EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 184, 08. juuli 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.CE2010.184.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 184E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
8. juuli 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2009–2010 ISTUNGJÄRK
22.–24. aprill 2009 istung
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 252 E, 22.10.2009.
23. aprillil 2009. aastal vastu võetud tekstid, mis käsitlevad 2007. aasta eelarvele heakskiidu andmist on avaldatud ELT L 255, 26.9.2009.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Kolmapäev, 22. aprilli 2009

2010/C 184E/01

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi eelarve täitmise kontrollEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) eelarve täitmise kontrolli kohta 2007. aastal (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Kohtuotsuste tõhus täitmine Euroopa Liidus: võlgniku vara läbipaistvusEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon kohtuotsuste tõhusa täitmise kohta Euroopa Liidus ja võlgniku vara läbipaistvuse kohta (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Petitsioonikomisjoni 2008. aasta tegevusaruanneEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon petitsioonikomisjoni 2008. aastal toimunud arutelude kohta (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide ja delegatsioonide töö raamesEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta komisjonide ja delegatsioonide töö raames (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Vahepealne kaubandusleping TürkmenistanigaEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon vahepealse kaubanduslepingu kohta Türkmenistaniga

20

2010/C 184E/06

Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendidEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa ühise sisserändepoliitika kohta: põhimõtted, meetmed ja vahendid (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Roheline raamat üleeuroopalise transpordivõrgu tuleviku kohtaEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon üleeuroopalise transpordivõrgu tulevast poliitikat käsitleva rohelise raamatu kohta (2008/2218(INI))

35

 

Neljapäev, 23. aprilli 2009

2010/C 184E/08

Metsade raadamine ja metsade seisundi halvenemineEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta resolutsioon toimetuleku kohta metsade raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu

41

2010/C 184E/09

Linnaliikluse korraldamise tegevuskavaEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta resolutsioon linnaliikluse korraldamise tegevuskava kohta (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskavaEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta resolutsioon intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava kohta (2008/2216(INI))

50

 

Reede, 24. aprilli 2009

2010/C 184E/11

Naiste õigused AfganistanisEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon naiste õiguste kohta Afganistanis

57

2010/C 184E/12

Toetus Sierral Leone erikohtuleEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon Sierra Leone erikohtu toetamise kohta

60

2010/C 184E/13

Ashrafi laagri elanike humanitaarolukordEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon Ashrafi laagri elanike humanitaarolukorra kohta

62

2010/C 184E/14

Ühenduse finantshuvide kaitse - pettustevastane võitlus - 2007. aasta aruanneEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon ühenduse finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta – 2007. aasta aruanne (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Parlamentaarne puutumatus PoolasEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon parlamentaarse puutumatuse kohta Poolas (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Ühise kalanduspoliitika juhtimine – Euroopa Parlament, piirkondlikud nõuandekomisjonid ja teised asjaosalisedEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon ühise kalanduspoliitika juhtimise kohta – Euroopa Parlament, piirkondlikud nõuandekomisjonid ja teised asjaosalised (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Rahalise abi süsteemi loomine liikmesriikide maksebilansi toetamiseksEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemi loomise kohta liikmesriikide maksebilansi toetamiseks

79

2010/C 184E/18

NanomaterjalidEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon nanomaterjalidega seotud regulatiivsete aspektide kohta (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev alaEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon iga-aastase arutelu kohta 2008. aastal saavutatud edusammude üle vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seoses (ELi lepingu artiklid 2 ja 39)

90

2010/C 184E/20

G20 tippkohtumineEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon 2. aprillil 2009. aastal Londonis toimunud G20 tippkohtumise kohta

94

2010/C 184E/21

Stabiilsuse ja heaolu tugevdamine Lääne-Balkani riikidesEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon stabiilsuse ja heaolu tugevdamise kohta Lääne-Balkani riikides (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Olukord Bosnias ja HertsegoviinasEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

107

2010/C 184E/23

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja selle fakultatiivprotokollEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt

111

2010/C 184E/24

Komisjoni 25. aastaaruanne ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2007)Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsioon komisjoni 25. aastaaruande kohta ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2007) (2008/2337(INI))

114

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Parlament

2010/C 184E/25

Etnilise päritolu ja rassi alusel profiilide koostamine terrorismivastase võitluse, õiguskaitse, sisserände ning tolli- ja piirikontrolli valdkonnasEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta soovitus nõukogule probleemi kohta seoses etnilise päritolu ja rassi alusel profiilide koostamisega terrorismivastases võitluses, õiguskaitses, sisserände ning tolli- ja piirikontrolli puhul (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Tuumarelva leviku tõkestamine ja tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tulevikEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta soovitus nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise ja tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tuleviku kohta (2008/2324(INI))

127

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 22. aprilli 2009

2010/C 184E/27

Võitlus naistevastase vägivalla vastuEuroopa Parlamendi deklaratsioon kampaania „Ütle EI naistevastasele vägivallale” kohta

131


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 22. aprilli 2009

2010/C 184E/28

Aldo Patriciello puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlusEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta otsus Aldo Patriciello puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Renato Brunetta puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlusEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta otsus Renato Brunetta puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Antonio Di Pietro puutumatust ja eesõigusi puudutav järelepärimineEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta otsus Antonio Di Pietro puutumatust ja eesõigusi puudutava järelepärimise kohta (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Hannes Swoboda puutumatuse äravõtmise taotlusEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta otsus Hannes Swoboda puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2009/2014(IMM))

137


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 22. aprilli 2009

2010/C 184E/32

EÜ ja Pakistani vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

EÜ ühinemine ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 61 tarbesõidukite tunnustamist käsitlevate sätete kohta ***Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 61 tarbesõidukite tunnustamist käsitlevate sätete kohta seoses kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osadega (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine ***IIEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta ja määratakse kindlaks selle lisade sisu (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määratakse kindlaks selle lisade sisu

142

2010/C 184E/37

Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine: rakendusmäärus ***IIEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) rakendamise kord (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord

143

2010/C 184E/38

Euroopa metroloogia teadusprogramm ***IEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2009/EÜ ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja arendusprogrammis

144

2010/C 184E/39

Puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused ***IEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198
Euroopa Parlamendi seisukoht,vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastaleesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused

145

LISA

161

2010/C 184E/40

Toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarud *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid (KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi kohta (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Avaliku elu tegelaste kaitsmise Euroopa võrk *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Madalmaade Kuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/956/JSK, millega moodustatakse avaliku elu tegelaste kaitsmiseks Euroopa võrk (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Puuvillasektori riiklik ümberkorraldamiskava *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 637/2008 seoses puuvillasektori riikliku ümberkorraldamiskavaga (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitlev protokoll (Transpordiprotokoll) *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (Transpordiprotokoll) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve 2/2009 projektEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 2/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Paranduseelarve nr 3/2009 projektEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 3/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Elekrienergia siseturg ***IIEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ

186

2010/C 184E/48

Energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***IIEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

187

2010/C 184E/49

Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses ***IIEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009 võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Maagaasi siseturg ***IIEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ

189

2010/C 184E/51

Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimused ***IIEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime alased lahendused (ISA) ***IEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime alaste lahenduste (ISA) kohta (KOM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2009/EÜ Euroopa haldusasutuste koosvõimealaste lahenduste (ISA) kohta

191

2010/C 184E/53

Pestitsiididega töötlemise masinad ***IEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pestitsiididega töötlemise masinaid ja millega muudetakse 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ seoses pestitsiididega töötlemise masinatega

192

LISA

193

2010/C 184E/54

Rehvide märgistamine seoses kütusesäästlikkusega ***IEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr…/2009 rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

194

I LISA

204

II LISA

206

III LISA

211

IV LISA

211

2010/C 184E/55

Määruse (EÜ) nr 717/2007 (mobiiltelefonivõrgud) ning direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniline side) muutmine ***IEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires, ning direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires, ning direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

212

2010/C 184E/56

Aruandlus- ja dokumenteerimisnõuded ühinemise ja jagunemise korral ***IEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ, 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ ning direktiivi 2005/56/EÜ seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral (KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ, 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ ning direktiivi 2005/56/EÜ seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral

213

2010/C 184E/57

Kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine ***IEuroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

215

2010/C 184E/58

Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitleva vahelepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Türkmenistani vahel (5144/1999 – KOM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Ühenduse tuumaohutuse raamistik *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta vastu võtta nõukogu direktiiv (Euratom), millega luuakse ühenduse tuumaohutuse raamistik (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Kalavarude kaitse tehniliste meetmete abil *Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalavarude kaitse kohta tehniliste meetmete abil (KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Neljapäev, 23. aprilli 2009

2010/C 184E/62

Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***IIEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006

260

2010/C 184E/63

Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimused ***IIEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ

261

2010/C 184E/64

Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***IIEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta

262

2010/C 184E/65

Ehitiste energiatõhusus ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste energiatõhususe kohta (KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv2009/…EÜ ehitiste energiatõhususe kohta

264

I LISA

286

II LISA

288

III LISA

289

IV LISA

289

V LISA

290

VI LISA

290

2010/C 184E/66

Reitinguagentuurid ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta (KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009 reitinguagentuuride kohta

292

2010/C 184E/67

Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

294

I LISA

309

II LISA

309

III LISA

310

IV LISA

311

2010/C 184E/68

Bussireisijate õigused ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

313

I LISA

329

II LISA

330

2010/C 184E/69

Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta (KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta

332

2010/C 184E/70

Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega

339

I LISA

348

II LISA

349

III LISA

352

2010/C 184E/71

Programm Marco Polo II ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1692/2006 teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II) (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1692/2006 teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II)

353

2010/C 184E/72

Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009 konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta

354

LISA

367

2010/C 184E/73

Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius ***IEuroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

369

2010/C 184E/74

Patsiendi ohutus *Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet (KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Euroopa tegevus haruldaste haiguste valdkonnas *Euroopa Parlamendi 23 aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu soovitus Euroopa tegevuse kohta haruldaste haiguste valdkonnas (KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Reede, 24. aprilli 2009

2010/C 184E/76

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon *Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll *Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Taimekaitsevahendite statistika ***IIEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 24. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr … /2009, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat

415

I LISA

422

II LISA

423

III LISA

425

2010/C 184E/79

Energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded ***IEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks

440

LISA

440

2010/C 184E/80

Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ***IEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused

441

I LISA

472

II LISA

474

III LISA

476

IV LISA

477

V LISA

478

VI LISA

481

2010/C 184E/81

Välismaksed ühenduses ***IEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus välismaksete kohta ühenduses (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Elektronrahaasutuste tegevus ***IEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse elektronrahaasutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatavat järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (KOM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. aprilli 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ

484

2010/C 184E/83

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad ***IEuroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus)

485

2010/C 184E/84

Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks *Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Hoiuste intresside maksustamine *Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Ühine käibemaksusüsteem seoses maksudest kõrvalehoidumisega importimisel ja muude piiriüleste tehingute tegemisel *Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses maksudest kõrvalehoidumisega importimisel ja muude piiriüleste tehingute tegemisel (KOM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top