EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:095:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 95, 2009. gada 09. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.095.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 95

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 9. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 291/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 292/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta līdz 2009. gada 3. aprīlim saskaņā ar III apakškvotu atbilstīgi Kopienas tarifa kvotai parastajiem kviešiem, izņemot augstas kvalitātes parastos kviešus, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1067/2008

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 293/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 294/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 295/2009 (2009. gada 18. marts) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 296/2009 (2009. gada 8. aprīlis) par sīki izstrādātiem noteikumiem administratīvai palīdzībai dažu sieru eksportēšanā, uz kuriem attiecas kvotu ierobežojumi un par kuriem var pretendēt uz īpašu režīmu, importējot uz Amerikas Savienotajām Valstīm (pārstrādāta versija)

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 297/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 298/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (1)

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 299/2009 (2009. gada 8. aprīlis) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 300/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta līdz 3. aprīlim saskaņā ar tarifa kvotu Ēģiptes izcelsmes rīsiem, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 955/2005

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 301/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu otrajā individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

40

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/320/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. marts), ar ko apstiprina Vienotās Eiropas gaisa telpas satiksmes pārvaldības sistēmas pētniecības (SESAR) projekta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplānu

41

 

 

Komisija

 

 

2009/321/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. aprīlis) par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2564)  (1)

42

 

 

2009/322/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. aprīlis) par dažu vielu neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2593)  (1)

44

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/323/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top