EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:200:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 200, 2005. gada 30. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 200

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 30. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1237/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1238/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 85/2004, ar ko nosaka tirdzniecības standartu āboliem

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1239/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu, un Regulu (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1240/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1279/98 attiecībā uz dažām Rumānijas izcelsmes liellopu gaļas un teļa gaļas produktu tarifu kvotām

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1241/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotas piemērošanai attiecībā uz konkrētiem dzīviem Rumānijas izcelsmes liellopiem atbilstīgi Padomes Lēmumam 2003/18/EK

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1242/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 168. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1243/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru attiecībā uz 168. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1244/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 340. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

49

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1245/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1246/2005 (2005. gada 29. jūlijs) par 87. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

51

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1247/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 24. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1248/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 23. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

53

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1249/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

54

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1250/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

56

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

58

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1252/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

60

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1253/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

62

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1254/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2005. gada 1. līdz 31. augustam

64

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1255/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada jūlijs iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

65

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1256/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. augusta

68

 

 

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1257/2005 (2005. gada 29. jūlijs) par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (persikiem)

71

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1258/2005 (2005. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

72

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1259/2005 (2005. gada 27. jūlijs), ar ko piemēro antidempinga pagaidu maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vīnskābes importam

73

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Informācija par papildprotokola stāšanos spēkā Eiropas nolīgumam par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

91

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2002. gada 30. oktobris) attiecībā uz procesu saskaņā ar EK Līguma 81. pantu un EEZ Līguma 53. pantu (Lieta COMP/E-2/37.784 – Tēlotājmākslas izsoļu nami) (izziņots ar dokumenta numuru K(2002) 4283 galīgais un labojumi K(2002) 4283/7 un K(2002) 4283/8)  ( 1 )

92

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 26. jūlijs), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas zivsaimniecības, gaļas un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2813)  ( 1 )

96

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/592/KĀDP (2005. gada 29. jūlijs), ar kuru īsteno Kopējo nostāju 2004/161/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Zimbabvi

98

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top