EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0248

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/248 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την προμήθεια και τη διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και τον καθορισμό της ενδεικτικής κατανομής για την ενίσχυση αυτή

C/2015/9073

OJ L 46, 23.2.2016, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; καταργήθηκε από 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/248/oj

23.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 46/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2015

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την προμήθεια και τη διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και τον καθορισμό της ενδεικτικής κατανομής για την ενίσχυση αυτή

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 25,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και το άρθρο 64 παράγραφος 7 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (4) και θέσπισε νέους κανόνες όσον αφορά το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία (εφεξής «το πρόγραμμα»). Επίσης, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος στο νέο νομικό πλαίσιο, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες με την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να αντικαταστήσουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (5), ο οποίος καταργήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/247. (6).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να εκπονήσουν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του. Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος, θα πρέπει να καθοριστούν οι συνιστώσες της στρατηγικής.

(3)

Για τη διασφάλιση της ορθής διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως αίτηση χορήγησης ενωσιακής ενίσχυσης.

(4)

Θα πρέπει να καθοριστεί τόσο το περιεχόμενο όσο και η συχνότητα υποβολής των αιτήσεων από τους αιτούντες ενίσχυση, καθώς και οι κανόνες υποβολής των αιτήσεων αυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν οι κυρώσεις που θα επιβάλλει η αρμόδια αρχή σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

(5)

Οι όροι για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάκριση μεταξύ της ενίσχυσης για την προμήθεια και τη διανομή των προϊόντων και της ενίσχυσης για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιοποίηση και συνοδευτικές ενέργειες. Θα πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης.

(6)

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ημερομηνία για την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τα εν λόγω έγγραφα.

(7)

Για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ελέγχου για την καταπολέμηση των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι θα συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους. Θα πρέπει να καθοριστούν το πεδίο, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη και ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών, αφού ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής του προγράμματος.

(8)

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να ανακτώνται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (7).

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το κοινό πρέπει να ενημερώνεται δεόντως για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα. Εκτός από τις διατάξεις σχετικά με την αφίσα που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/247, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την προβολή του προγράμματος και τη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης. Είναι επίσης σκόπιμο να επιτραπεί η μεταβατική χρήση των αφισών και άλλων διαφημιστικών μέσων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμός

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την προμήθεια και τη διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας (εφεξής «τα προϊόντα») στα παιδιά, καθώς και για ορισμένες συναφείς δαπάνες, στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (εφεξής «το πρόγραμμα»).

2.   Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως «σχολικό έτος» νοείται το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 2

Στρατηγική των κρατών μελών

1.   Η στρατηγική των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το γεωγραφικό και διοικητικό επίπεδο στο οποίο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα·

β)

τη διάρκεια της στρατηγικής·

γ)

πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων, εφόσον είναι διαθέσιμες·

δ)

τους επιχειρησιακούς στόχους στο πλαίσιο του προγράμματος και τους προς επίτευξη στόχους·

ε)

εάν πρόκειται για παράταση υφιστάμενου εθνικού σχολικού προγράμματος ή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του με πόρους της Ένωσης, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος·

στ)

τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ή ποσοστό του προϋπολογισμού για τις βασικές συνιστώσες του προγράμματος·

ζ)

την ομάδα-στόχο·

η)

τον κατάλογο των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος·

θ)

τους στόχους και το περιεχόμενο των συνοδευτικών ενεργειών·

ι)

περιγραφή του τρόπου συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών·

ια)

πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διανομή των προϊόντων και τις διαδικασίες επιλογής των προμηθευτών·

ιβ)

τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προβολή της παροχής ενίσχυσης από την Ένωση, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες η στρατηγική επιτρέπει να καταναλώνονται τα συνήθη σχολικά γεύματα ταυτόχρονα με τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος·

ιγ)

τις δομές και τα μέσα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247, καθώς και για τους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τις στρατηγικές των κρατών μελών.

Άρθρο 3

Υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης από τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις αιτήσεις ενίσχυσης για το επόμενο σχολικό έτος έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την ενδεικτική κατανομή των ενισχύσεων που παρατίθεται στο παράρτημα·

β)

το αιτούμενο ποσό αν δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό της ενδεικτικής κατανομής·

γ)

την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής και το αιτούμενο μέγιστο επιπλέον ποσό σε περίπτωση που διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση·

δ)

το συνολικό αιτούμενο ποσό.

Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 4

Υποβολή των αιτήσεων από τους αιτούντες ενίσχυση

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μορφή, το περιεχόμενο και τη συχνότητα των αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με τη στρατηγική τους και τους κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7.

2.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες των προϊόντων που διανεμήθηκαν·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση ή τον αριθμό αναγνώρισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των εκπαιδευτικών αρχών στις οποίες διανεμήθηκαν οι εν λόγω ποσότητες·

γ)

τον αριθμό των παιδιών τα οποία φοιτούν τακτικά στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δικαιούνται να λάβουν τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρόγραμμα κατά την περίοδο την οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης.

3.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων καλύπτουν χρονικές περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους πέντε μήνες.

4.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης κατατίθενται εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου την οποία αφορούν.

5.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν την έκθεση αξιολόγησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 κατατίθενται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω έκθεσης, όπως αναφέρεται στην οικεία παράγραφο.

6.   Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στις παραγράφους 4 και 5 προθεσμίας είναι μικρότερη των δύο μηνών, η ενίσχυση καταβάλλεται μεν, αλλά μειωμένη κατά:

α)

5 %, εφόσον η υπέρβαση της προθεσμίας κυμαίνεται από 1 έως 30 ημέρες·

β)

10 %, εφόσον η υπέρβαση της προθεσμίας κυμαίνεται από 31 έως 60 ημέρες.

Όταν σημειώνεται υπέρβαση της προθεσμίας κατά περισσότερες από 60 ημέρες, η ενίσχυση μειώνεται περαιτέρω κατά 1 % ανά επιπλέον ημέρα, υπολογιζόμενη επί του υπολοίπου.

7.   Για τα αιτούμενα ποσά των αιτήσεων ενίσχυσης υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά, στα οποία αναγράφεται η τιμή των προϊόντων, των υλικών ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, καθώς και απόδειξη ή άλλο αποδεικτικό πληρωμής ή ισοδύναμο. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν ποια έγγραφα υποβάλλονται ως δικαιολογητικά μαζί με τις αιτήσεις ενίσχυσης.

Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την προβολή και συνοδευτικές ενέργειες, τα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνουν τη χρηματοδοτική κατανομή ανά δραστηριότητα και λεπτομερή στοιχεία των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 5

Καταβολή της ενίσχυσης

1.   Οι ενισχύσεις που αφορούν την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων καταβάλλονται μόνο:

α)

κατόπιν προσκόμισης απόδειξης πληρωμής για τις ποσότητες που πράγματι παραδόθηκαν και διανεμήθηκαν· ή

β)

βάσει της έκθεσης ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια αρχή πριν από την τελική καταβολή της ενίσχυσης, σύμφωνα με την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν λόγω καταβολή· ή

γ)

εάν το κράτος μέλος το επιτρέπει, κατόπιν προσκόμισης άλλης απόδειξης πληρωμής για τις ποσότητες που παραδόθηκαν και διανεμήθηκαν για τους σκοπούς του προγράμματος.

2.   Οι ενισχύσεις που αφορούν την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιοποίηση και συνοδευτικές ενέργειες καταβάλλονται μόνο μετά την παράδοση του σχετικού υλικού ή υπηρεσιών και κατόπιν προσκόμισης των σχετικών παραστατικών που απαιτούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

3.   Η αρμόδια αρχή καταβάλλει την ενίσχυση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Άρθρο 6

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Η παρακολούθηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247 βασίζεται στα στοιχεία που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης έως τις 30 Νοεμβρίου που έπεται της λήξης του σχετικού σχολικού έτους.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247 για την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής, διάρκειας πέντε σχολικών ετών, έως την 1η Μαρτίου του έτους που έπεται της λήξης της εν λόγω περιόδου.

Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται το αργότερο την 1η Μαρτίου 2017.

3.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και τις εκθέσεις αξιολόγησης των κρατών μελών.

Άρθρο 7

Διοικητικοί έλεγχοι

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν διοικητικούς ελέγχους όλων των αιτήσεων ενίσχυσης.

2.   Οι διοικητικοί έλεγχοι που διεξάγονται όσον αφορά την ενίσχυση που χορηγείται για την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων περιλαμβάνουν την εξέταση των παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των κρατών μελών, για την προμήθεια και τη διανομή των προϊόντων.

Οι διοικητικοί έλεγχοι που διεξάγονται όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιοποίηση και για συνοδευτικά μέτρα περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της παράδοσης του υλικού και της παροχής των υπηρεσιών, καθώς και της ειλικρίνειας των δαπανών που έχουν δηλωθεί.

3.   Στην περίπτωση ενίσχυσης που αφορά την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων και συνοδευτικές ενέργειες, οι διοικητικοί έλεγχοι συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 8

Επιτόπιοι έλεγχοι

1.   Στην περίπτωση ενίσχυσης που αφορά την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι οι οποίοι περιλαμβάνουν ιδίως επαλήθευση:

α)

των αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών αρχείων, όπως τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης, τα δελτία παράδοσης ή τα αποσπάσματα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών·

β)

της χρήσης των προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται για κάθε σχολικό έτος και καλύπτουν τις δραστηριότητες του προηγούμενου δωδεκάμηνου.

Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των συνοδευτικών ενεργειών.

3.   Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων καλύπτει τουλάχιστον το 5 % της ενίσχυσης που έχει διανεμηθεί σε εθνικό επίπεδο και τουλάχιστον το 5 % όλων των αιτούντων που ασχολούνται με την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων, καθώς και με τις συνοδευτικές ενέργειες.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από εκατό, διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον πέντε αιτούντων.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από πέντε, διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις όλων των αιτούντων.

Εάν ο αιτών, ο οποίος δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα, υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων, ο επιτόπιος έλεγχος που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του αιτούντος συμπληρώνεται από επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τουλάχιστον του 1 % των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν αναφερθεί από τον αιτούντα, ανάλογα με το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247.

Όταν ο αιτών υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης που αφορά συνοδευτικές ενέργειες, οι επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του αιτούντος μπορούν να αντικατασταθούν, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, από επιτόπιους ελέγχους στους χώρους διεξαγωγής των συνοδευτικών ενεργειών. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, το επίπεδο των επιτόπιων αυτών ελέγχων.

4.   Η αρμόδια αρχή επιλέγει, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, τους αιτούντες που πρόκειται να υποβληθούν σε επιτόπιους ελέγχους.

Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή λαμβάνει ιδίως δεόντως υπόψη:

α)

τις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

β)

τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των σφαλμάτων και τα πορίσματα των διεξαχθέντων κατά τα προηγούμενα έτη ελέγχων·

γ)

το ποσό της ενίσχυσης·

δ)

τον τύπο των αιτούντων·

ε)

τον τύπο της συνοδευτικής ενέργειας, εάν έχει εκτελεστεί κάποια.

5.   Επιτρέπεται η αναγγελία των επιτόπιων ελέγχων, περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των ελέγχων αυτών.

6.   Η αρμόδια ελεγκτική αρχή συντάσσει έκθεση για κάθε διενεργούμενο επιτόπιο έλεγχο. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται επακριβώς τα διάφορα στοιχεία που ελέγχθηκαν.

Η έκθεση ελέγχου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη:

α)

ένα γενικό μέρος που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, κατά περίπτωση:

i)

τη στρατηγική του προγράμματος, την περίοδο αναφοράς, τις ελεγχθείσες αιτήσεις ενίσχυσης, τις ποσότητες προϊόντων, τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτίμηση βασιζόμενη στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών για τα οποία καταβλήθηκε η ενίσχυση και τα αντίστοιχα ποσά·

ii)

τους υπεύθυνους που ήταν παρόντες·

β)

ένα μέρος που περιλαμβάνει χωριστή περιγραφή των διενεργηθέντων ελέγχων, και ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

τα έγγραφα που ελέγχθηκαν·

ii)

το είδος και την έκταση των ελέγχων που διεξήχθησαν·

iii)

τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις.

7.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 30 Νοεμβρίου που έπεται της λήξης του σχολικού έτους, τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν και τις συναφείς διαπιστώσεις.

Άρθρο 9

Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2004.

Άρθρο 10

Προβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο πρόγραμμα

1.   Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να μη χρησιμοποιήσουν την αφίσα που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247, εξηγούν σαφώς στη στρατηγική τους τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμά τους.

2.   Τα μέσα επικοινωνίας και οι ενέργειες προβολής που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247 προβάλλουν, στο μέτρο του δυνατού, την ευρωπαϊκή σημαία με την ένδειξη «Πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία» της Ένωσης ή το ακρωνύμιό του και τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης.

3.   Τα μέσα και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των συνοδευτικών ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/247 προβάλλουν, στο μέτρο του δυνατού, την ευρωπαϊκή σημαία με την ένδειξη «Πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία» της Ένωσης ή το ακρωνύμιό του και τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης.

4.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλεται τουλάχιστον εξίσου με τις συνεισφορές άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων για τη στήριξη του προγράμματος κράτους μέλους.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα αποθέματα αφισών και άλλων μέσων προβολής που έχουν τυπωθεί πριν από τις 26 Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 288/2009.

Άρθρο 11

Κοινοποιήσεις

Οι κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή, οι οποίες αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (8).

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για το σχολικό έτος 2016/2017 και τα επόμενα σχολικά έτη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(3)  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 38).

(6)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/247 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για τον εφοδιασμό και τη διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας στο πλαίσιο του καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του προγράμματος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτική κατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Ποσοστό συγχρηματοδότησης (σε %)

Παιδιά 6-10 σε απόλυτους αριθμούς

ευρώ

Αυστρία

75

406 322

2 239 273

Βέλγιο

75

611 450

3 369 750

Βουλγαρία

90

316 744

2 094 722

Κροατία

90

205 774

1 360 845

Κύπρος

75

44 823

290 000

Τσεχική Δημοκρατία

88

480 495

3 124 660

Δανία

75

328 182

1 808 638

Εσθονία

90

66 436

439 361

Φινλανδία

75

290 308

1 599 911

Γαλλία

76

4 051 279

22 500 145

Γερμανία

75

3 575 991

19 707 575

Ελλάδα

81

529 648

3 143 600

Ουγγαρία

86

482 160

3 031 022

Ιρλανδία

75

319 126

1 758 729

Ιταλία

80

2 853 098

16 719 794

Λετονία

90

95 861

633 957

Λιθουανία

90

136 285

901 293

Λουξεμβούργο

75

29 473

290 000

Μάλτα

75

19 511

290 000

Κάτω Χώρες

75

986 118

5 434 576

Πολωνία

88

1 802 733

11 645 350

Πορτογαλία

85

527 379

3 284 967

Ρουμανία

89

1 054 185

6 869 985

Σλοβακία

89

262 703

1 709 502

Σλοβενία

83

91 095

554 291

Ισπανία

75

2 337 457

12 939 604

Σουηδία

75

518 322

2 856 514

Ηνωμένο Βασίλειο

76

3 494 635

19 401 935

ΕΕ 28

79

25 917 593

150 000 000


Top