EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:200:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 200, 30. červenec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 200

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
30. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1237/2005 ze dne 29. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1238/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 85/2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1239/2005 ze dne 29. července 2005 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1240/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Rumunska

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1241/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro určitý živý skot pocházející z Rumunska stanovenou rozhodnutím Rady 2003/18/ES

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1242/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 168. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1243/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 168. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1244/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 340. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

49

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1245/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1246/2005 ze dne 29. července 2005, které se týká 87. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

51

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1247/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 24. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1248/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 23. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

53

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1249/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

54

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1250/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

56

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1251/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

58

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1252/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

60

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1253/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

62

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1254/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se pro období od 1. do 31. srpna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

64

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1255/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v července 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

65

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1256/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. srpen 2005

68

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1257/2005 ze dne 29. července 2005 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (broskve)

71

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1258/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

72

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1259/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky

73

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Informace o vstupu v platnost dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

91

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2002 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (COMP/E-2/37.784 – Aukčni domy uměleckých děl) (oznámeno pod číslem K(2002) 4283 v konečném znění a opravy K(2002) 4283/7 a K(2002) 4283/8)  ( 1 )

92

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2005, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví ryb, masa a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 2813)  ( 1 )

96

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2005/592/SZBP ze dne 29. července 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe

98

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top