EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:095:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 95, 09 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.095.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 95

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
9 april 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 291/2009 av den 8 april 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 292/2009 av den 8 april 2009 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på ansökningar om importlicens som lämnas in 27 mars till 3 april 2009 inom delkvot III av den gemenskapstullkvot för vanligt vete av annan kvalitet än hög som öppnas genom förordning (EG) nr 1067/2008

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 293/2009 av den 8 april 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 294/2009 av den 8 april 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 295/2009 av den 18 mars 2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 296/2009 av den 8 april 2009 om tillämpningsföreskrifter för administrativt bistånd vid export av vissa ostar som är belagda med kvotbegränsningar och som kan komma ifråga för förmånsbehandling vid import till USA (omarbetning)

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 297/2009 av den 8 april 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1277/2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och för rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 298/2009 av den 8 april 2009 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 299/2009 av den 8 april 2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 300/2009 av den 8 april 2009 om fastställande av en tilldelningskoefficient för de ansökningar om importlicens som lämnas in under perioden 27 mars–3 april 2009 inom ramen för den tullkvot som öppnas genom förordning (EG) nr 955/2005 för ris med ursprung i Egypten

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 301/2009 av den 8 april 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den andra enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

40

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/320/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 mars 2009 om godkännande av huvudplanen för det europeiska systemet för flygledningstjänsten för Sesar-projektet (Single European Sky ATM Research)

41

 

 

Kommissionen

 

 

2009/321/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 april 2009 om en ny tidsfrist för att lägga fram dokumentation om vissa ämnen som ska granskas inom det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr K(2009) 2564]  (1)

42

 

 

2009/322/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 april 2009 om att inte ta upp vissa ämnen i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden [delgivet med nr K(2009) 2593]  (1)

44

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/323/RIF av den 6 april 2009 om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top