EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:200:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 200, 30. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 200

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
30. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2005 af 29. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/2005 af 28. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 85/2004 om handelsnormer for æbler

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/2005 af 29. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 581/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør og forordning (EF) nr. 582/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1240/2005 af 29. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1279/98 med hensyn til toldkontingenter for oksekødsprodukter med oprindelse i Rumænien

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1241/2005 af 29. juli 2005 om nærmere regler for anvendelsen af et toldkontingent for levende kreaturer med oprindelse i Rumænien som omhandlet i Rådets afgørelse 2003/18/EF

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 168. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 168. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1244/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 340. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1245/2005 af 29. juli 2005 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1246/2005 af 29. juli 2005 om den særlige 87. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2799/1999 omhandlede løbende licitation

51

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1247/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 24. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1248/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1250/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

56

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

58

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1252/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

60

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1253/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

62

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. august 2005

64

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2005 af 29. juli 2005 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2005 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

65

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1256/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. august 2005

68

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1257/2005 af 29. juli 2005 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (ferskner)

71

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1258/2005 af 29. juli 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

72

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1259/2005 af 27. juli 2005 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

73

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

91

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 30. oktober 2002 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag COMP/E-2/37.784 — Kunsthuse) (meddelt under nummer K(2002) 4283 endelig samt berigtigelse K(2002) 4283/7 og berigtigelse K(2002) 4283/8)  ( 1 )

92

 

*

Kommissionens beslutning af 26. juli 2005 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for fisk, for kød og for mælk og mejeriprodukter i Polen (meddelt under nummer K(2005) 2813)  ( 1 )

96

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/592/FUSP af 29. juli 2005 om gennemførelse af fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

98

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top