EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:200:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 200, 30. juuli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 200

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
30. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1236/2005, 27. juuni 2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1237/2005, 29. juuli 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1238/2005, 28. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 85/2004, millega sätestatakse õunte turustusstandardid

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1239/2005, 29. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrust (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1240/2005, 29. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1279/98 Rumeeniast pärit veise- ja vasikalihatoodete teatavate tariifikvootide osas

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1241/2005, 29. juuli 2005, millega kehtestatakse nõukogu määruses 2003/18/EÜ sätestatud teatavate Rumeeniast pärit elusveiste tariifikvoodi üksikasjalikud rakenduseeskirjad

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1242/2005, 29. juuli 2005, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 168. individuaalseks pakkumiskutseks

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1243/2005, 29. juuli 2005, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 168. individuaalseks pakkumiskutseks

47

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1244/2005, 29. juuli 2005, millega määratakse kindlaks kontsentreeritud või suurim toetus määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 340. individuaalseks pakkumiskutseks

49

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1245/2005, 29. juuli 2005, millega peatatakse või kokkuost teatavates liikmesriikides

50

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1246/2005, 29. juuli 2005, määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 87. eripakkumiskutse kohta

51

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1247/2005, 29. juuli 2005, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 24. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

52

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1248/2005, 29. juuli 2005, millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 23. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

53

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1249/2005, 29. juuli 2005, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

54

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1250/2005, 29. juuli 2005, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

56

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1251/2005, 29. juuli 2005, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

58

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1252/2005, 29. juuli 2005, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

60

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1253/2005, 29. juuli 2005, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

62

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1254/2005, 29. juuli 2005, millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–31. augustini 2005

64

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1255/2005, 29. juuli 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2005. aasta juuli esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla

65

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1256/2005, 29. juuli 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. augustist 2005

68

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1257/2005, 29. juuli 2005, puu- ja köögivilja (virsikud) B süsteemi ekspordilitsentside väljaandmise kohta

71

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1258/2005, 29. juuli 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

72

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1259/2005, 27. juuli 2005, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatava Hiina Rahvavabariigist pärineva viinhappe impordi suhtes

73

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Teave, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Rumeenia vahel assotsiatsiooni loomiseks sõlmitud Euroopa lepingu lisaprotokolli jõustumist, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

91

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 30. oktoober 2002, EÜ asutamislepingu artiklile 81 ja EMP lepingu artiklile 53 vastava menetluse kohta (COMP/E-2/37.784 – Kunstioksjonimajad) (teatavaks tehtud numbrite K(2002) 4283 (lõplik) ja parandused K(2002) 4283/7 ning K(2002) 4283/8 all)  ( 1 )

92

 

*

Komisjoni otsus, 26. juuli 2005, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet teatavate Poola kala-, liha- ja piimasektori ettevõtete suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2813 all)  ( 1 )

96

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/592/ÜVJP, 29. juuli 2005, ühise seisukoha 2004/161/ÜVJP, millega pikendatakse Zimbabwe vastu suunatud piirangumeetmeid, rakendamise kohta

98

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top