юни 2018 г. — Lukash/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение за мотивиране — Неспазване на критериите за включване в списъка — Фактическа грешка — Грешка в преценката — Право на защита — Право на ефективни правни средства за защита — Право на собственост)

22

2018/C 249/28

Дело T-340/16: Решение на Общия съд от 31 май 2018 г. — Flatworld Solutions/EUIPO — Outsource Professional Services (Outsource 2 India) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „Outsource 2 India“ — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

23

2018/C 249/29

Дело T-461/16: Решение на Общия съд от 31 май 2018 г. — Kaddour/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на финансови средства — Злоупотреба с власт — Принцип на добра администрация — Принцип на сила на пресъдено нещо — Нарушение на член 266 ДФЕС — Явна грешка в преценката — Основни права — Пропорционалност — Принцип на недопускане на дискриминация)

24

2018/C 249/30

Дело T-770/16: Решение на Общия съд от 31 май 2018 г. — Korwin-Mikke/Парламент (Институционално право — Европейски парламент — Правилник за дейността на Парламента — Изказване, което нарушава достойнството на Парламента и нормалното протичане на парламентарната работа — Дисциплинарни санкции „лишаване от право на надбавка за дневни разходи“ и „временно отстраняване от участие във всички дейности на Парламента“ — Свобода на изразяване на мнение — Задължение за мотивиране — Грешка при прилагане на правото)

25

2018/C 249/31

Дело T-803/16: Решение на Общия съд от 6 юни 2018 г. — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX) (Марка на Европейския съюз — Производство по обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „SALMEX“ — По-ранна триизмерна национална марка — Компетентност на апелативния състав да разгледа служебно реалното използване на по-ранната марка — Член 64, параграф 1 и член 76, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 71, параграф 1 и член 95, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

25

2018/C 249/32

Дело T-900/16: Решение на Общия съд от 1 юни 2018 г. — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday) (Марка на Европейския Съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския Съюз „Dayaday“ — По-ранни фигуративни марки на Европейския съюз „DAYADAY“ и „dayaday“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Репутация — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка)

26

2018/C 249/33

Дело T-163/17: Решение на Общия съд от 31 май 2018 г. — Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Едновременни кампании за популяризиране на зехтина в трети страни, едната финансирана от ЕФГЗ и предназначена за популяризиране на зехтина с европейски произход, а другата — финансирана от ЕФРР и предназначена за популяризиране на зехтина с испански произход — Липса на координация между службите на Комисията, които отговарят за управлението на двете програми — Имуществени вреди — Изгубване на поръчката и пропуснати ползи — Неимуществена вреда — Накърняване на търговския имидж)

27

2018/C 249/34

Дело T-258/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2018 г. — Arbuzov/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)

28

2018/C 249/35

Дело T-264/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2018 г. — Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявление за словна марка на Европейския съюз „SMATRIX“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „AsyMatrix“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001] — Член 76 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 95 от Регламент № 2017/1001) — Обхват на прегледа, който трябва да извърши апелативният състав — Липса на преценка на доказателство, представено пред отдела по споровете)

28

2018/C 249/36

Дело T-302/17: Решение на Общия съд от 29 май 2018 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „6000“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 52, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001) — Равно третиране — Принцип на добра администрация — Задължение за мотивиране)

29

2018/C 249/37

Дело T-303/17: Решение на Общия съд от 29 май 2018 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „4000“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 52, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001) — Равно третиране — Принцип на добра администрация — Задължение за мотивиране)

30

2018/C 249/38

Дело T-304/17: Решение на Общия съд от 29 май 2018 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „5000“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 52, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001) — Равно третиране — Принцип на добра администрация — Задължение за мотивиране)

31

2018/C 249/39

Дело T-314/17: Решение на Общия съд от 31 май 2018 г. — Nosio/EUIPO (MEZZA) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „MEZZA“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Ограничаване на стоките — Член 43, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 49, параграф 1от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Задължение за мотивиране — Право на изслушване — Член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001])

31

2018/C 249/40

Дело T-352/17: Решение на Общия съд от 31 май 2018 г. — Korwin-Mikke/Парламент (Институционално право — Европейски парламент — Правилник за дейността на Парламента — Изказване, което нарушава достойнството на Парламента и нормалното протичане на парламентарната работа — Дисциплинарни санкции „лишаване от право на надбавка за дневни разходи“ и „временно отстраняване от участие във всички дейности на Парламента“ — Свобода на изразяване на мнение — Задължение за мотивиране — Грешка при прилагане на правото)

32

2018/C 249/41

Дело T-393/10 INTP: Определение на Общия съд от 17 май 2018 г. — Westfälische Drahtindustrie и др./Комисия (Производство — Тълкуване на съдебно решение — Поправка — Пропуск за произнасяне)

33

2018/C 249/42

Дело T-65/17: Определение на Общия съд от 17 април 2018 г. — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „COCONUT DREAM“ — Оттегляне на възражението — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

33

2018/C 249/43

Дело T-465/17: Определение на Общия съд от 18 май 2018 г. — VKR Holding/EUIPO (VELUX) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „VELUX“ — Претендиране на предходността на по-ранната словна национална марка „VELUX“ — Отмяна на решението на апелативния състав — Член 103 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

34

2018/C 249/44

Дело T-228/18 R: Определение на председателя на Общия съд от 17 май 2018 г. — Transtec/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки — Рамков договор за предоставяне на услуги в полза на трети страни, получаващи външна помощ на Съюза — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност)

35

2018/C 249/45

Дело T-274/18: Жалба, подадена на 30 април 2018 г. — Klymenko/Съвет

35

2018/C 249/46

Дело T-284/18: Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Arbuzov/Съвет

36

2018/C 249/47

Дело T-285/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Pšonka/Съвет

37

2018/C 249/48

Дело T-289/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Pšonka/Съвет

38

2018/C 249/49

Дело T-292/18: Жалба, подадена на 7 май 2018 г. — Португалия/Комисия

39

2018/C 249/50

Дело T-295/18: Жалба, подадена на 7 юни 2018 г. — Гърция/Комисия

40

2018/C 249/51

Дело T-298/18: Жалба, подадена на 7 май 2018 г. — Banco Comercial Português и др./Комисия

41

2018/C 249/52

Дело T-326/18: Жалба, подадена на 28 май 2018 г. — Herrero Torres/EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

42

2018/C 249/53

Дело T-334/18: Жалба, подадена на 31 май 2018 г. — Bodegas Altun/EUIPO — Codorníu (ANA DE ALTUN)

43

2018/C 249/54

Дело T-340/18: Жалба, подадена на 31 май 2018 г. — Gibson Brands/EUIPO — Wilfer (Изображение на китара)

44

2018/C 249/55

Дело T-474/16: Определение на Общия съд от 29 май 2018 г. — Sowaer/Комисия

45

2018/C 249/56

Дело T-787/16: Определение на Общия съд от 31 май 2018 г. — QD/EUIPO

45

2018/C 249/57

Дело T-199/17: Определение на Общия съд от 31 май 2018 г. — QD/EUIPO

45

2018/C 249/58

Дело T-443/17: Определение на Общия съд от 30 май 2018 г. — António Conde & Companhia/Комисия

45

2018/C 249/59

Дело T-23/18: Определение на Общия съд от 29 май 2018 г. — Nova Brands/EUIPO — Natamil (Natamil)

45


BG

 

Top