EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:249:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 249, 16. července 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 249

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
16. července 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 249/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 249/02

Věc C-655/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2017 společností Berliner Stadtwerke GmbH proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 20. září 2017 ve věci T-719/16, Berliner Stadtwerke GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

2

2018/C 249/03

Věc C-656/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2017 společností Berliner Stadtwerke GmbH proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 20. září 2017 ve věci T-402/16, Berliner Stadtwerke GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

2

2018/C 249/04

Věc C-671/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2017 Anastasia-Soultana Gaki proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 27. září 2017 ve věci T-366/16, Gaki v. Europol

3

2018/C 249/05

Věc C-15/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 9. ledna 2018 – Finnair PLC v. Igor Turčin a další

3

2018/C 249/06

Věc C-223/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. března 2018 společností Deichmann SE proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 17. ledna 2018 ve věci T-68/16, Deichmann SE v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

3

2018/C 249/07

Věc C-230/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Tirol (Rakousko) dne 30. března 2018 – PI

4

2018/C 249/08

Věc C-239/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Thüringer Oberlandesgericht (Německo) dne 3. dubna 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH v. Freistaat Thüringen

5

2018/C 249/09

Věc C-240/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. dubna 2018 společností Constantin Film Produktion GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 24. ledna 2018 ve věci T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

6

2018/C 249/10

Věc C-243/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. dubna 2018 Společným evropským podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 25. ledna 2018 ve věci T-561/16, Galocha v. Společný podnik Fusion for Energy

7

2018/C 249/11

Věc C-245/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale ordinario di Udine (Itálie) dne 9. dubna 2018 – Fallimento Tecnoservice Int. Srl v. Poste Italiane SpA

8

2018/C 249/12

Věc C-253/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 12. dubna 2018 – Stadt Euskirchen v. Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

8

2018/C 249/13

Věc C-255/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 11. dubna 2018 – State Street Bank International GmbH v. Banca d’Italia

9

2018/C 249/14

Věc C-266/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Poznaniu (Polsko) dne 17. dubna 2018 – Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy v. Irena Skóra

10

2018/C 249/15

Věc C-267/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 17. dubna 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA v. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

10

2018/C 249/16

Věc C-268/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) dne 18. dubna 2018 – SC Onlineshop SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

11

2018/C 249/17

Věc C-284/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 25. dubna 2018 – Equitalia centro SpA v. Poste Italiane SpA

12

2018/C 249/18

Věc C-286/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 9. března 2018 – Agrenergy Srl v. Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/19

Věc C-287/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 9. března 2018 – Fusignano Due Srl v. Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/20

Věc C-290/18: Žaloba podaná dne 26. dubna 2018 – Evropská komise v. Portugalská republika

14

2018/C 249/21

Věc C-311/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 9. května 2018 – Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems

15

2018/C 249/22

Věc C-316/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) dne 14. května 2018 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v. The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

17

2018/C 249/23

Věc C-325/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 17. května 2018 – Hampshire County Council v. C.E., N.E.

18

2018/C 249/24

Věc C-327/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 18. května 2018 – Minister for Justice and Equality v. R O

19

 

Tribunál

2018/C 249/25

Věc T-111/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. června 2018 – Prada v. EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské THE RICH PRADA — Starší národní a mezinárodní slovní a obrazové ochranné známky PRADA — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odstavec 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 5 nařízení (EU) č. 2017/1001] — Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky — Zásah do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001] — Nebezpečí záměny“

21

2018/C 249/26

Věc T-160/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2018 – Groningen Seaports a další v. Komise „Státní podpory — Osvobození od korporační daně poskytnuté Nizozemskem šesti nizozemským veřejným námořním přístavům — Rozhodnutí prohlašující režim státních podpor za neslučitelný s vnitřním trhem — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení“

21

2018/C 249/27

Věc T-210/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2018 – Lukaš v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Ponechání jména žalobkyně na seznamu — Povinnost uvést odůvodnění — Nesplnění kritérií pro zařazení na seznam — Skutkový omyl — Nesprávné právní posouzení — Právo na obhajobu — Právo na účinnou žalobu — Právo vlastnit majetek“

22

2018/C 249/28

Věc T-340/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2018 – Flatworld Solutions v. EUIPO – Outsource Professional Services (Outsource 2 India) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie Outsource 2 India — Zlý úmysl — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 59 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

23

2018/C 249/29

Věc T-461/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2018 – Kaddour v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků — Zneužití pravomoci — Zásada řádné správy — Zásada překážky věci rozsouzené — Porušení článku 266 SFEU — Zjevně nesprávné posouzení — Základní práva — Proporcionalita — Zásada zákazu diskriminace“

24

2018/C 249/30

Věc T-770/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2018 – Korwin-Mikke v. Parlament „Institucionální právo — Evropský parlament — Jednací řád Evropského parlamentu — Chování narušující důstojnost Parlamentu a řádný chod parlamentní činnosti — Disciplinární sankce ve formě ztráty nároku na denní příspěvek a dočasného vyloučení z účasti na veškerých činnostech Parlamentu — Svoboda projevu — Povinnost uvést odůvodnění — Nesprávné právní posouzení“

25

2018/C 249/31

Věc T-803/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2018 – Glaxo Group v. EUIPO – Celon Pharma (SALMEX) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie SALMEX — Starší národní trojrozměrná ochranná známka — Pravomoc odvolacího senátu přezkoumat z moci úřední řádné užívání starší ochranné známky — Článek 64 odst. 1 a článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 71 odst. 1 a čl. 95 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001]“

25

2018/C 249/32

Věc T-900/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. června 2018 – Casual Dreams v. EUIPO – López Fernández (Dayaday) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Dayaday — Starší národní obrazové ochranné známky DAYADAY a dayaday — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 5 nařízení (EU) 2017/1001] — Dobré jméno — Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky“

26

2018/C 249/33

Věc T-163/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2018 – Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità v. Komise „Mimosmluvní odpovědnost — Souběžně probíhající programy k propagaci olivového oleje ve třetích zemích, jedna financovaná EZZFA a určená k propagaci olivového oleje evropského původu a druhá, financovaná EFRR a určená k propagaci olivového oleje španělského původu — Nedostatečná koordinace služeb Komise odpovědných za správu dvou programů — Majetková újma — Ztráta trhu a ušlý zisk — Nemajetková újma — Poškození obchodní pověsti“

27

2018/C 249/34

Věc T-258/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2018 – Arbuzov v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Ponechání jména žalobce na seznamu — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“

28

2018/C 249/35

Věc T-264/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2018 – Uponor Innovation v. EUIPO – Swep International (SMATRIX) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SMATRIX — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie AsyMatrix — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Článek 76 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 95 nařízení 2017/1001) — Rozsah přezkumu, který musí provést odvolací senát — Neposouzení důkazu předloženého odvolacímu senátu“

28

2018/C 249/36

Věc T-302/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. května 2018 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie 6000 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisná povaha — Článek 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/1001] — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001] — Rovné zacházení — Zásada řádné správy — Povinnost odůvodnění“

29

2018/C 249/37

Věc T-303/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. května 2018 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie 4000 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 52 odstavec 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 59 odstavec 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/1001] — Článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení 2017/1001] — Égalité de traitement — Zásada řádné správy — Povinnost uvést odůvodnění“

30

2018/C 249/38

Věc T-304/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. května 2018 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie 5000 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) a b) du nařízení (EU) 2017/1001] — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001] — Rovné zacházení — Zásada řádné správy — Povinnost uvést odůvodnění“

31

2018/C 249/39

Věc T-314/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2018 – Nosio v. EUIPO (MEZZA) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MEZZA — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001] — Omezení výrobků — Článek 43 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 49 odst. 1 nařízení 2017/1001) — Povinnost uvést odůvodnění — Právo být vyslechnut — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 odst. 1 nařízení 2017/1001)“

31

2018/C 249/40

Věc T-352/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2018 – Korwin-Mikke v. Parlament „Institucionální právo — Evropský parlament — Jednací řád Evropského parlamentu — Chování narušující důstojnost Parlamentu a řádný chod parlamentní činnosti — Kázeňské sankce spočívající ve ztrátě nároku na denní příspěvek a v dočasném vyloučení z účasti na veškerých činnostech Parlamentu — Svoboda projevu — Povinnost uvést odůvodnění — Nesprávné právní posouzení“

32

2018/C 249/41

Věc T-393/10: Usnesení Tribunálu ze dne 17. května 2018 – Westfälische Drahtindustrie a další v. Komise „Řízení — Výklad rozsudku — Oprava — Nevydání rozhodnutí“

33

2018/C 249/42

Věc T-65/17: Usnesení Tribunálu ze dne 17. dubna 2018 – Westbrae Natural v. EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie COCONUT DREAM — Zpětvzetí námitek — Bezpředmětnost sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

33

2018/C 249/43

Věc T-465/17: Usnesení Tribunálu ze dne 18. května 2018 – VKR Holding v. EUIPO (VELUX) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie VELUX — Uplatnění seniority starší slovní národní ochranné známky VELUX — Zrušení rozhodnutí odvolacího senátu — Článek 103 nařízení (EU) 2017/1001 — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

34

2018/C 249/44

Věc T-228/18 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 17. května 2018 – Transtec v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky — Rámcová smlouva o poskytování služeb ve prospěch třetích zemí, které jsou příjemci vnější pomoci Unie — Návrh na předběžné opatření — Neexistence naléhavosti“

35

2018/C 249/45

Věc T-274/18: Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Klymenko v. Rada

35

2018/C 249/46

Věc T-284/18: Žaloba podaná dne 3. května 2018 – Arbuzov v. Rada

36

2018/C 249/47

Věc T-285/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Pšonka v. Rada

37

2018/C 249/48

Věc T-289/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Pšonka v. Rada

38

2018/C 249/49

Věc T-292/18: Žaloba podaná dne 7. května 2018 – Portugalsko v. Komise

39

2018/C 249/50

Věc T-295/18: Žaloba podaná dne 7. června 2018 – Řecko v. Komise

40

2018/C 249/51

Věc T-298/18: Žaloba podaná dne 7. května 2018 – Banco Comercial Português a další v. Komise

41

2018/C 249/52

Věc T-326/18: Žaloba podaná dne 28. května 2018 – Herrero Torres v. EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

42

2018/C 249/53

Věc T-334/18: Žaloba podaná dne 31. května 2018 – Bodegas Altun v. EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN)

43

2018/C 249/54

Věc T-340/18: Žaloba podaná dne 31. května 2018 – Gibson Brands v. EUIPO – Wilfer (Tvar kytary)

44

2018/C 249/55

Věc T-474/16: Usnesení Tribunálu ze dne 29. května 2018 – Sowaer v. Komise

45

2018/C 249/56

Věc T-787/16: Usnesení Tribunálu ze dne 31. května 2018 – QD v. EUIPO

45

2018/C 249/57

Věc T-199/17: Usnesení Tribunálu ze dne 31. května 2018 – QD v. EUIPO

45

2018/C 249/58

Věc T-443/17: Usnesení Tribunálu ze dne 30. května 2018 – António Conde & Companhia v. Komise

45

2018/C 249/59

Věc T-23/18: Usnesení Tribunálu ze dne 29. května 2018 – Nova Brands v. EUIPO – Natamil (Natamil)

45


CS

 

Top