EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 184, 08. julij 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CE2010.184.slv

Uradni list

Evropske unije

C 184E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
8. julij 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2009—2010
Seje: 22.—24. aprila 2009
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 252 E, 22.10.2009.
Sprejeta besedila z dne 23. aprila 2009, ki zadevajo razrešnice v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto 2007, so bila objavljena v UL L 255 z dne 26.9.2009.
SPREJETA BESEDILA

 

Sreda, 22. aprila 2009

2010/C 184E/01

Nadzor proračunskega izvajanja instrumenta za predpristopno pomočResolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o nadzoru proračunskega izvajanja instrumenta za predpristopno pomoč v letu 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Učinkovito izvrševanje sodnih odločb v EU: preglednost dolžnikovega premoženjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o učinkovitem izvrševanju sodnih odločb v Evropski uniji: preglednost dolžnikovega premoženja (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Odločitve Odbora za peticije v letu 2008Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o odločitvah Odbora za peticije v letu 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Vključevanje načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacijResolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o vključevanju načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacij (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Začasni trgovinski sporazum s TurkmenistanomResolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o Začasnem trgovinskem sporazumu s Turkmenistanom

20

2010/C 184E/06

Skupna politika priseljevanja za EvropoResolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o skupni politiki priseljevanja za Evropo: načela, ukrepi in orodja (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Zelena knjiga o prihodnosti politike TEN-TResolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o Zeleni knjigi o prihodnosti politike TEN-T (2008/2218(INI))

35

 

Četrtek, 23. aprila 2009

2010/C 184E/08

Krčenje in propadanje gozdovResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o spopadanju z izzivi krčenja in propadanja gozdov z namenom preprečevanja podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti

41

2010/C 184E/09

Akcijski načrt za mobilnost v mestihResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za mobilnost v mestih (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Akcijski načrt za inteligentne prometne sistemeResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za inteligentne prometne sisteme (2008/2216(INI))

50

 

Petek, 24. aprila 2009

2010/C 184E/11

Pravice žensk v AfganistanuResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o pravicah žensk v Afganistanu

57

2010/C 184E/12

Pomoč Posebnemu sodišču za Sierro LeoneResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o pomoči Posebnemu sodišču za Sierro Leone

60

2010/C 184E/13

Humanitarne razmere oseb, nastanjenih v taboru AšrafResolucija Evropskega parlamenta z 24. aprila 2009 o humanitarnih razmerah oseb, nastanjenih v taboru Ašraf

62

2010/C 184E/14

Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2007Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o zaščiti finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Parlamentarna imuniteta na PoljskemResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o parlamentarni imuniteti na Poljskem (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Upravljanje znotraj skupne ribiške politike: Evropski parlament, regionalni svetovalni sveti in drugi udeleženciResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o upravljanju na področju skupne ribiške politike: Evropski parlament, regionalni svetovalni sveti in drugi udeleženci (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članicResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic

79

2010/C 184E/18

NanomaterialiResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o regulativnih vidikih nanomaterialov (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Letna razprava o napredku v letu 2008 v zvezi z območjem svobode, varnosti in praviceResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o letni razpravi o napredku v letu 2008 v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice (člena 2 in 39 Pogodbe EU)

90

2010/C 184E/20

Zaključki vrha G20Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o vrhu skupine G20 v Londonu 2. aprila 2009

94

2010/C 184E/21

Utrditev stabilnosti in blaginje na Zahodnem BalkanuResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o utrditvi stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Razmere v Bosni in HercegoviniResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o razmerah v Bosni in Hercegovini

107

2010/C 184E/23

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov in izbirnemu protokolu k tej konvencijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o pristopu Evropske skupnosti h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov in izbirnemu protokolu k tej konvenciji

111

2010/C 184E/24

25. letno poročilo Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti (2007)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o 25. letnem poročilu Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti (2007) (2008/2337(INI))

114

 

PRIPOROČILA

 

Evropski parlament

2010/C 184E/25

Profiliranje, zlasti na podlagi narodnosti in rase, pri protiterorističnih dejavnostih, izvrševanju predpisov, priseljevanju ter carinskem in mejnem nadzoruPriporočilo Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 Svetu o problematiki profiliranja, zlasti na podlagi narodnosti in rase, pri protiterorističnih dejavnostih, izvrševanju predpisov, priseljevanju ter carinskem in mejnem nadzoru (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Neširjenje jedrskega orožja in prihodnost Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT)Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 24. aprila 2009 o neširjenju jedrskega orožja in prihodnosti Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) (2008/2324(INI))

127

 

MNENJA

 

Evropski parlament

 

Sreda, 22. aprila 2009

2010/C 184E/27

Boj proti nasilju nad ženskamiIzjava Evropskega parlamenta o „Recimo NE nasilju nad ženskami“

131


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Sreda, 22. aprila 2009

2010/C 184E/28

Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Alda PatriciellaSklep Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Alda Patriciella (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Renata BrunetteSklep Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Renata Brunette (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Zahteva za posvetovanje o imuniteti in privilegijih Antonia di PietraSklep Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o zahtevi za posvetovanje o imuniteti in privilegijih Antonia Di Pietra (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Zahteva za odvzem imunitete Hannesu SwobodiSklep Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o zahtevi za odvzem imunitete Hannesu Swobodi (2009/2014(IMM))

137


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

Sreda, 22. aprila 2009

2010/C 184E/32

Sporazum ES/Pakistan o nekaterih vidikih zračnega prometa *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan o nekaterih vidikih zračnega prometa (KOM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

Pristop ES k Pravilniku št. 61 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije gospodarskih vozil ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Pravilniku št. 61 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije gospodarskih vozil v zvezi z njihovimi zunanjimi štrlečimi deli pred zadnjo steno kabine (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Pogoji zdravstvenega varstva živali za premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Sveta o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (kodificirana različica) (KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Trgovinski režimi za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Uredbe Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (kodificirana različica) (KOM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Koordinacija sistemov socialne varnosti ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine prilog (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine njenih prilog

142

2010/C 184E/37

Koordinacija sistemov socialne varnosti: podrobna pravila za izvajanje ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti

143

2010/C 184E/38

Evropski metrološki raziskovalni program ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Skupnosti pri evropskem metrološkem raziskovalnem programu, ki ga je sprejelo več držav članic (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Odločbe št. …/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Skupnosti pri evropskem meroslovnem raziskovalnem in razvojnem programu, ki ga izvaja več držav članic

144

2010/C 184E/39

Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode

145

PRILOGA

161

2010/C 184E/40

Minimalne zaloge surove nafte in/ali naftnih derivatov *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Sveta o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Informacijsko omrežje za opozarjanje o ključni infrastrukturi (CIWIN) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Odločbe Sveta o informacijskem omrežju za opozarjanje o ključni infrastrukturi (CIWIN) (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Evropska mreža za varovanje javnih osebnosti *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o pobudi Kraljevine Nizozemske za sprejem Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2002/956/PNZ o ustanovitvi Evropske mreže za varovanje javnih osebnosti (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Nacionalni programi prestrukturiranja za sektor bombaža *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 637/2008 glede nacionalnih programov prestrukturiranja za sektor bombaža (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Protokol o izvajanju alpske konvencije na področju prometa (protokol o prometu) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta o sprejetju protokola o izvajanju alpske konvencije na področju prometa v imenu Evropske skupnosti (protokol o prometu) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Sprememba proračuna št. 2/2009Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu spremembe proračuna št. 2/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek III – Komisija (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Sprememba proračuna št. 3/2009Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2009 za proračunsko leto 2009, Oddelek III - Komisija (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Notranji trg z električno energijo ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in razveljavitvi Direktive 2003/54/ES

186

2010/C 184E/48

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

187

2010/C 184E/49

Pogoji za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Notranji trg z zemeljskim plinom ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES

189

2010/C 184E/51

Dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Interoperabilne rešitve za evropske javne uprave (ISA) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA) (KOM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA)

191

2010/C 184E/53

Stroji za nanašanje pesticidov ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o strojih za nanašanje pesticidov, ki spreminja Direktivo 2006/42/ES z dne 17. maja 2006 o strojih (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov

192

PRILOGA

193

2010/C 184E/54

Izkoristek goriva: označevanje pnevmatik ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

194

PRILOGA I

204

PRILOGA II

206

PRILOGA III

211

PRILOGA IV

211

2010/C 184E/55

Sprememba Uredbe (ES) št. 717/2007 (mobilna telefonska omrežja) in Direktive 2002/21/ES (elektronska komunikacija) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve

212

2010/C 184E/56

Zahteve za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve (KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitev in delitev

213

2010/C 184E/57

Zavarovanje in pozavarovanje (SOLVENTNOST II) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (prenovitev) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

215

2010/C 184E/58

Začasni sporazum EU/Turkmenistan *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani (5144/1999 – KOM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Okvir Skupnosti za jedrsko varnost *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Sveta (Euratom) o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Nadzorni sistem Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Uredbe Sveta o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi (KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Četrtek, 23. aprila 2009

2010/C 184E/62

Dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006

260

2010/C 184E/63

Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES

261

2010/C 184E/64

Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga

262

2010/C 184E/65

Energetska učinkovitost stavb ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…ES Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb

264

PRILOGA I

286

PRILOGA II

288

PRILOGA III

289

PRILOGA IV

289

PRILOGA V

290

PRILOGA VI

290

2010/C 184E/66

Bonitetne agencije ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah

292

2010/C 184E/67

Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

294

PRILOGA I

309

PRILOGA II

309

PRILOGA III

310

PRILOGA IV

311

2010/C 184E/68

Pravice potnikov v avtobusnem prometu ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

313

PRILOGA I

329

PRILOGA II

330

2010/C 184E/69

Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in sorodnih pravic

332

2010/C 184E/70

Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in vmesnike do drugih vrst prevoza (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in vmesnike do drugih vrst prevoza

339

PRILOGA I

348

PRILOGA II

349

PRILOGA III

352

2010/C 184E/71

Drugi program „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“) (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“)

353

2010/C 184E/72

Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet

354

PRILOGA

367

2010/C 184E/73

Pravica pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva (KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva

369

2010/C 184E/74

Varnost pacientov *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Priporočila Sveta o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Evropsko ukrepanje na področju redkih bolezni *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu priporočila Sveta o evropskem ukrepanju na področju redkih bolezni (KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Petek, 24. aprila 2009

2010/C 184E/76

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta o potrditvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti (KOM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Izbirni protokol h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Izbirnemu protokolu h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Statistični podatki o fitofarmacevtskih sredstvih ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o fitofarmacevtskih sredstvih (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o fitofarmacevtskih sredstvih

415

PRILOGA I

422

PRILOGA II

423

PRILOGA III

425

2010/C 184E/79

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

440

PRILOGA

440

2010/C 184E/80

Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

441

PRILOGA I

472

PRILOGA II

474

PRILOGA III

476

PRILOGA IV

477

PRILOGA V

478

PRILOGA VI

481

2010/C 184E/81

Čezmejna plačila v Skupnosti ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v Skupnosti (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Dejavnost institucij za izdajo elektronskega denarja ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja, spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES ter razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (KOM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES

484

2010/C 184E/83

Zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih)

485

2010/C 184E/84

Ustanovitev aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 332/2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Skupni sistem DDV glede davčne utaje, povezane z uvozom in drugimi čezmejnimi transakcijami *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom in drugimi čezmejnimi transakcijami (KOM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top