EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 184, 08. heinäkuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.CE2010.184.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 184E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
8. heinäkuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2009–2010
Istunto 22.–24. huhtikuuta 2009
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 252 E, 22.10.2009.
Hyväksytyt tekstit, 23. huhtikuuta 2009, vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuonna 2007 on julkaistu virallisessa lehdessä, EUVL L 255, 26.9.2009.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

2010/C 184E/01

Liittymistä valmistelevaa tukivälinettä koskeva talousarvion täytäntöönpanon valvontaEuroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 liittymistä valmistelevaa tukivälinettä koskevasta talousarvion täytäntöönpanon valvonnasta vuonna 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Tuomioiden tehokas täytäntöönpano Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden läpinäkyvyysEuroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 tuomioiden tehokkaasta täytäntöönpanosta Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden läpinäkyvyys (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2008Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista vuonna 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen valiokuntien ja valtuuskuntien työssäEuroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 naisten ja miesten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisesta valiokuntien ja valtuuskuntien työssä (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssaEuroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 Turkmenistanin kanssa tehtävästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta

20

2010/C 184E/06

Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikkaEuroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 Euroopan yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta: periaatteet, toimet ja välineet (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Vihreä kirja Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta politiikasta tulevaisuudessaEuroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 vihreästä kirjasta Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta politiikasta tulevaisuudessa (2008/2218(INI))

35

 

Torstai 23. huhtikuuta 2009

2010/C 184E/08

Metsäkato ja metsien tilan heikkeneminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi

41

2010/C 184E/09

Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 kaupunkiliikennettä koskevasta toimintasuunnitelmasta (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevasta toimintasuunnitelmasta (2008/2216(INI))

50

 

Perjantai 24. huhtikuuta 2009

2010/C 184E/11

Naisten oikeudet AfganistanissaEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 naisten oikeuksista Afganistanissa

57

2010/C 184E/12

Tuki Sierra Leonen erityistuomioistuimelleEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 Sierra Leonen erityistuomioistuimen tukemisesta

60

2010/C 184E/13

Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarinen tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarisesta tilanteesta

62

2010/C 184E/14

Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2007Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta – vuosikertomus 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Parlamentaarinen koskemattomuus PuolassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 parlamentaarisesta koskemattomuudesta Puolassa (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Hallinto YKP:n puitteissa: Euroopan parlamentti, alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat ja muut toimijatEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 hallinnosta YKP:n puitteissa: Euroopan parlamentti, alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat ja muut toimijat (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseilleEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

79

2010/C 184E/18

Nanomateriaaleja koskeva sääntelyEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Vuotuinen keskustelu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla)Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 vuotuisesta keskustelusta vuonna 2008 saavutetusta edistymisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisessa (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla)

90

2010/C 184E/20

G20-maiden huippukokouksen päätelmätEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 Lontoossa 2. huhtikuuta 2009 pidetystä G20-kokouksesta

94

2010/C 184E/21

Vakauden ja hyvinvoinnin vakiinnuttaminen Länsi-BalkanillaEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 vakauden ja hyvinvoinnin vakiinnuttamisesta Länsi-Balkanilla (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Bosnia ja Hertsegovinan tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 Bosnia ja Hertsegovinan tilanteesta

107

2010/C 184E/23

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusEuroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja sen liitteenä olevan valinnaisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

111

2010/C 184E/24

Komission 25. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (2007)Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 komission 25. vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (2007) (2008/2337(INI))

114

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan parlamentti

2010/C 184E/25

Etniseen alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelma terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessäEuroopan parlamentin suositus 24. huhtikuuta 2009 neuvostolle alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelmasta terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Ydinaseiden leviämisen estäminen sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuusEuroopan parlamentin suositus 24. huhtikuuta 2009 neuvostolle ydinaseiden leviämisen estämisestä sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuudesta (2008/2324(INI))

127

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

2010/C 184E/27

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen kampanjaEuroopan parlamentin kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen ”Say NO to Violence against Women” -kampanjaan

131


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

2010/C 184E/28

Aldo Patriciellon parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2009 Aldo Patriciellon parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Renato Brunettan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2009 Renato Brunetan parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Antonio Di Pietron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2009 Antonio Di Pietron parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia koskevasta tiedustelusta (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Hannes Swobodan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntöEuroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2009 Hannes Swobodan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2009/2014(IMM))

137


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

2010/C 184E/32

Euroopan yhteisön ja Pakistanin välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta (KOM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

EY:n sitoutuminen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön N:o 61 ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta (KOM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Eläinten terveyttä koskevat vaatimukset elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettava kauppajärjestelmä *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja sen liitteiden sisällön määrittämisestä (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja sen liitteiden sisällön määrittämisestä

142

2010/C 184E/37

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen: täytäntöönpanomenettely ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä

143

2010/C 184E/38

Eurooppalainen metrologian tutkimus- ja kehitysohjelma ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään eurooppalaiseen metrologian tutkimus- ja kehitysohjelmaan (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2009/EY tekemiseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään eurooppalaiseen metrologian tutkimus- ja kehitysohjelmaan

144

2010/C 184E/39

Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

145

LIITE

161

2010/C 184E/40

Raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistaso *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa (KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä (CIWIN) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmästä (CIWIN) (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Julkisuuden henkilöiden eurooppalainen suojeluverkosto *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 Alankomaiden kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi julkisuuden henkilöiden eurooppalaisen suojeluverkoston perustamisesta tehdyn päätöksen 2002/956/YOS muuttamisesta (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Puuvilla-alan kansalliset rakenneuudistusohjelmat *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 637/2008 muuttamisesta puuvilla-alan kansallisten rakenneuudistusohjelmien osalta (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltaminen liikenteen alalla (pöytäkirja liikenteestä) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltamista liikenteen alalla koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (pöytäkirja liikenteestä) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Lisätalousarvio nro 2/2009Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III – Komissio (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Lisätalousarvio nro 3/2009Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III – Komissio (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Sähkön sisämarkkinat ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta

186

2010/C 184E/48

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta

187

2010/C 184E/49

Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta

188

2010/C 184E/50

Maakaasun sisämarkkinat ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta

189

2010/C 184E/51

Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn ehdot ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta

190

2010/C 184E/52

Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) (KOM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2009/EY tekemiseksi yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA)

191

2010/C 184E/53

Torjunta-aineiden levityskoneet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden levityskoneista sekä koneista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta torjunta-aineiden levityskoneiden osalta

192

LIITE

193

2010/C 184E/54

Renkaiden polttoainetehokkuutta koskeva merkintä ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä parametrejä koskevasta merkinnästä (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä parametrejä koskevasta merkinnästä

194

LIITE I

204

LIITE II

206

LIITE III

211

LIITE IV

211

2010/C 184E/55

Asetuksen (EY) N:o 717/2007 (matkapuhelimet) ja direktiivin 2002/21/EY (sähköinen viestintä) muuttaminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta (KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta

212

2010/C 184E/56

Tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevat vaatimukset sulautumisissa ja jakautumisissa ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta sulautumisissa ja jakautumisissa (KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta sulautumis- ja jakautumistapauksissa annettavien tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta

213

2010/C 184E/57

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II) (uudelleenlaatiminen) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II)

215

2010/C 184E/58

Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (5144/1999 – KOM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Yhteisön puitteet ydinturvallisuudelle *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Yhteisön valvontajärjestelmä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Kalavarojen säilyttäminen teknisten toimenpiteiden avulla *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla (KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Torstai 23. huhtikuuta 2009

2010/C 184E/62

Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta

260

2010/C 184E/63

Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevat yhteiset säännöt ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta

261

2010/C 184E/64

Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä

262

2010/C 184E/65

Rakennusten energiatehokkuus ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi rakennusten energiatehokkuudesta

264

LIITE I

286

LIITE II

288

LIITE III

289

LIITE IV

289

LIITE V

290

LIITE VI

290

2010/C 184E/66

Luottoluokituslaitokset ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista (KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009/EY antamiseksi luottoluokituslaitoksista

292

2010/C 184E/67

Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

294

LIITE I

309

LIITE II

309

LIITE III

310

LIITE IV

311

2010/C 184E/68

Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

313

LIITE I

329

LIITE II

330

2010/C 184E/69

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta (KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta

332

2010/C 184E/70

Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista

339

LIITE I

348

LIITE II

349

LIITE III

352

2010/C 184E/71

Marco Polo II -ohjelma ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta

353

2010/C 184E/72

Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta

354

LIITE

367

2010/C 184E/73

Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista (KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista

369

2010/C 184E/74

Potilasturvallisuus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston suositukseksi potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta (KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Euroopan toimet harvinaisten sairauksien alalla *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston suositukseksi Euroopan toimista harvinaisten sairauksien alalla (KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Perjantai 24. huhtikuuta 2009

2010/C 184E/76

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (valinnainen pöytäkirja) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Kasvinsuojeluaineita koskevat tilastot ***IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista

415

LIITE I

422

LIITE II

423

LIITE III

425

2010/C 184E/79

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista

440

LIITE

440

2010/C 184E/80

Rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta

441

LIITE I

472

LIITE II

474

LIITE III

476

LIITE IV

477

LIITE V

478

LIITE VI

481

2010/C 184E/81

Rajatylittävät maksut yhteisössä ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä maksuista yhteisössä (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta

483

2010/C 184E/82

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminta ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (KOM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta

484

2010/C 184E/83

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöt ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus) (KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009/EY antamiseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

485

2010/C 184E/84

Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseille *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta (KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Yhteinen alv-järjestelmä maahantuontiin ja muihin rajatylittäviin operaatioihin liittyvien veropetosten osalta *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta maahantuontiin ja muihin rajatylittäviin liiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi (KOM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐ .

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

FI

 

Top