Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:249:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 249, 16. juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 249

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
16. juli 2018


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 249/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 249/02

Sag C-655/17 P: Appel iværksat den 24. november 2017 af Berliner Stadtwerke GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 20. september 2017 i sag T-719/16 — Berliner Stadtwerke GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

2

2018/C 249/03

Sag C-656/17 P: Appel iværksat den 24. november 2017 af Berliner Stadtwerke GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 20. september 2017 i sag T-402/16 — Berliner Stadtwerke GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

2

2018/C 249/04

Sag C-671/17 P: Appel iværksat den 27. november 2017 af Anastasia-Soultana Gaki til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 27. september 2017 i sag T-366/16, Gaki mod Europol

3

2018/C 249/05

Sag C-15/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 9. januar 2018 — Finnair PLC mod Igor Turtschin m.fl.

3

2018/C 249/06

Sag C-223/18 P: Appel iværksat den 27. marts 2018 af Deichmann SE til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 17. januar 2018 i sag T-68/16 — Deichmann SE mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

3

2018/C 249/07

Sag C-230/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Tirol (Østrig) den 30. marts 2018 — PI

4

2018/C 249/08

Sag C-239/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Thüringer Oberlandesgericht (Tyskland) den 3. april 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH mod Freistaat Thüringen

5

2018/C 249/09

Sag C-240/18 P: Appel iværksat den 4. april 2018 af Constantin Film Produktion GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 24. januar 2018 i sag T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

6

2018/C 249/10

Sag C-243/18 P: Appel iværksat den 3. april 2018 af Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 25. januar 2018 i sag T-561/16, Galocha mod Empresa Común Fusión for Energy

7

2018/C 249/11

Sag C-245/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale ordinario di Udine (Italien) den 9. april 2018 — Fallimento Tecnoservice Int. Srl mod Poste Italiane SpA

8

2018/C 249/12

Sag C-253/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 12. april 2018 — Stadt Euskirchen mod Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

8

2018/C 249/13

Sag C-255/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 11. april 2018 — State Street Bank International GmbH mod Banca d’Italia

9

2018/C 249/14

Sag C-266/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polen) den 17. april 2018 — Aqua med sp. z o.o. med hjemsted i Opalenica mod Irena Skóra

10

2018/C 249/15

Sag C-267/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 17. april 2018 — Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA mod Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

10

2018/C 249/16

Sag C-268/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 18. april 2018 — SC Onlineshop SRL mod Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcţia Generală a Vămilor

11

2018/C 249/17

Sag C-284/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 25. april 2018 — Equitalia centro SpA mod Poste Italiane SpA

12

2018/C 249/18

Sag C-286/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 9. marts 2018 — Agrenergy Srl mod Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/19

Sag C-287/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 9. marts 2018 — Fusignano Due Srl mod Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/20

Sag C-290/18: Sag anlagt den 26. april 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

14

2018/C 249/21

Sag C-311/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 9. maj 2018 — Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems

15

2018/C 249/22

Sag C-316/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 14. maj 2018 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mod The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

17

2018/C 249/23

Sag C-325/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Irland) den 17. maj 2018 — Hampshire County Council mod C.E. og N.E.

18

2018/C 249/24

Sag C-327/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 18. maj 2018 — Minister for Justice and Equality mod R O

19

 

Retten

2018/C 249/25

Sag T-111/16: Rettens dom af 5. juni 2018 — Prada mod EUIPO — The Rich Prada International (THE RICH PRADA) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket THE RICH PRADA — ældre nationale og internationale ord- og figurmærker PRADA — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) 207/2009 [nu artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001] — utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — skade på særpræget eller renomméet — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001] — risiko for forveksling]

21

2018/C 249/26

Sag T-160/16: Rettens dom af 31. maj 2018 — Groningen Seasports m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — Nederlandenes fritagelse af seks nederlandske offentlige søhavne for selskabsskat — afgørelse, der erklærer en støtteordning for uforenelig med det indre marked — begrundelsespligt — ligebehandling)

21

2018/C 249/27

Sag T-210/16: Rettens dom af 6. juni 2018 — Lukash mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — begrundelsespligt — manglende iagttagelse af kriterierne for opførelse på listen — faktisk vildfarelse — urigtigt skøn — ret til forsvar — adgang til effektive retsmidler — ejendomsret)

22

2018/C 249/28

Sag T-340/16: Rettens dom af 31. maj 2018 — Flatworld Solutions mod EUIPO — Outsource Professional Services (Outsource 2 India) [EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket Outsource 2 India — ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 207/2009 [nu artkel 58, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

23

2018/C 249/29

Sag T-461/16: Rettens dom af 31. maj 2018 — Kaddour mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — magtfordrejning — princippet om god forvaltning — princippet om retskraft — tilsidesættelse af artikel 266 TEUF — åbenbart urigtigt skøn — grundlæggende rettigheder — proportionalitet — princippet om forbud mod forskelsbehandling)

24

2018/C 249/30

Sag T-770/16: Rettens dom af 31. maj 2018 — Korwin-Mikke mod Parlamentet (Regler for institutionerne — Europa-Parlamentet — Europa-Parlamentets forretningsorden — opførsel, der krænker Europa-Parlamentets værdighed og generer det parlamentariske arbejdes korrekte afvikling — disciplinære sanktioner i form af tab af retten til dagpenge og midlertidig suspension af deltagelse i alt arbejde i Europa-Parlamentet — ytringsfrihed — begrundelsespligt — retlig fejl)

25

2018/C 249/31

Sag T-803/16: Rettens dom af 6. juni 2018 — Glaxo Group mod EUIPO Celon Pharma (SALMEX) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket SALMEX — ældre nationalt tredimensionalt varemærke — appelkammerets beføjelse til ex officio at undersøge den reelle brug af det ældre varemærket — artikel 64, stk. 1 og artikel 76, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 71, stk. 1 og artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1001])

25

2018/C 249/32

Sag T-900/16: Rettens dom af 1. juni 2018 — Casual Dreams mod EUIPO — López Fernández (Dayaday) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket Dayaday — de ældre nationale figurmærker DAYADAY og dayaday — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001) — renommé — utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé)

26

2018/C 249/33

Sag T-163/17: Rettens dom af 31. maj 2018 — Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — samtidige kampagner til fremme af afsætningen af olivenolie i tredjelande, hvoraf den ene er medfinansieret af EGFL og vedrører fremme af olivenolie af europæisk oprindelse, og den anden finansieres af EFRU og vedrører fremme af olivenolie med oprindelse i Spanien — manglende koordinering mellem Kommissionens tjenestegrene, der er ansvarlige for forvaltningen af de to programmer — materiel skade — tab af markedsandele og tabt fortjeneste — ikke-økonomisk skade — skade på kommercielt omdømme)

27

2018/C 249/34

Sag T-258/17: Rettens dom af 6. juni 2018 — Arbuzov mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)

28

2018/C 249/35

Sag T-264/17: Rettens dom af 6. juni 2018 — Uponor Innovation mod EUIPO — Swep International (SMATRIX) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket SMATRIX — det ældre EU-figurmærke AsyMatrix — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — artikel 76 i forordning 207/2009 [nu artikel 95 i forordning 2017/1001) — omfanget af den undersøgelse, som appelkammeret skal foretage — manglende bedømmelse af et beviselement fremlagt for indsigelsesafdelingen)

28

2018/C 249/36

Sag T-302/17: Rettens dom af 29. maj 2018 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) [EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket 6000 — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 52, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2017/1001] — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001] — ligebehandling — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt]

29

2018/C 249/37

Sag T-303/17: Rettens dom af 29. maj 2018 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000) [EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket 4000 — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 52, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2017/1001] — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001] — ligebehandling — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt]

30

2018/C 249/38

Sag T-304/17: Rettens dom af 29. maj 2018 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket 5000 — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 52, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2017/1001] — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] — ligebehandling — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt)

31

2018/C 249/39

Sag T-314/17: Rettens dom af 31. maj 2018 — Nosio mod EUIPO (MEZZA) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket MEZZA — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001] — begrænsning af varerne — artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001) — begrundelsespligt — ret til kontradiktion — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001)]

31

2018/C 249/40

Sag T-352/17: Rettens dom af 31. maj 2018 — Korwin-Mikke mod Parlamentet (Regler for institutionerne — Europa-Parlamentet — Europa-Parlamentets forretningsorden — udtalelser, der krænker Europa-Parlamentets værdighed og generer det parlamentariske arbejdes korrekte afvikling — disciplinære sanktioner i form af tab af retten til dagpenge og midlertidig suspension af deltagelse i alt arbejde i Europa-Parlamentet — ytringsfrihed — begrundelsespligt — retlig fejl)

32

2018/C 249/41

Sag T-393/10 INTP: Rettens kendelse af 17. maj 2018 — Westfälische Drahtindustrie m.fl. mod Kommissionen (Retspleje — fortolkning af en dom — berigtigelse — undladelse af at træffe afgørelse)

33

2018/C 249/42

Sag T-65/17: Rettens kendelse af 17. april 2018 — Westbrae Natural mod EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket COCONUT DREAM — tilbagetagelse af indsigelsen — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

33

2018/C 249/43

Sag T-465/17: Rettens kendelse af 18. maj 2018 — VKR Holding mod EUIPO (VELUX) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket VELUX — påberåbelse af det ældre nationale varemærke VELUX’ anciennitet — tilbagekaldelse af appelkammerets afgørelse — artikel 103 i forordning (EU) 2017/1001 — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

34

2018/C 249/44

Sag T-228/18 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 17. maj 2018 — Transtec mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige kontrakter — rammeaftale om levering af tjenesteydelser til tredjelande, som modtager Unionens eksterne bistand — begæring om foreløbige forholdsregler — ingen uopsættelighed)

35

2018/C 249/45

Sag T-274/18: Sag anlagt den 30. april 2018 — Klymenko mod Rådet

35

2018/C 249/46

Sag T-284/18: Sag anlagt den 3. maj 2018 — Arbuzov mod Rådet

36

2018/C 249/47

Sag T-285/18: Sag anlagt den 4. maj 2018 — Pšonka mod Rådet

37

2018/C 249/48

Sag T-289/18: Sag anlagt den 4. maj 2018 — Pšonka mod Rådet

38

2018/C 249/49

Sag T-292/18: Sag anlagt den 7. maj 2018 — Portugal mod Kommissionen

39

2018/C 249/50

Sag T-295/18: Sag anlagt den 7. juni 2018 — Grækenland mod Kommissionen

40

2018/C 249/51

Sag T-298/18: Sag anlagt den 7. maj 2018 — Banco Comercial Português m.fl. mod Kommissionen

41

2018/C 249/52

Sag T-326/18: Sag anlagt den 28. maj 2018 — Herrero Torres mod EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

42

2018/C 249/53

Sag T-334/18: Sag anlagt den 31. maj 2018 — Bodegas Altun mod EUIPO — Codorníu (ANA DE ALTUN)

43

2018/C 249/54

Sag T-340/18: Sag anlagt den 31. maj 2018 — Gibson Brands mod EUIPO — Wilfer (Formen på en guitar)

44

2018/C 249/55

Sag T-474/16: Rettens kendelse af 29. maj 2018 — Sowaer mod Kommissionen

45

2018/C 249/56

Sag T-787/16: Rettens kendelse af 31. maj 2018 — QD mod EUIPO

45

2018/C 249/57

Sag T-199/17: Rettens kendelse af 31. maj 2018 — QD mod EUIPO

45

2018/C 249/58

Sag T-443/17: Rettens kendelse af 30. maj 2018 — António Conde & Companhia mod Kommissionen

45

2018/C 249/59

Sag T-23/18: Rettens kendelse af 29. maj 2018 — Nova Brands mod EUIPO– Natamil (Natamil)

45


DA

 

Top