EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:200:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 200, 30 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 200

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
30 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1237/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1238/2005 av den 28 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 85/2004 om handelsnormer för äpplen

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1239/2005 av den 29 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 581/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör och förordning (EG) nr 582/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1240/2005 av den 29 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1279/98 avseende vissa tullkvoter för nötköttsprodukter med ursprung i Rumänien

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1241/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för vissa levande nötkreatur med ursprung i Rumänien i enlighet med rådets beslut 2003/18/EG

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1242/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 168:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1243/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 168:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1244/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 340:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1245/2005 av den 29 juli 2005 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1246/2005 av den 29 juli 2005 om den 87:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

51

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1247/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 24:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1248/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 23:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1250/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för malt

56

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1252/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1253/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

62

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1254/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden 1 till 31 augusti 2005

64

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1255/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2005 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

65

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1256/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 augusti 2005

68

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1257/2005 av den 29 juli 2005 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (persikor)

71

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1258/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

72

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1259/2005 av den 27 juli 2005 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

73

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

91

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 oktober 2002 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (COMP/E-2/37.784 – Auktionshus för konstföremål) [delgivet med nr K(2002) 4283 slutligt och en rättelse till K(2002) 4283/7och K(2002) 4283/8]  ( 1 )

92

 

*

Kommissionens beslut av den 26 juli 2005 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt avseende vissa anläggningar inom fisk-, kött- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2005) 2813]  ( 1 )

96

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/592/GUSP av den 29 juli 2005 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/161/GUSP om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

98

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top