EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:095:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 95, 09. aprill 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.095.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 95

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
9. aprill 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 291/2009, 8. aprill 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 292/2009, 8. aprill 2009, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient impordilitsentside taotlustele, mis on esitatud alates 27. märtsist 2009 kuni 3. aprillini 2009 määrusega (EÜ) nr 1067/2008 muu kui kõrge kvaliteediga pehmele nisule avatud ühenduse tariifikvootide raames III alamkvoodi all

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 293/2009, 8. aprill 2009, millega määratakse kindlaks või eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 294/2009, 8. aprill 2009, millega määratakse kindlaks lõssipulbri eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 295/2009, 18. märts 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 296/2009, 8. aprill 2009, üksikasjalike eeskirjade kohta haldusabi andmiseks seoses teatavate kvoodisüsteemi alla kuuluvate selliste juustude ekspordiga, mille suhtes Ameerika Ühendriikidesse importimise korral kohaldatakse impordi erirežiimi (uuesti sõnastatud)

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 297/2009, 8. aprill 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1277/2005, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 (narkootikumide lähteainete kohta) ja nõukogu määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) rakenduseeskirjad

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 298/2009, 8. aprill 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (1)

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 299/2009, 8. aprill 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 300/2009, 8. aprill 2009, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient impordilitsentside taotlustele, mis on esitatud ajavahemikul 27. märtsist kuni 3. aprillini 2009 määrusega (EÜ) nr 955/2005 Egiptuse päritolu riisile avatud tariifikvoodi raames

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 301/2009, 8. aprill 2009, millega määratakse kindlaks või maksimaalne kokkuostuhind määrusega (EÜ) nr 186/2009 avatud pakkumismenetluse raames teiseks individuaalseks pakkumiskutseks

40

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/320/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 30. märts 2009, millega kinnitatakse ühtse Euroopa taeva Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) projekti Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava

41

 

 

Komisjon

 

 

2009/321/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. aprill 2009, millega kehtestatakse uus tähtaeg toimikute esitamiseks teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi kohaselt uuritavate toimeainete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2564 all)  (1)

42

 

 

2009/322/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. aprill 2009, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2593 all)  (1)

44

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2009/323/JSK, 6. aprill 2009, Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta

46

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top