EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011BP0088

Οι κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήματα Ι, ΙΙ και IV έως X Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2011/2017(BUD))

ΕΕ C 199E της 7.7.2012, p. 90–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 199/90


Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011
Οι κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήματα Ι, ΙΙ και IV έως X

P7_TA(2011)0088

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2011/2017(BUD))

2012/C 199 E/11

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (1),

έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2),

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3),

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη από τις ελεγμένες απαντήσεις των θεσμικών οργάνων (4),

έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 7 και το άρθρο 79 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0049/2011),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ΕΕ υποχρεώνει τα θεσμικά όργανα να ανταποκριθούν με την απαιτούμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα και να εφαρμόσουν αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις,

B.

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθούν στα θεσμικά όργανα επαρκείς πόροι, παρά το γεγονός ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία οι πόροι αυτοί θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αυστηρής και αποτελεσματικής διαχείρισης,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό 2012,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να συνεχίσουν η Επιτροπή Προϋπολογισμών και το Προεδρείο την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2012, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού,

E.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για τη λήψη δημοσιονομικών, οργανωτικών και διοικητικών αποφάσεων όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του σχεδίου προβλέψεων για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας,

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα 5 αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2012, παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η ΕΥΕΔ θα έχει αντίκτυπο, που, επί του παρόντος, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά,

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Κροατίας, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2013, θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2012, ιδίως όσον αφορά τους πόρους για τους νέους βουλευτές και την πρόσληψη προσωπικού,

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα προηγούμενα έτη, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή συμφώνησε να υιοθετήσει συνετή προσέγγιση όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5,

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο για τον τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2012 ανέρχεται σε 8 754 εκατομμύρια ευρώ (που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 340 εκατ. ευρώ ή 4 % σε σύγκριση με το 2011, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 2 % για τον πληθωρισμό),

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως συν-νομοθέτη, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να επιτύχει αποδεκτό συνταίριασμα των ανθρώπινων πόρων του και των νέων αρμοδιοτήτων του μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (19,67 % επί του συνόλου του τομέα 5 το 2009, 19,99 % το 2010 και 20,03 % το 2011),

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται οι κινήσεις των δαπανών του τομέα 5 καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, ούτως ώστε να αναπτυχθεί κατάλληλη πρόβλεψη για τους επόμενους προϋπολογισμούς,

ΙΒ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, με απόφαση της 24ης Μαρτίου 2010, το Προεδρείο ενέκρινε τη μεσοπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου, στην οποία ορίζονται μερικές βασικές παράμετροι για την μελλοντική πολιτική του στον τομέα των ακινήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως τμήμα αυτής της στρατηγικής, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να αποδίδει προτεραιότητα στην αγορά κτιρίων (εφόσον είναι εύλογη), εστιάζοντας στη γεωγραφική συγκέντρωση στους τόπους εργασίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληρωμή πριν από την προθεσμία, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες για το μέλλον,

Γενικό πλαίσιο και προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2012

1.

υπογραμμίζει τη δύσκολη κατάσταση σε σχέση με το ανώτατο όριο δαπανών στον τομέα 5 για το 2012 και έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι τα θεσμικά όργανα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων χρηματοδότησης, διατηρώντας ταυτόχρονα δημοσιονομική πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση, ούτως ώστε να συμμορφωθούν με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

2.

ορίζει ως προτεραιότητα την αρχή της νομοθετικής αριστείας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί κατάλληλη απάντηση στις σημερινές πολιτικές προκλήσεις, η οποία απαιτεί τη σταθεροποίηση των πόρων που χρειάζονται για την κάλυψη του νέου θεσμικού πλαισίου που απορρέει από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· φρονεί ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων για το 2012 θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός σταθεροποίησης, αν μη τι άλλο επειδή μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

3.

επισημαίνει ότι η εν λόγω προσπάθεια σταθεροποίησης δεν πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά για επενδύσεις (π.χ. στη τεχνολογία) που μπορεί στο μέλλον να έχουν ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις·

4.

θεωρεί περαιτέρω προτεραιότητα τις αρχές της ορθής διαχείρισης (άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού) και συγκεκριμένα την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα· φρονεί ότι οι αρχές αυτές πρέπει να αντανακλώνται σαφώς, σύμφωνα με το πνεύμα της λογοδοσίας, στους προϋπολογισμούς του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων, καθώς και στις οργανωτικές νοοτροπίες που τα διέπουν· πιστεύει, συνεπώς, ότι κατά την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα και ότι οι μεταβλητές δαπάνες πρέπει, όποτε είναι δυνατό και όταν το απαιτεί η εμβέλειά τους, να υποβάλλονται σε τακτικές εκτιμήσεις της σχέσης κόστους - οφέλους·

5.

πιστεύει ότι, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των αρχών, τα θεσμικά όργανα πρέπει να υποβάλουν σχέδια περικοπής του κόστους· φρονεί, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός σχετικά με τα πλεονεκτήματα του συγκεντρωτισμού, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας (π.χ.: συγκεντρωτικές δημόσιες συμβάσεις, κοινές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων), καθώς και σχετικά με τους τομείς που πρέπει να παραμείνουν, ή να είναι, αποκεντρωμένοι·

6.

πιστεύει ότι η ακρίβεια, η απλοποίηση, η σαφήνεια και η διαφάνεια πρέπει να είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των αρχών της ορθής διαχείρισης· ζητεί, εν προκειμένω, την υποβολή οργανογράμματος για κάθε θεσμικό όργανο, μαζί με το αντίστοιχο κόστος καθεμιάς από τις μονάδες που το συναποτελούν· ζητεί, επιπλέον να προσδιοριστεί και να αιτιολογηθεί με σαφήνεια κάθε δαπάνη, με σαφή διάκριση μεταξύ πάγιων και μεταβλητών δαπανών, ούτως ώστε να τηρούνται οι αρχές του προϋπολογισμού μηδενικής βάσης·

7.

φρονεί ότι, το αργότερο μετά την έναρξη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου και οι προϋπολογισμοί των άλλων θεσμικών οργάνων θα πρέπει να είναι απόρροια πολυετούς σχεδιασμού που καλύπτει τη διάρκεια αυτού του πλαισίου·

8.

τονίζει ότι πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες προετοιμασίες σε διοργανικό επίπεδο για τη στέγαση υπαλλήλων από την Κροατία ενόψει πιθανής διεύρυνσης της ΕΕ·

9.

φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα πρέπει να υποβάλλουν εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, με λεπτομέρειες για την εκτέλεση κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού·

10.

φρονεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική και το EMAS (5) πρέπει να αποτελούν τμήμα της νοοτροπίας του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων και ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβάλλονται μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης χαρτιού, ενέργειας και νερού και τη μείωση των εκπομπών·

11.

επαναλαμβάνει ότι η διοργανική συνεργασία, όπου κρίνεται δυνατό και ενδεδειγμένο, είναι απαραίτητη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που ευνοούν την αποτελεσματικότητα και επιτρέπουν εξοικονομήσεις· φρονεί ότι η διοργανική συνεργασία θα πρέπει να βελτιωθεί, όσον αφορά τη μετάφραση, τη διερμηνεία, την πρόσληψη προσωπικού (EPSO) και το EMAS, και να επεκταθεί σε άλλους τομείς· ζητεί να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των εξωτερικών υπηρεσιών μετάφρασης και του ρόλου του Κέντρου Μετάφρασης·

12.

υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης γνώσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη διοίκηση ως προς το σύστημα διαχείρισης γνώσης· ζητεί την υποβολή έκθεσης προόδου σχετικά με την πληθώρα των πηγών/ συστημάτων πληροφοριών που διατίθενται στους βουλευτές· ζητεί να διαμορφωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ως προς τον σχεδιασμό πρωτοτύπου· επισημαίνει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής μιας πολιτικής για την ταξινόμηση και την καθιέρωση δεικτών· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με το πώς θα αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες εύκολη πρόσβαση στο σύστημα αυτό·

13.

επισημαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα να εγκρίνουν μια φιλόδοξη και εκτεταμένη ψηφιακή στρατηγική όσον αφορά τα εργαλεία του Web 2.0 και δη τα κοινωνικά δίκτυα, με σκοπό τη σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ της Ευρώπης και των πολιτών της· φρονεί επιπλέον ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί εφαρμογή της τηλεργασίας στις περιπτώσεις που κρίνεται ενδεδειγμένο· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει την εισαγωγή νεφελοειδούς υπολογιστικού συστήματος προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του συστήματος πληροφορικής, να βελτιωθεί η απόδοσή του και να αποκτήσει μεγαλύτερη κινητικότητα η εργασία του Κοινοβουλίου·

14.

τονίζει πως τα δημοσιονομικά δελτία και οι παρόμοιου τύπου αναλύσεις κόστους είναι υψίστης σημασίας για τη λήψη αποφάσεων εντός των θεσμικών οργάνων· επιμένει πως αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά και ότι θα πρέπει να ορίζουν τις επαναλαμβανόμενες και τις κατ’ αποκοπή δαπάνες (π.χ. πάγιες και μεταβλητές δαπάνες) που συνδέονται άμεσα με κάθε συγκεκριμένο μέτρο·

15.

ζητεί να γίνεται χρήση της αναδιάταξης του προσωπικού και της επανεκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα· συνιστά να προσλαμβάνεται νέο προσωπικό μόνο όταν οι εσωτερικές διαδικασίες αναδιάταξης και επιμόρφωσης αποδεικνύονται ατελέσφορες και στις περιπτώσεις στις οποίες δεν ενδείκνυται η επιλογή της ανάθεσης έργου εκτός οργάνου·

16.

φρονεί ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων που επηρεάζονται από την ένταξη της Κροατίας μια κοινή και συντονισμένη στρατηγική για την εκτέλεση του προϋπολογισμού· ζητεί να πραγματοποιηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων για τον τομέα 5·

17.

πιστεύει ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εφαρμόζουν ενεργό πολιτική έλλειψης διακρίσεων και να διαμορφώνουν τα κτίριά τους και τη πολιτική τους της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ευκολότερη πρόσβαση για τους ανθρώπους με αναπηρίες·

18.

επισημαίνει ότι, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, δυσβάστακτου δημόσιου χρέους και περιορισμών ενόσω συνεχίζονται οι προσπάθειες εθνικής δημοσιονομικής εξυγίανσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να επιδείξουν πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης·

Κοινοβούλιο

19.

φρονεί ότι στόχος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη νομοθετικής αριστείας και ότι όλοι οι αναγκαίοι πόροι θα πρέπει να διατίθενται γι’ αυτόν το σκοπό, αλλά σε πλαίσιο τήρησης των δημοσιονομικών περιορισμών·

20.

πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να επιδείξει πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης, παραμένοντας κοντά στο ποσοστό του πληθωρισμού· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη διοργανική αντίληψη, οι ανάγκες που σχετίζονται με τη διεύρυνση θα ενσωματωθούν είτε με διορθωτική επιστολή είτε με διορθωτικό προϋπολογισμό· σημειώνει ότι και οι ανάγκες για τους 18 νέους βουλευτές βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας θα ενσωματωθούν με διορθωτική επιστολή ή διορθωτικό προϋπολογισμό·

21.

φρονεί ότι οι πρόσθετοι πόροι για στελέχωση που διατίθενται στη διοίκηση του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει τώρα να εισέλθουν σε φάση σταθεροποίησης· επιμένει ότι οι οργανωτικές δομές πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένες ώστε να δημιουργούν συνέργειες μέσω της αξιοποίησης της σχετικής εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν οι υπάρχουσες ειδικευμένες μονάδες·

22.

επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2011 ανέρχεται σε 1 685 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 20,03 % του τομέα 5·

23.

αναμένει από το Προεδρείο την υποβολή ρεαλιστικών αιτημάτων στο πλαίσιο των προβλέψεων· προτίθεται να εξετάσει τις προτάσεις του με αποκλειστική βάση τις ανάγκες και τη σύνεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του θεσμικού οργάνου· υπενθυμίζει ότι σκοπός της διορθωτικής επιστολής που υπέβαλε το Προεδρείο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τον Σεπτέμβριο είναι να ληφθούν υπόψη ανάγκες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όταν καταρτίζονταν οι προβλέψεις, και υπογραμμίζει ότι τούτο δεν πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία για την αναθεώρηση προβλέψεων που είχαν ήδη συμφωνηθεί· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη διοργανική αντίληψη, οι ανάγκες που σχετίζονται με τη διεύρυνση θα ενσωματωθούν είτε με διορθωτική επιστολή είτε με διορθωτικό προϋπολογισμό· σημειώνει ότι και οι ανάγκες για τους 18 νέους βουλευτές βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας θα ενσωματωθούν με διορθωτική επιστολή ή διορθωτικό προϋπολογισμό·

24.

ζητεί να έχει λεπτομερή και σαφή εικόνα των κονδυλίων του προϋπολογισμού που δεν εκτελέστηκαν πλήρως το 2010 και προτίθεται να αναλύσει τους λόγους· επιθυμεί επίσης να λάβει μια κατάσταση των μεταφορών πιστώσεων και της χρησιμοποίησής τους κατά το 2010, καθώς και ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με τα τελικά έσοδα για ειδικό προορισμό σε σχέση με τα ποσά που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό·

25.

φρονεί ότι πρέπει να παρασχεθεί στους βουλευτές πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελούν τα καθήκοντά τους σε ισότιμη βάση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης οι βουλευτές όλων των εθνικοτήτων και γλωσσών όσον αφορά τη δυνατότητα επιτέλεσης των καθηκόντων τους και του πολιτικού έργου που επωμίζονται στη γλώσσα τους, αν το επιθυμούν· θεωρεί, για παράδειγμα, απαράδεκτη την απουσία διερμηνείας από τις συνεδριάσεις των επιτροπών· πιστεύει ότι η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να ισχύει επίσης για τη διερμηνεία και τη μετάφραση·

26.

θεωρεί επίσης ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξηθεί η ευελιξία της διερμηνείας, ως αποφασιστικό βήμα για τη διασφάλιση ορθών εργασιακών πρακτικών, επισημαίνει δε ότι σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί προβλήματα και σπατάλη, αν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής γλώσσας την τελευταία στιγμή, ανάλογα με την πραγματική και όχι την προγραμματισμένη σύνθεση των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις·

27.

ζητεί μετ’ επιτάσεως να υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη των τρόπων με τους οποίους το δικαίωμα της απρόσκοπτης δυνατότητας των ευρωπαίων πολιτών να συναντούν τους ευρωπαίους εκπροσώπους τους μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικότερα με την επείγουσα ανάγκη να κατοχυρωθεί η ασφάλεια όσων εργάζονται εντός των οργάνων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει μια τέτοια έκθεση έως τις 30 Ιουνίου 2011·

28.

φρονεί ότι, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία wifi που να λειτουργεί πλήρως, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου της ελάττωσης της χρήσης χαρτιού· φρονεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση τηλεδιασκέψεων για τις συνεδριάσεις καθώς και η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών· ζητεί να πραγματοποιηθεί εκτίμηση της σχέσης κόστους–οφέλους αυτών των μέτρων·

29.

τονίζει, όσον αφορά την κτιριακή πολιτική, ότι το Κοινοβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της κατανομής του υπάρχοντος χώρου του και την επίτευξη εξοικονομήσεων δαπανών και οικονομιών κλίμακας· τονίζει ότι το έργο επέκτασης του κτιρίου KAD που επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε περίπου 549,6 εκατομμύρια ευρώ (σε τιμές 2016), θα επιτρέψει τη γεωγραφική συγκέντρωση της διοίκησης του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο, και ότι όλα τα λοιπά κτίρια που σήμερα μισθώνει το Κοινοβούλιο θα εκκενωθούν βαθμιαία, επιτρέποντας έτσι σημαντικές εξοικονομήσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου κατασκευής αυτού του κτιρίου ενδέχεται να απαιτήσει τη θέσπιση ειδικών νομικών διαρθρώσεων (ενός φορέα ειδικού σκοπού), δεδομένου ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός απαγορεύει την άμεση δανειοληψία και ότι θα μπορέσουν να επιτευχθούν εξοικονομήσεις κόστους εάν το έργο αυτό χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον προϋπολογισμό ή με άμεσο δάνειο, πράγμα που καταδεικνύει σαφώς την ανάγκη προσαρμογών του δημοσιονομικού κανονισμού, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια περισσότερο διαφανής και άμεση υλοποίηση μελλοντικών έργων κατασκευής κτιρίων·

30.

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο στις 24 Μαρτίου 2010· διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του περί εκπόνησης μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια· φρονεί ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να επιδιώκει την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ορθής διαχείρισης και την ανάγκη αξιολόγησης διαφόρων επιλογών και εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης· εφιστά την προσοχή στην πρόταση, που περιέχεται στην ανωτέρω απόφαση, να χρησιμοποιηθούν έσοδα ειδικού προορισμού του βελγικού δημοσίου για επενδύσεις σε υποδομές για νέους χώρους γραφείων των κοινοβουλευτικών βοηθών· ζητεί πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των εν λόγω εσόδων ειδικού προορισμού για τον σκοπό αυτό, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για τις εναλλακτικές επιλογές, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση·

31.

υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω πληροφόρησης όσον αφορά το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· ζητεί ειδικότερα να υποβληθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο· διατυπώνει εκ νέου την άποψη ότι είναι αναγκαία η ενημέρωση σχετικά με το συνολικό κόστος του έργου, αλλά και με τις μελλοντικές οικονομικές και νομικές επιπτώσεις που θα έχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ζητεί περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2009· επισημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις που άπτονται του έργου αυτού υπόκεινται στη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία·

32.

θεωρεί ότι, όπως συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς, χρειάζεται μερικές φορές μια ανεξάρτητη εξωτερική γνώμη σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων και την οργάνωση της εργασίας, η οποία μπορεί να αποβεί επωφελής μόνο εφόσον τύχει της ορθής αντιμετώπισης· επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο όπως το Κοινοβούλιο έχει μοναδικό χαρακτήρα, αλλά εκτιμά εντούτοις ότι απαιτείται μακροπρόθεσμα να εξεταστεί η σκοπιμότητα μιας εξωτερικής ανάλυσης της οργάνωσης και της διαχείρισής του· πιστεύει ότι εντός του 2012 θα μπορούσαν να προσδιοριστούν και αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιας εξέτασης συγκεκριμένοι τομείς·

33.

τονίζει ότι η πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας του Κοινοβουλίου είναι σημαντική και πρέπει να φτάνει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και να βελτιώνει τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με το Κοινοβούλιο, ζητεί δε, ως εκ τούτου, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με αυτήν την πολιτική·

34.

υποστηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συστημάτων λογισμικού του Κοινοβουλίου που αφορούν τη χρηματοοικονομική διαχείριση·

35.

παρέχει την πλήρη υποστήριξή του σε όλες τις προσπάθειες εφαρμογής μιας πιο ουσιαστικής και επαγγελματικής πολιτικής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης του προσωπικού εντός και μεταξύ των γενικών διευθύνσεων·

36.

θεωρεί σημαντικές τις δράσεις παρακολούθησης της συνέχειας όσον αφορά μια σειρά πολιτικών με δημοσιονομικές συνέπειες, όπως το EMAS, οι δημόσιες συμβάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται κατόπιν των συστάσεων της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού· τονίζει πως γενικά χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

37.

εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την πρόταση ίδρυσης Μονάδα Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας για να υπολογίζει το κόστος της μη ολοκληρώσεως της Ευρώπης· αμφισβητεί την αναγκαιότητα μιας τέτοιας υπηρεσίας· ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία της εν λόγω υπηρεσίας·

Άλλα θεσμικά όργανα

38.

ζητεί την υποβολή ρεαλιστικών και βασισμένων στο κόστος δημοσιονομικών αιτημάτων από τα λοιπά θεσμικά όργανα, που θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των περιορισμένων πόρων· εκφράζει επιδοκιμασία για τη δημιουργία ενός νέου Τμήματος Χ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με διάθεση πιστώσεων ύψους 464 εκατ. ευρώ, και είναι διατεθειμένο να εξετάσει τις ανάγκες της ΕΥΕΔ όσον αφορά τόσο τα ακίνητα όσο και το προσωπικό και αποφασισμένο να παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπό της στον τομέα 5, δεδομένου ότι η δημιουργία της προβλεπόταν να είναι ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη· δεν είναι διατεθειμένο να θέσει σε κίνδυνο τις ανάγκες των υπαρχόντων θεσμικών οργάνων·

39.

φρονεί ότι η δημιουργία ενός νέου Τμήματος Χ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ανταποκρίνεται στην ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο, από κοινού με τις νέες διατάξεις σχετικά με την ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, να μπορεί να στηρίξει τις επιδιώξεις της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

*

* *

40.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην ΕΥΕΔ.


(1)  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.

(3)  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 303, 9.11.2010, σ. 1.

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1).


Top