EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:095:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 95, 2009m. balandis 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.095.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. balandžio 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 291/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 292/2009, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas nuo 2009 m. kovo 27 d. iki balandžio 3 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1067/2008 leistos pradėti naudoti paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės, tarifinės importo kvotos III dalies importo licencijai gauti

3

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 293/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

4

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 294/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

6

 

*

2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 295/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

7

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 296/2009 dėl išsamių administracinės pagalbos eksportuojant tam tikrus sūrius, kuriems taikomi kvotų apribojimai ir kuriems gali būti taikoma speciali tvarka importuojant į Jungtines Amerikos Valstijas, teikimo taisyklių (Nauja redakcija)

9

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 297/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles

13

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 298/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (1)

16

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 299/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

37

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 300/2009, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas nuo 2009 m. kovo 27 d. iki balandžio 3 d. pateiktoms importo licencijų paraiškoms pagal Reglamentu (EB) Nr. 955/2005 leistą pradėti naudoti Egipto kilmės ryžių tarifinę kvotą

39

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 301/2009, kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina antruoju etapu

40

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/320/EB

 

*

2009 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas, patvirtinantis Bendro Europos dangaus ATM tyrimų (SESAR) projekto pagrindinį oro eismo vadybos Europoje planą

41

 

 

Komisija

 

 

2009/321/EB

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas naujas tam tikrų medžiagų, kurios turi būti įvertintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2564)  (1)

42

 

 

2009/322/EB

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2593)  (1)

44

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/323/TVR, patikslinantis Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top