EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:024:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 024, 22. jaanuar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
22. jaanuar 2021


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2021/C 24/01

Nõukogu soovitus, COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 24/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess) ( 1 )

6

2021/C 24/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9911 — Voith/PCSH/TSA) ( 1 )

7

2021/C 24/04

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV) ( 1 )

8

2021/C 24/05

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) ( 1 )

9


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2021/C 24/06

Euro vahetuskurss — 21. jaanuar 2021

10

2021/C 24/07

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas oma 10. juuli 2020. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit AT.40410 – etüleen — Raportöör: Tšehhi Vabariik

11

2021/C 24/08

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (Juhtum AT.40410 – etüleen)

13

2021/C 24/09

Kokkuvõte komisjoni otsusest, — 14. juuli 2020, — Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 kohase menetluse kohta (juhtum AT. 40410 – etüleen) (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4817 final all)

14

2021/C 24/10

Arvamus, mille ettevõtjate koondumistega tegelev nõuandekomitee esitas 27. mai 2019. aasta koosolekul esialgse otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit M.8713 – Tata Steel / ThyssenKrupp / JV — Raportöör: Bulgaaria ( 1 )

19

2021/C 24/11

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (Juhtum M.8713 – Tata Steel / ThyssenKrupp / JV) ( 1 )

21

2021/C 24/12

Kokkuvõte komisjoni otsusest, — 11. juuni 2019, millega tunnistatakse koondumine siseturu ja EMP lepingu toimimisega kokkusobimatuks (Juhtum M.8713 – Tata Steel / ThyssenKrupp / JV) (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4228 all)  ( 1 )

23

2021/C 24/13

Teave komisjonilt vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2020/1421

30

 

Kontrollikoda

2021/C 24/14

Eriaruanne nr 2/2021 — Haridusele antav ELi humanitaarabi: aitab abivajavaid lapsi, kuid peaks olema pikemaajaline ja jõudma rohkem tüdrukuteni

31


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2021/C 24/15

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

32

2021/C 24/16

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

34

2021/C 24/17

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M. 10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

36

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2021/C 24/18

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

38

2021/C 24/19

Teade ettevõtjatele, kes kavatsevad 2022. aastal fluorosüsivesinikke mahtkaubana Euroopa Liidu turule lasta

46

2021/C 24/20

Teadaanne – Avalik konsultatsioon — Geograafilised tähised, millele Indoneesia soovib ELis kaitset

48


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top