EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:199E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 199, 7 juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CE2012.199.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 199E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
7 juli 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement
ZITTING 2011-2012
Vergaderingen van 8 t/m 10 maart 2011
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 165 E van 7.6.2011
AANGENOMEN TEKSTEN

 

Dinsdag 8 maart 2011

2012/C 199E/01

Algemene productveiligheid en markttoezichtResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en markttoezicht (2010/2085(INI))

1

2012/C 199E/02

Aanpak van de H1N1-griepuitbraakResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de evaluatie van de aanpak van de H1N1-griepuitbraak in 2009-2010 in de EU (2010/2153(INI))

7

2012/C 199E/03

Innoverende financiering op mondiaal en Europees niveauResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over innoverende financiering op mondiaal en Europees niveau (2010/2105(INI))

15

2012/C 199E/04

Verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebiedResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU (2010/2089(INI))

25

2012/C 199E/05

Samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in belastingaangelegenhedenResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over belastingen en ontwikkeling – samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in belastingaangelegenheden (2010/2102(INI))

37

2012/C 199E/06

Landbouw en internationale handelResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de EU-landbouw en internationale handel (2010/2110(INI))

48

2012/C 199E/07

Het proteïnetekort in de EUResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over het proteïnetekort in de EU: welke oplossing voor een allang bestaand probleem? (2010/2111(INI))

58

2012/C 199E/08

Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2010Resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie - 2010 (2010/2138(INI))

65

2012/C 199E/09

Armoede bij vrouwenResolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over armoede bij vrouwen in de Europese Unie (2010/2162(INI))

77

2012/C 199E/10

Herstel van wederkerigheid in de visumregeling - solidariteit met de ongelijke status van Tsjechische burgers na de unilaterale invoering van de visumplicht door CanadaVerklaring van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over herstel van wederkerigheid in de visumregeling - solidariteit met de ongelijke status van Tsjechische burgers na de unilaterale invoering van de visumplicht door Canada

89

 

Woensdag 9 maart 2011

2012/C 199E/11

Richtsnoeren voor de begroting 2012 - Afdelingen I, II en IV tot en met XResolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2011 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2012, afdeling I – Europees Parlement, afdeling II – Raad, afdeling IV – Hof van Justitie, afdeling V – Rekenkamer, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité, afdeling VII – Comité van de Regio's, afdeling VIII – Europese Ombudsman, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (2011/2017(BUD))

90

2012/C 199E/12

De strategie van de EU voor de Atlantische regioResolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2011 over de Europese strategie voor het Atlantische gebied

95

2012/C 199E/13

Voortgangsverslag 2010 inzake TurkijeResolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2011 over het voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije

98

2012/C 199E/14

Europees integratieproces van MontenegroResolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2011 over het Europese integratieproces van Montenegro

106

2012/C 199E/15

EU-strategie voor de integratie van de RomaResolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2011 over de EU-strategie voor de integratie van de Roma (2010/2276(INI))

112

2012/C 199E/16

Een industriebeleid voor het tijdperk van de globaliseringResolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2011 over een industriebeleid voor het tijdperk van de globalisering (2010/2095(INI))

131

 

Donderdag 10 maart 2011

2012/C 199E/17

Mediawet in HongarijeResolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over de mediawet in Hongarije

154

2012/C 199E/18

De zuidelijke buurlanden, en met name Libië, met inbegrip van humanitaire aspectenResolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over de zuidelijke nabuurschapslanden en in het bijzonder Libië

158

2012/C 199E/19

De benadering van Iran door de EUResolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2011 de benadering van Iran door de EU (2010/2050(INI))

163

2012/C 199E/20

Zestiende zitting van de Mensenrechtenraad (Genève, 28 februari - 25 maart 2011)Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over de prioriteiten van de 16de zitting van de VN-Raad voor de mensenrechten en de herziening in 2011

172

2012/C 199E/21

Pakistan - de moord op Shahbaz Bhatti, minister voor Religieuze MinderhedenResolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over Pakistan, in het bijzonder de moord op Shahbaz Bhatti

179

2012/C 199E/22

Wit-Rusland, met name de gevallen van Ales Michalevitsj en Natalia RadinaResolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over Belarus (in het bijzonder de gevallen van Ales Mikhalevic en Natalia Radina)

182

2012/C 199E/23

Situatie en cultureel erfgoed in Kashgar (Oeigoerse autonome regio Xinjiang, China)Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over de situatie en het cultureel erfgoed in Kashgar (Autonome Regio Xinjiang Oeigoer, China)

185

2012/C 199E/24

Een Europees Statuut voor onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingenVerklaring van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over de opstelling van een Europees Statuut voor onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen

187

2012/C 199E/25

Ongelukken met vrachtwagensVerklaring van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over ongelukken met vrachtwagens

188


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Dinsdag 8 maart 2011

2012/C 199E/26

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Elmar BrokBesluit van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Elmar Brok (2010/2283(IMM))

190


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Dinsdag 8 maart 2011

2012/C 199E/27

Benoeming van een lid van de Europese Rekenkamer (Harald Wögerbauer - AT)Besluit van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de voordracht van Harald Wögerbauer voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C7-0029/2011 – 2011/0801(NLE))

192

2012/C 199E/28

Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-verdragsgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))

193

P7_TC1-COD(2009)0129
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 8 maart 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-verdragsgebied [Amendement 1]

194

BIJLAGE I

208

BIJLAGE II

212

BIJLAGE III

215


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

NL

 

Top