EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:200:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 200, 2005m. liepa 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 200

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005, dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

1

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1237/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

20

 

*

2005 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 85/2004, nustatantį obuolių prekybos standartą

22

 

*

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1239/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 581/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikras sviesto rūšis konkursą, ir Reglamentą (EB) Nr. 582/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius konkursą

32

 

*

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1240/2005, priimamas dėl Rumunijos kilmės galvijienos produktams taikomų tam tikrų tarifinių kvotų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1279/98

34

 

*

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1241/2005, nustatantis išsamias tam tikrų gyvų galvijų, kurių kilmės šalis yra Rumunija, tarifinės kvotos, numatytos Tarybos sprendime 2003/18/EB, taikymo taisykles

38

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1242/2005, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 168-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

45

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1243/2005, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 168-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

47

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1244/2005, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 340-ame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

49

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1245/2005, sustabdantis sviesto supirkimą kai kuriose valstybėse narėse

50

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1246/2005, dėl konkurso 87-o turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

51

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1247/2005, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 24-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

52

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1248/2005, nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 23-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

53

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2005, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

54

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1250/2005, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

56

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2005, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

58

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1252/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

60

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1253/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

62

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1254/2005, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2005 m. rugpjūčio 1 iki 31 d.

64

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1255/2005, nustatantis, kokia dalimi reikėtų patenkinti kai kurių pieno produktų importo licencijų paraiškas, pateiktas 2005 m. liepos mėn. pagal kai kurias tarifines kvotas, atidarytas Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001

65

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1256/2005, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d.

68

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1257/2005, dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (persikai)

71

 

 

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1258/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

72

 

*

2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1259/2005, nustatantis laikinąjį antidempingo muitą vyno rūgšties, kurios kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui

73

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Papildomo protokolo prie Europos susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimą

91

 

 

Komisija

 

*

2002 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas, dėl tyrimo pagal EB Sutarties 81 straipsnį ir pagal EEE susitarimo 53 straipsnį (COMP/E-2/37.784 – Meno objektų aukcionus rengiančios įmonės) (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 4283 galutinis ir klaidų ištaisymai C(2002) 4283/7 bei C(2002) 4283/8)  ( 1 )

92

 

*

2005 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos žuvies, mėsos ir pieno sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2813)  ( 1 )

96

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. liepos 29 d. Tarybos sprendimas 2005/592/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/161/BUSP, atnaujinančią ribojančias priemones Zimbabvei

98

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top