EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:199E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 199, 7 juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CE2012.199.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 199E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
7 juli 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2011–2012
Sammanträdena den 8–10 mars 2011
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 165 E, 7.6.2011.
ANTAGNA TEXTER

 

Tisdagen den 8 mars 2011

2012/C 199E/01

Allmän produktsäkerhet och marknadskontrollEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll (2010/2085(INI))

1

2012/C 199E/02

Hanteringen av H1N1-influensanEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om utvärdering av hanteringen av H1N1-influensan 2009–2010 i EU (2010/2153(INI))

7

2012/C 199E/03

Innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivåEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå (2010/2105(INI))

15

2012/C 199E/04

Att minska ojämlikhet i hälsaEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om att minska ojämlikhet i hälsa i EU (2010/2089(INI))

25

2012/C 199E/05

Samarbete med utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågorEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om beskattning och utveckling – samarbete med utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågor (2010/2102(INI))

37

2012/C 199E/06

Jordbruk och internationell handelEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om EU:s jordbruk och internationell handel (2010/2110(INI))

48

2012/C 199E/07

Proteinbristen i EUEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om proteinbristen i EU: vilka lösningar finns det på detta långvariga problem? (2010/2111(INI))

58

2012/C 199E/08

Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2010 (2010/2138(INI))

65

2012/C 199E/09

Fattigdom bland kvinnorEuropaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om fattigdom bland kvinnor i Europeiska unionen (2010/2162(INI))

77

2012/C 199E/10

Återupprättande av ömsesidighet i viseringsordningen – solidaritet med den ojämlika statusen för tjeckiska medborgare efter att Kanada ensidigt infört visumkravEuropaparlamentets förklaring av den 8 mars 2011 om återupprättande av ömsesidighet i viseringsordningen – solidaritet med den ojämlika statusen för tjeckiska medborgare efter att Kanada ensidigt infört visumkrav

89

 

Onsdagen den 9 mars 2011

2012/C 199E/11

Riktlinjerna för 2012 års budget – avsnitt I, II och IV-XEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2011 om riktlinjerna för budgetförfarandet för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (2011/2017(BUD))

90

2012/C 199E/12

En EU-strategi för AtlantområdetEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2011 om EU-strategin för Atlantområdet

95

2012/C 199E/13

2010 års framstegsrapport om TurkietEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2011 om 2010 års framstegsrapport om Turkiet

98

2012/C 199E/14

Montenegros europeiska integrationsprocessEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2011 om Europaparlamentets resolution om Montenegros europeiska integrationsprocess

106

2012/C 199E/15

EU-strategin för integrering av romerEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2011 om EU-strategin för integrering av romer (2010/2276(INI))

112

2012/C 199E/16

En industripolitik för en globaliserad tidEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2011 om industripolitik för en globaliserad tid (2010/2095(INI))

131

 

Torsdagen den 10 mars 2011

2012/C 199E/17

Medielagen i UngernEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen

154

2012/C 199E/18

Södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekterEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om södra grannskapet, i synnerhet Libyen

158

2012/C 199E/19

EU:s förhållningssätt gentemot IranEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om EU:s förhållningssätt gentemot Iran (2010/2050(INI))

163

2012/C 199E/20

Det sextonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (Genève, 28 februari–25 mars 2011)Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om prioriteringarna inför det sextonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter och 2011 års översyn

172

2012/C 199E/21

Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister för minoriteterEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om Pakistan, i synnerhet mordet på Shahbaz Bhatti

179

2012/C 199E/22

Vitryssland, särskilt fallen Ales Michalevic och Natalja RadzinaEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om Vitryssland (särskilt fallen Ales Michalevitj och Natalja Radzina)

182

2012/C 199E/23

Situation och kulturarv i Kaxgar (Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, Kina)Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om situationen och kulturarvet i Kaxgar (Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, Kina)

185

2012/C 199E/24

Inrättandet av europeiska stadgar för ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelserEuropaparlamentets förklaring av den 10 mars 2011 om inrättandet av europeiska stadgar för ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser

187

2012/C 199E/25

Kollisioner med tunga godsfordonEuropaparlamentets förklaring av den 10 mars 2011 om kollisioner med tunga godsfordon

188


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 8 mars 2011

2012/C 199E/26

Begäran om upphävande av Elmar Broks parlamentariska immunitetEuropaparlamentets beslut av den 8 mars 2011 om begäran om upphävande av Elmar Broks immunitet (2010/2283(IMM))

190


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 8 mars 2011

2012/C 199E/27

Utnämning av en ledamot av Europeiska revisionsrätten (Harald Wögerbauer - AT)Europaparlamentets beslut av den 8 mars 2011 om nomineringen av Harald Wögerbauer till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0029/2011 – 2011/0801(NLE))

192

2012/C 199E/28

Allmänna kommissionen för fiske i avtalsområdet för Medelhavet ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 mars 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (KOM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))

193

P7_TC1-COD(2009)0129
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 mars 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) [Ändring 1]

194

BILAGA I

208

BILAGA II

212

BILAGA III

215


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top