EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1235

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008 , για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

ΕΕ L 334 της 12.12.2008, p. 25–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/oj

12.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 334/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2008

για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2, το άρθρο 38 στοιχείο δ) και το άρθρο 40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 περιέχουν γενικές διατάξεις για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων. Για να διασφαλισθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής τους.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από το 1992 και μετά σε θέματα εισαγωγής προϊόντων που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις, είναι σκόπιμο να παραχωρηθεί στους φορείς και τις αρχές ελέγχου ένα σχετικά σύντομο χρονικό περιθώριο για να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που καταρτίζεται για σκοπούς αναγνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Αντίθετα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εμπειρία άμεσης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για την παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, θα πρέπει να παραχωρηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους φορείς και τις αρχές ελέγχου που επιθυμούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στον κατάλογο που καταρτίζεται για σκοπούς αναγνώρισης συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την αποστολή και για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

(3)

Όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία. Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα υπόδειγμα των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων. Τα προϊόντα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 θα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου. Είναι απαραίτητο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καθοριστεί μια διαδικασία με σκοπό το συντονισμό, σε κοινοτική κλίμακα, ορισμένων ελέγχων σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες προοριζόμενα να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας ως βιολογικά.

(4)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 345/2008 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (2), η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Κόστα Ρίκα, η Ινδία, το Ισραήλ, η Νέα Ζηλανδία και η Ελβετία καταχωρίστηκαν στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες μπορεί να εισαχθούν και να διατεθούν στην Κοινότητα προϊόντα ως βιολογικά. Η Επιτροπή επανεξέτασε την κατάσταση αυτών των χωρών βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, λαμβάνοντας υπόψη τους εφαρμοζόμενους κανόνες παραγωγής και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις εισαγωγές, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, βιολογικών προϊόντων από αυτές τις τρίτες χώρες. Από την επανεξέταση αυτή διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταχώρισης της Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Κόστα Ρίκα, της Ινδίας, του Ισραήλ και της Νέας Ζηλανδίας στον κατάλογο τρίτων χωρών που καταρτίζεται για σκοπούς αναγνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία συνήψαν συμφωνία σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (3), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ του Συμβουλίου και της Επιτροπής (4). Το παράρτημα 9 της συμφωνίας αυτής καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που παράγονται με μεθόδους βιολογικής παραγωγής και ορίζει ότι τα μέρη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εισαγωγή και τη διάθεση στο εμπόριο των βιολογικών προϊόντων που πληρούν τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του άλλου μέρους. Για λόγους σαφήνειας, στον κατάλογο των τρίτων χωρών που καταρτίζεται για σκοπούς αναγνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η Ελβετία.

(6)

Οι αρχές των κρατών μελών έχουν αποκτήσει αξιόλογη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα παραχώρησης πρόσβασης στην επικράτεια της Κοινότητας για τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα. Για τους σκοπούς της κατάρτισης και της ενημέρωσης των καταλόγων τρίτων χωρών και φορέων και αρχών ελέγχου, είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί αυτή η εμπειρία και να είναι σε θέση η Επιτροπή να συνεκτιμήσει τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και άλλοι εμπειρογνώμονες. Τα σχετικά καθήκοντα θα πρέπει να κατανέμονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο.

(7)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για τις αιτήσεις τρίτων χωρών που θα παραλάβει η Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(8)

Για να μη διαταραχθούν οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τους κανόνες που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 σε εκείνους που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007, είναι απαραίτητο να παραταθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να παραχωρούν στους εισαγωγείς, κατά περίπτωση, άδειες εμπορικής διάθεσης προϊόντων στην αγορά της Κοινότητας έως ότου θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία των νέων κανόνων εισαγωγής, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση των φορέων και των αρχών ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, παράλληλα με την κατάρτιση του καταλόγου φορέων ελέγχου που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.

(9)

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να κατοχυρωθεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των τρίτων χωρών και των φορέων και αρχών ελέγχου.

(10)

Οι λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό αντικαθιστούν εκείνους που έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 345/2008 της Επιτροπής και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 605/2008 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιητικό ελέγχου για εισαγωγές από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (5). Οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει επομένως να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από νέο κανονισμό.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις εισαγωγές συμμορφούμενων προϊόντων και για τις εισαγωγές προϊόντων που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις, όπως προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1.

«πιστοποιητικό ελέγχου» το πιστοποιητικό ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 το οποίο καλύπτει μία αποστολή·

2.

«αποδεικτικά στοιχεία» το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (6) και στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

3.

«αποστολή» η ποσότητα προϊόντων που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, η οποία καλύπτεται από ένα ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου, μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και εισάγεται από την ίδια τρίτη χώρα·

4.

«πρώτος παραλήπτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008·

5.

«έλεγχος της αποστολής» νοείται ο έλεγχος που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο πιστοποιητικό ελέγχου ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού και, εφόσον οι εν λόγω αρχές το κρίνουν σκόπιμο, στα προϊόντα, βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και του παρόντος κανονισμού·

6.

«αρμόδιες αρχές των κρατών μελών» οι τελωνειακές ή άλλες αρχές, που ορίζονται από τα κράτη μέλη·

7.

«έκθεση αξιολόγησης» η έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η οποία καταρτίζεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17011 ή από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί επιτόπου στα γραφεία, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων σε κρίσιμες τοποθεσίες, και τις άμεσες παρακολουθήσεις των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί βάσει ανάλυσης κινδύνων σε αντιπροσωπευτικές τρίτες χώρες.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

Άρθρο 3

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

1.   Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταλόγου καθορίζονται στα άρθρα 4, 16 και 17 του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 4 και του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγχου, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως:

α)

την ονομασία και τη διεύθυνση του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της αντίστοιχης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του κωδικού αριθμού·

β)

τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα προϊόντα·

γ)

τις υπόψη κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα·

δ)

τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο·

ε)

τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η κατάσταση πιστοποίησης των επιχειρηματιών και οι υπόψη κατηγορίες προϊόντων καθώς και οι επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

1.   Οσάκις λαμβάνει αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3 από τον αντιπρόσωπο του φορέα ή αρχής ελέγχου, η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα αναγνώρισης του φορέα ή της αρχής ελέγχου και καταχώρισής του στον εν λόγω κατάλογο. Για την κατάρτιση του πρώτου καταλόγου λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πλήρεις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης που έχει δημοσιοποιήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 και έχουν παραληφθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2011. Για τα επόμενα ημερολογιακά έτη λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πλήρεις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

2.   Σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αρχές και φορείς ελέγχου εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτη χώρα.

3.   Η αίτηση συνίσταται σε έναν τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για όλα τα βιολογικά προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα και συγκεκριμένα:

α)

γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του φορέα ή της αρχής ελέγχου στην ή στις εκάστοτε τρίτες χώρες και περιλαμβάνει εκτίμηση του αριθμού των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και ένδειξη της προβλεπόμενης φύσης και ποσότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προέρχονται από την ή τις υπόψη τρίτες χώρες και προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

β)

λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι τίτλοι II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 στην υπόψη τρίτη χώρα ή σε καθεμία από τις υπόψη τρίτες χώρες·

γ)

αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007:

i)

που να αποδεικνύει ότι έχει αξιολογηθεί δεόντως η ικανότητα του φορέα ή της αρχής ελέγχου να εκπληρώνει τους όρους που εκτίθενται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

ii)

που να παρέχει εγγυήσεις ως προς τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφοι 2, 3, 5, 6 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

iii)

που να διασφαλίζει ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου εφαρμόζει τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου και προφύλαξης που καθορίζονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και

iv)

που να βεβαιώνει ότι ασκεί τις δραστηριότητες ελέγχου όντως σύμφωνα με αυτούς τους όρους και απαιτήσεις·

δ)

απόδειξη ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει κοινοποιήσει στις αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας τις δραστηριότητές του/της καθώς και τη δέσμευσή του/της να τηρεί τις νομικές απαιτήσεις που του/της επιβάλλονται από τις αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας·

ε)

τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου καθώς και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησής τους, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης·

στ)

δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού·

ζ)

κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί χρήσιμη ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή.

4.   Όταν εξετάζει αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο των φορέων ή αρχών ελέγχου, αλλά και ανά πάσα στιγμή μετά την καταχώριση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης μιας η περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου που έχουν καταρτίσει ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, βάσει εκτίμησης κινδύνων ή στην περίπτωση εικαζόμενων παρατυπιών, να οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από εμπειρογνώμονες που ορίζει η ίδια.

5.   Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει έναν φορέα ή αρχή ελέγχου στον κατάλογο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 5

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

1.   Ένας φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να καταχωριστεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3 μόνο εφόσον εκπληρώνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α)

εάν, μετά την καταχώριση του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον κατάλογο, επέλθουν τροποποιήσεις στα μέτρα που εφαρμόζει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή· οι αιτήσεις τροποποίησης των πληροφοριών που αφορούν φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή·

β)

κάθε φορέας ή αρχή ελέγχου που έχει καταχωριστεί στον κατάλογο διαθέτει και γνωστοποιεί, με την πρώτη φορά που θα ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις οικείες δραστηριότητες ελέγχου στην τρίτη χώρα· παρέχει στους εμπειρογνώμονες που ορίζει η Επιτροπή πρόσβαση στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του·

γ)

έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτική ετήσια έκθεση· η ετήσια έκθεση ενημερώνει τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· περιγράφει ιδίως τις δραστηριότητες ελέγχου που άσκησε ο φορέας ή η αρχή ελέγχου στις τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, τα σχετικά αποτελέσματα, τις παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν· περιέχει επίσης την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης ή ενημέρωση αυτής της έκθεσης, στην οποία παρατίθενται τα αποτελέσματα της τακτικής επιτόπιας αξιολόγησης, εποπτείας και πολυετούς επανεκτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θεωρεί αναγκαία·

δ)

με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει, η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που αφορά το φορέα ή την αρχή ελέγχου και να αναστείλει την καταχώριση αυτού του φορέα ή αρχής ελέγχου στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3· μπορεί επίσης να λάβει ανάλογη απόφαση σε περίπτωση που ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο·

ε)

ο φορέας ή η αρχή ελέγχου θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών, σε ιστότοπο στο Διαδίκτυο, συνεχώς ενημερωμένο κατάλογο των επιχειρηματιών και των προϊόντων που έχουν λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής.

2.   Σε περίπτωση που ένας φορέας ή αρχή ελέγχου δεν διαβιβάσει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), δεν διαθέτει ή δεν κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον οικείο τεχνικό φάκελο, σύστημα ελέγχου ή ενημερωμένο κατάλογο επιχειρηματιών και προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά, ή αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ημερών, ο συγκεκριμένος φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να αποσυρθεί από τον κατάλογο φορέων και αρχών ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή τον/την αποσύρει αμελλητί από τον κατάλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή συμμορφούμενων προϊόντων

Άρθρο 6

Αποδεικτικά στοιχεία

1.   Τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή συμμορφούμενων προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού και περιέχουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτό το υπόδειγμα.

2.   Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία εκδίδονται από αρχή ή φορέα ελέγχου που έχει αναγνωριστεί για το σκοπό αυτό με απόφαση προβλεπόμενη στο άρθρο 4.

3.   Η αρχή ή ο φορέας που εκδίδει τα αποδεικτικά στοιχεία ακολουθεί τους κανόνες που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 και σύμφωνα με το υπόδειγμα, τις επεξηγηματικές σημειώσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η Επιτροπή μέσω του πληροφορικού συστήματος που καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κατάλογος αναγνωρισμένων τρίτων χωρών

Άρθρο 7

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου τρίτων χωρών

1.   Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Η διαδικασία κατάρτισης και τροποποίησης του καταλόγου ορίζεται στα άρθρα 8 και 16 του παρόντος κανονισμού. Οι τροποποιήσεις του καταλόγου κοινολογούνται μέσω του Διαδικτύου σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε τρίτη χώρα, κάθε πληροφορία αναγκαία για την επαλήθευση κατά πόσο τα προϊόντα που διατίθενται στην κοινοτική αγορά έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ελέγχου της τρίτης χώρας η οποία έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως:

α)

τις εκάστοτε κατηγορίες προϊόντων·

β)

την προέλευση των προϊόντων·

γ)

αναφορά στα πρότυπα παραγωγής που εφαρμόζονται στην τρίτη χώρα·

δ)

την ονομασία και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής διεύθυνσης, της αρχής της αρμόδιας για το σύστημα ελέγχου της τρίτης χώρας·

ε)

την ονομασία και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής διεύθυνσης, της ή των αρχών ή/και φορέων ελέγχου που έχει αναγνωρίσει η προαναφερόμενη αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της διενέργειας των ελέγχων·

στ)

την ονομασία, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής διεύθυνσης, και του κωδικού αριθμού της ή των αρχών ή φορέων ελέγχου που είναι αρμόδιοι στην τρίτη χώρα για την έκδοση των απαιτούμενων για εισαγωγή προϊόντων στην Κοινότητα πιστοποιητικών·

ζ)

τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο.

Άρθρο 8

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων καταχώρισης στον κατάλογο τρίτων χωρών

1.   Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο καταχώρισης μιας τρίτης χώρας στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7 αμέσως μετά την παραλαβή σχετικής αίτησης, την οποία υποβάλλει η αντιπροσωπεία της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας.

2.   Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της μόνο τις αιτήσεις καταχώρισης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Η αίτηση καταχώρισης συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα, και ιδίως:

α)

γενικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της βιολογικής παραγωγής στην τρίτη χώρα, τα παραγόμενα προϊόντα, τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις περιφέρειες παραγωγής, τον αριθμό παραγωγών και τις διεργασίες μεταποίησης τροφίμων·

β)

αναφορά των προβλεπόμενων τύπων και ποσοτήτων βιολογικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα·

γ)

τα πρότυπα παραγωγής που εφαρμόζονται στην τρίτη χώρα, καθώς και εκτίμηση της ισοδυναμίας τους με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην Κοινότητα·

δ)

το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στην τρίτη χώρα, που συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές στην τρίτη χώρα, καθώς και αξιολόγηση της ισοδύναμης αποτελεσματικότητάς του σε σύγκριση με το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στην Κοινότητα·

ε)

τη διαδικτυακή ή άλλη διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου, καθώς και ένα σημείο επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς πιστοποίησης των επιχειρηματιών αυτών και τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων·

στ)

τις πληροφορίες τις οποίες η τρίτη χώρα προτείνει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7·

ζ)

δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 9·

η)

κάθε άλλη πληροφορία την οποία κρίνει αναγκαία η τρίτη χώρα ή η Επιτροπή.

3.   Κατά την εξέταση αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο αναγνωρισμένων τρίτων χωρών, καθώς και ανά πάσα στιγμή μετά την καταχώριση τρίτης χώρας στον κατάλογο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την υποβολή οποιασδήποτε συμπληρωματικής πληροφορίας, και ιδίως μιας ή περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου που έχουν καταρτίσει ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, βάσει εκτίμησης κινδύνων και στην περίπτωση εικαζόμενων παρατυπιών, να οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από εμπειρογνώμονες που ορίζει η ίδια.

4.   Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει την τρίτη χώρα στον κατάλογο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 9

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου τρίτων χωρών

1.   Η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη της αίτηση καταχώρισης μόνο εφόσον η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεσμεύεται να αποδεχθεί τους ακόλουθους όρους:

α)

η τρίτη χώρα ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με κάθε τροποποίηση που επέρχεται, μετά την καταχώρισή της στον κατάλογο, στα μέτρα που ισχύουν στην τρίτη χώρα ή στην εφαρμογή τους, και ιδίως στο εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου. Στην Επιτροπή κοινοποιούνται επίσης οι αιτήσεις τροποποίησης των πληροφοριών που αφορούν τρίτη χώρα και προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

β)

η ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 επικαιροποιεί τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού· περιγράφει ιδίως τις δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας που έχει αναπτύξει η αρμόδια αρχή στην τρίτη χώρα, τα σχετικά αποτελέσματα και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα·

γ)

με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που αφορά την τρίτη χώρα και να αποφασίσει να αναστείλει την καταχώριση της χώρας αυτής στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7· ανάλογη απόφαση μπορεί επίσης να ληφθεί σε περίπτωση που τρίτη χώρα δεν έχει κοινοποιήσει τις πληροφορίες τις οποίες όφειλε να υποβάλει ή έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο.

2.   Εάν μια τρίτη χώρα δεν διαβιβάσει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, δεν διαθέτει ή δεν κοινοποιήσει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον τεχνικό της φάκελο ή το σύστημα ελέγχου της, ή εάν αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ημερών, η συγκεκριμένη τρίτη χώρα μπορεί να αποσυρθεί από τον κατάλογο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

Άρθρο 10

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

1.   Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταλόγου καθορίζονται στα άρθρα 11, 16 και 17 του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 4 και του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε φορέα ή αρχή ελέγχου, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως:

α)

την ονομασία, τον κωδικό αριθμό και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του φορέα ή της αρχής ελέγχου·

β)

τις μη καταχωρισμένες στον κατάλογο του άρθρου 7 τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα προϊόντα·

γ)

τις υπόψη κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα·

δ)

τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο· και

ε)

τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, καθώς και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησης, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο β), τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες καταχωρισμένες στον κατάλογο των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών που προβλέπεται στο άρθρο 7, και τα οποία υπάγονται σε κατηγορία μη προβλεπόμενη στον εν λόγω κατάλογο, μπορούν να καταχωρίζονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 11

Διαδικασία υποβολής αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

1.   Οσάκις λαμβάνει από αντιπρόσωπο φορέα ή αρχής ελέγχου αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 10 η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει δημοσιοποιήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα καταχώρισης του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον εν λόγω κατάλογο. Για την κατάρτιση του πρώτου καταλόγου λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πλήρεις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2009. Για τα επόμενα ημερολογιακά έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε τακτική ενημέρωση του καταλόγου με βάση τις πλήρεις αιτήσεις που έχει παραλάβει έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

2.   Σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αρχές και φορείς ελέγχου εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτη χώρα.

3.   Η αίτηση καταχώρισης συνίσταται σε έναν τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα, και συγκεκριμένα:

α)

γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του φορέα ή της αρχής ελέγχου στην ή στις εκάστοτε τρίτες χώρες, και ιδίως εκτίμηση του αριθμού των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και της προβλεπόμενης φύσης και ποσότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

β)

περιγραφή των προτύπων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης της ισοδυναμίας αυτών των προτύπων και μέτρων με τις διατάξεις των τίτλων III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και με τους αντίστοιχους κανόνες εφαρμογής που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008·

γ)

αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007:

i)

που να αποδεικνύει ότι έχει αξιολογηθεί δεόντως η ικανότητα του φορέα ή της αρχής ελέγχου να εκπληρώνει τους όρους που εκτίθενται στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

ii)

που να βεβαιώνει ότι ασκεί τις δραστηριότητές του/της όντως σύμφωνα με αυτούς τους όρους· και

iii)

που να αποδεικνύει και να επιβεβαιώνει την ισοδυναμία των προτύπων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου που προβλέπονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

δ)

απόδειξη ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει κοινοποιήσει στις αρχές καθεμίας από τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες τις δραστηριότητές του/της καθώς και τη δέσμευσή του/της να τηρεί τις νομικές απαιτήσεις που του/της επιβάλλονται από τις αρχές αυτές·

ε)

τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησης, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων, καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προιόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης·

στ)

δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 12·

ζ)

κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί χρήσιμη ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή.

4.   Όταν εξετάζει αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο των φορέων ή αρχών ελέγχου, αλλά και ανά πάσα στιγμή μετά την καταχώριση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης μιας ή περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου που έχουν καταρτίσει ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, βάσει εκτίμησης κινδύνων και στην περίπτωση εικαζόμενων παρατυπιών, να οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από εμπειρογνώμονες που ορίζει η ίδια.

5.   Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει έναν φορέα ή αρχή ελέγχου στον κατάλογο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 12

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

1.   Ένας φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να καταχωριστεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 10 μόνο εφόσον εκπληρώνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α)

εάν, μετά την καταχώριση του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον κατάλογο, επέλθουν τροποποιήσεις στα μέτρα που εφαρμόζει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή· οι αιτήσεις τροποποίησης των πληροφοριών που αφορούν φορέα ή αρχή ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή·

β)

έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτική ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση ενημερώνει τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3· περιγράφει ιδίως τις δραστηριότητες ελέγχου που άσκησε ο φορέας ή η αρχή ελέγχου στις τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, τα σχετικά αποτελέσματα, τις παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν· περιέχει επίσης την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης ή ενημέρωση αυτής της έκθεσης, στην οποία παρατίθενται τα αποτελέσματα της τακτικής επιτόπιας αξιολόγησης, εποπτείας και πολυετούς επανεκτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θεωρεί αναγκαία·

γ)

με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που αφορά το φορέα ή την αρχή ελέγχου και να αναστείλει την καταχώριση αυτού του φορέα ή αρχής ελέγχου στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 10· μπορεί επίσης να λάβει ανάλογη απόφαση σε περίπτωση που ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο·

δ)

ο φορέας ή η αρχή ελέγχου θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών, με ηλεκτρονικά μέσα, συνεχώς ενημερούμενο κατάλογο των επιχειρηματιών και των προϊόντων που έχουν λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής.

2.   Σε περίπτωση που ένας φορέας ή αρχή ελέγχου δεν διαβιβάσει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), δεν διαθέτει ή δεν κοινοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν τον οικείο τεχνικό φάκελο, σύστημα ελέγχου ή ενημερωμένο κατάλογο επιχειρηματιών και προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά, ή αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ημερών, ο συγκεκριμένος φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να αποσυρθεί από τον κατάλογο φορέων και αρχών ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή τον/την αποσύρει αμελλητί από τον κατάλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 13

Πιστοποιητικό ελέγχου

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα μιας αποστολής προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού, προϋποθέτει:

α)

την υποβολή πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και

β)

τον έλεγχο της αποστολής από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και τη θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

2.   Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και τις παραγράφους 3 έως 7 του παρόντος άρθρου, βάσει του υποδείγματος και των επεξηγηματικών σημειώσεων που παρατίθενται στο παράρτημα V. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις του υποδείγματος και οι κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την Επιτροπή μέσω του πληροφορικού συστήματος που επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων που προβλέπεται στο άρθρο 17.

3.   Για να γίνει δεκτό, το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από:

α)

την αρχή ή το φορέα ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και έχει εγκριθεί ως αρμόδια/ος για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου από τρίτη χώρα αναγνωρισμένη δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4, ή

β)

την αρχή ή το φορέα ελέγχου της τρίτης χώρας που παρατίθεται στον κατάλογο για την τρίτη αυτή χώρα και έχει αναγνωρισθεί δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5.

4.   Η αρχή ή ο φορέας που εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου εκδίδει πιστοποιητικό ελέγχου και θεωρεί τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 15 του πιστοποιητικού, μόνον

α)

αφού διενεργήσει έλεγχο των εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου, που συμπεριλαμβάνουν ιδίως το πρόγραμμα παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων, τα έγγραφα μεταφοράς και τα εμπορικά έγγραφα και

β)

αφού διενεργήσει φυσικό έλεγχο στη σχετική αποστολή ή λάβει ρητή δήλωση του εξαγωγέα που δηλώνει ότι η συγκεκριμένη αποστολή έχει παραχθεί ή/και προπαρασκευασθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· επαληθεύει την αξιοπιστία αυτής της δήλωσης βάσει εκτίμησης κινδύνων.

Επιπλέον, η εν λόγω αρχή ή φορέας ελέγχου δίδει αύξοντα αριθμό σε κάθε εκδιδόμενο πιστοποιητικό και τηρεί χρονολογικό αρχείο των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί.

5.   Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και συμπληρώνεται, εκτός από τη σφραγίδα και τις υπογραφές, είτε εξολοκλήρου με κεφαλαίους είτε εξολοκλήρου με τυπογραφικούς χαρακτήρες.

Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού. Εφόσον απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού ελέγχου σε μία από τις επίσημες γλώσσες των εν λόγω κρατών μελών.

Μη επικυρωμένες διορθώσεις ή αλλοιώσεις καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό.

6.   Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο.

Ο πρώτος παραλήπτης ή, ενδεχομένως, ο εισαγωγέας μπορεί να κάνει αντίγραφο με σκοπό την ενημέρωση των αρχών ή φορέων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Κάθε τέτοιο αντίγραφο πρέπει να φέρει, τυπωμένη ή με σφραγίδα, την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

7.   Για τα προϊόντα που εισάγονται βάσει των μεταβατικών κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

το πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), τη στιγμή που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, περιλαμβάνει, στο τετραγωνίδιο 16, τη δήλωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19·

β)

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την άδεια μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα για τη δήλωση του τετραγωνιδίου 16 στην αρχή ή το φορέα ελέγχου που ελέγχει τον εισαγωγέα σύμφωνα με τα μέτρα ελέγχου που καθορίζονται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή στις αρχές που έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους·

γ)

η δήλωση στο τετραγωνίδιο 16 δεν απαιτείται:

i)

εφόσον ο εισαγωγέας προσκομίσει πρωτότυπο έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία χορήγησε την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού, και με το οποίο αποδεικνύεται ότι η αποστολή καλύπτεται από την εν λόγω άδεια, ή

ii)

εφόσον η αρχή του κράτους μέλους, η οποία χορήγησε την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράσχει άμεσα στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αποστολής, ικανοποιητικές αποδείξεις ότι η αποστολή καλύπτεται από την εν λόγω άδεια. Η διαδικασία αυτή της άμεσης ενημέρωσης είναι προαιρετική για το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την άδεια·

δ)

το έγγραφο με το οποίο παρέχονται οι αποδείξεις που απαιτούνται στο στοιχείο γ) σημεία i) και ii), πρέπει να περιλαμβάνει:

i)

τον αριθμό αναφοράς και την ημερομηνία λήξης της άδειας εισαγωγής·

ii)

το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα·

iii)

την τρίτη χώρα προέλευσης·

iv)

τα λεπτομερή στοιχεία του εκδίδοντος φορέα ή αρχής και, εφόσον διαφέρουν, τα λεπτομερή στοιχεία του φορέα ή της αρχής ελέγχου της τρίτης χώρας·

v)

τις ονομασίες των συγκεκριμένων προϊόντων.

8.   Κατά τον έλεγχο αποστολής, το πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο τετραγωνίδιο 17 και επιστρέφεται στο πρόσωπο που υπέβαλε το πιστοποιητικό.

9.   Κατά την παραλαβή της αποστολής, ο πρώτος παραλήπτης συμπληρώνει το τετραγωνίδιο 18 του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού ελέγχου, πιστοποιώντας ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Ο πρώτος παραλήπτης αποστέλλει εν συνεχεία το πρωτότυπο του πιστοποιητικού στον εισαγωγέα που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, με σκοπό την τήρηση της απαίτησης που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, εκτός εάν το πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την αποστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

10.   Το πιστοποιητικό ελέγχου μπορεί να καταρτίζεται με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση της μεθόδου που διατίθεται στις αρχές και τους φορείς ελέγχου από το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να συνοδεύονται τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν ηλεκτρονική υπογραφή που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις με εκείνες που χαρακτηρίζουν την ιδιόχειρη υπογραφή με την εφαρμογή των ίδιων κανόνων και προϋποθέσεων όπως εκείνων που καθορίζονται στις διατάξεις της Επιτροπής όσον αφορά τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιοποιημένα έγγραφα, όπως ορίζεται στην απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής (8).

Άρθρο 14

Ειδικές τελωνειακές διαδικασίες

1.   Εφόσον μια αποστολή προϊόντων προερχόμενη από τρίτη χώρα υπάγεται σε τελωνειακή αποταμίευση ή σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο καθεστώτος αναστολής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (9), και υποβάλλεται σε μία ή περισσότερες από τις παρασκευαστικές διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η αποστολή αυτή υπόκειται, πριν από την πρώτη παρασκευαστική διαδικασία, στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Η παρασκευαστική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες όπως:

α)

συσκευασία ή επανασυσκευασία, ή

β)

σήμανση σχετικά με την παρουσίαση της μεθόδου βιολογικής παραγωγής.

Μετά την παρασκευή αυτή το θεωρημένο πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου συνοδεύει την αποστολή και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία ελέγχει την αποστολή ενόψει της θέσεώς της σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Μετά τη διαδικασία αυτή, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου επιστρέφεται, εφόσον απαιτείται, στον εισαγωγέα της αποστολής, που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

2.   Όταν, στο πλαίσιο τελωνειακού καθεστώτος αναστολής κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, μια αποστολή προϊόντων που προέρχεται από τρίτη χώρα προορίζεται να υποβληθεί σε ένα κράτος μέλος, πριν να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας, σε διαίρεση σε πολλές τμηματικές παρτίδες, η αποστολή αποτελεί, πριν από την εν λόγω διαίρεσή της, το αντικείμενο των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Για καθεμία από τις παρτίδες που προκύπτουν από την εν λόγω διαίρεση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ένα απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος VI. Το απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στο τετραγωνίδιο 14.

Αντίγραφο κάθε θεωρημένου αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου πρέπει να φυλάσσεται μαζί με το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου από το άτομο που αναγνωρίζεται ως ο αρχικός εισαγωγέας της αποστολής και αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού ελέγχου. Το εν λόγω αντίγραφο πρέπει να φέρει, τυπωμένη ή με σφραγίδα, την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Μετά τη διαίρεση της αποστολής, το θεωρημένο πρωτότυπο κάθε αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου συνοδεύει τη συγκεκριμένη παρτίδα και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία θα ελέγξει τη συγκεκριμένη παρτίδα ενόψει της θέσεώς της σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ο παραλήπτης μιας παρτίδας πρέπει να συμπληρώνει, κατά την παραλαβή, το τετραγωνίδιο 15 του πρωτοτύπου του αποσπάσματος πιστοποιητικού ελέγχου, για να πιστοποιείται ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Ο παραλήπτης μιας παρτίδας θέτει το απόσπασμα πιστοποιητικού ελέγχου στη διάθεση των αρχών ή/και φορέων ελέγχου τουλάχιστον επί δύο έτη.

3.   Οι εργασίες παρασκευής και διαίρεσης της αποστολής που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Άρθρο 15

Μη συμμορφούμενα προϊόντα

Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή/και του άρθρου 85 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού, προϋποθέτει την αφαίρεση των ενδείξεων των σχετικών με το βιολογικό τρόπο παραγωγής, από τη σήμανση, τη διαφήμιση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 16

Αξιολόγηση των αιτήσεων και δημοσίευση των καταλόγων

1.   Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με τα άρθρα 4, 8 και 11 με τη βοήθεια της επιτροπής βιολογικής παραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 (στο εξής «επιτροπή»). Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Η Επιτροπή προβαίνει σε σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων, απαρτιζόμενης από κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες και εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα την επικουρεί στο έργο της εξέτασης των αιτήσεων και της διαχείρισης και αναθεώρησης των καταλόγων.

2.   Για κάθε αίτηση που λαμβάνει, και κατόπιν κατάλληλων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους ιδιαίτερους εσωτερικούς διαδικαστικούς κανόνες, η Επιτροπή ορίζει δύο κράτη μέλη ως συνεισηγητές. Η Επιτροπή κατανέμει τις αιτήσεις μεταξύ των κρατών μελών αναλογικά προς τον αριθμό ψήφων που διαθέτει το καθένα στο πλαίσιο της επιτροπής βιολογικής παραγωγής. Τα κράτη μέλη-συνεισηγητές εξετάζουν τα έγγραφα και τις πληροφορίες που συνδέονται με την αίτηση, όπως προβλέπονται στα άρθρα 4, 8 και 11, και καταρτίζουν έκθεση. Για τους σκοπούς της διαχείρισης και της αναθεώρησης των καταλόγων, εξετάζουν επίσης τις ετήσιες εκθέσεις και τις άλλες πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 5, 9 και 12 σε σχέση με τις καταχωρίσεις στους καταλόγους.

3.   Με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης των κρατών μελών-συνεισηγητών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ως προς την αναγνώριση τρίτων χωρών, φορέων ελέγχου ή αρχών ελέγχου, την καταχώρισή τους στους καταλόγους ή την τροποποίηση των καταλόγων, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης κωδικού αριθμού σε αυτούς τους φορείς και αρχές. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τους καταλόγους με κάθε κατάλληλο τεχνικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

Άρθρο 17

Επικοινωνία

1.   Όταν διαβιβάζουν στην Επιτροπή ή στα κράτη μέλη τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, οι αρχές ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης. Όταν είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά συστήματα διαβίβασης από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη τότε χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν επίσης τα συστήματα αυτά για να υποβάλουν μεταξύ τους τα σχετικά έγγραφα.

2.   Όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή εκδίδει, κατά περίπτωση, κατευθυντήριες γραμμές, υποδείγματα και ερωτηματολόγια και τα θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή αναπροσαρμόζει και επικαιροποιεί τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, υποδείγματα και ερωτηματολόγια, αφού ενημερώσει σχετικά τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, καθώς και τις αρχές και φορείς ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Το ηλεκτρονικό σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει να καθιστά δυνατή τη συλλογή των αιτήσεων, εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται κατά περίπτωση στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των αδειών που παραχωρούνται δυνάμει του άρθρου 19.

4.   Οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών και οι αρχές ή φορείς ελέγχου τηρούν στη διάθεση της Επιτροπής και των κρατών μελών τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως στα άρθρα 4, 8 και 11 αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών μετά το έτος διενέργειας των ελέγχων ή έκδοσης των πιστοποιητικών ελέγχου και των αποδεικτικών στοιχείων.

5.   Όταν για έγγραφο ή διαδικασία, προβλεπόμενα στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή στις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού, απαιτείται η υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου ή η σύμφωνη γνώμη ενός προσώπου σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας, τα ηλεκτρονικά συστήματα που διατίθενται για τη διαβίβαση των εγγράφων πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα μονοσήμαντης ταυτοποίησης κάθε προσώπου και να παρέχουν λογικές εγγυήσεις για τη μη αλλοίωση του περιεχομένου των εγγράφων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως την απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 18

Μεταβατικοί κανόνες σχετικά με τον κατάλογο των τρίτων χωρών

Οι αιτήσεις καταχώρισης που υποβάλλονται από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 345/2008 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 θεωρούνται ως υποβληθείσες δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

Ο πρώτος κατάλογος αναγνωρισμένων χωρών συμπεριλαμβάνει την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία, το Ισραήλ, τη Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία. Δεν περιέχει τους κωδικούς αριθμούς που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού. Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί θα προστεθούν πριν από την 1η Ιουλίου 2010 με επικαιροποίηση του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Μεταβατικοί κανόνες για τις ισοδύναμες εισαγωγές προϊόντων μη προερχόμενων από τις καταχωρισμένες στον κατάλογο τρίτες χώρες

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να παραχωρεί σε εισαγωγείς του συγκεκριμένου κράτους μέλους, εφόσον αυτοί έχουν κοινοποιήσει τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού, την άδεια να θέσουν στην αγορά προϊόντα που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες μη καταχωρισμένες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, υπό τον όρο ότι ο εισαγωγέας προσκομίζει επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του αυτού κανονισμού.

Εάν το κράτος μέλος κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον αυτοί οι όροι, αποσύρει την άδεια, αφού δώσει τη δυνατότητα στον εισαγωγέα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

Η ισχύς των σχετικών αδειών λήγει το αργότερο 24 μήνες μετά τη δημοσίευση του πρώτου καταλόγου αναγνωρισμένων, δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού, φορέων και αρχών ελέγχου.

Τα εισαγόμενα προϊόντα καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 13, το οποίο έχει εκδοθεί από αρχή ή φορέα ελέγχου, αναγνωρισμένο για τους σκοπούς της έκδοσης πιστοποιητικών ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παραχωρεί τις άδειες. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού συνοδεύει τα εμπορεύματα, μέχρι τις εγκαταστάσεις του πρώτου παραλήπτη. Εν συνεχεία ο εισαγωγέας πρέπει να τηρεί το πιστοποιητικό στη διάθεση του φορέα ελέγχου και, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου για τουλάχιστον δύο έτη.

2.   Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε άδεια που χορηγεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβάνοντας στην ενημέρωση αυτή πληροφορίες για τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και ρυθμίσεις ελέγχου.

3.   Κατόπιν σχετικού αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η επιτροπή βιολογικής παραγωγής εξετάζει τις άδειες που έχουν παραχωρηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου. Εάν από την εξέταση αυτή προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η Επιτροπή καλεί το κράτος μέλος που παραχώρησε την άδεια να την αποσύρει.

4.   Δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του πρώτου καταλόγου φορέων και αρχών ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 τα κράτη μέλη δεν παραχωρούν πλέον άδειες προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν τα υπόψη εισαγόμενα προϊόντα αποτελούν εμπορεύματα των οποίων η παραγωγή στην τρίτη χώρα έχει ελεγχθεί από φορείς ή αρχές ελέγχου μη καταχωρισμένους στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10.

5.   Από 1ης Ιανουαρίου 2013 τα κράτη μέλη παύουν να χορηγούν τις άδειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

6.   Η ισχύς οποιασδήποτε άδειας διάθεσης στην αγορά προϊόντων εισαχθέντων από τρίτη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί σε εισαγωγέα, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008, από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο.

Άρθρο 20

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 345/2008 και (ΕΚ) αριθ. 605/2008 καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό κατά τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 108 της 18.4.2008, σ. 8.

(3)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132.

(4)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 166 της 27.6.2008, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.

(8)  ΕΕ L 251 της 27.7.2004, σ. 9.

(9)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

1.   Κατηγορίες προϊόντων:

α)

ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια με εξαίρεση:

τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή·

β)

μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, με εξαίρεση:

τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή.

2.   Προέλευση: Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1 στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στην Αργεντινή.

3.   Πρότυπα παραγωγής: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

4.   Αρμόδια αρχή: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Φορείς ελέγχου:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7.   Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2013.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

1.   Κατηγορίες προϊόντων:

α)

αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια·

β)

μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα που αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης.

2.   Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και συστατικά που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο προϊόντων της κατηγορίας 1 στοιχείο β) τα οποία έχουν παραχθεί στην Αυστραλία.

3.   Πρότυπα παραγωγής: National standard for organic and bio-dynamic produce

4.   Αρμόδια αρχή: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.   Φορείς και αρχές ελέγχου:

Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.   Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7.   Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2013.

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

1.   Κατηγορίες προϊόντων:

α)

αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια·

β)

μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα.

2.   Προέλευση: Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά των προϊόντων της κατηγορίας 1 στοιχείο β), τα οποία έχουν παραχθεί στην Κόστα Ρίκα.

3.   Πρότυπα παραγωγής: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.   Αρμόδια αρχή: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Φορείς ελέγχου:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2011.

ΙΝΔΙΑ

1.   Κατηγορίες προϊόντων:

α)

αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια·

β)

μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης.

2.   Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1 στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στην Ινδία.

3.   Πρότυπα παραγωγής: National Programme for Organic Production

4.   Αρμόδια αρχή: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.   Φορείς και αρχές ελέγχου:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.   Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7.   Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2009.

ΙΣΡΑΗΛ

1.   Κατηγορίες προϊόντων:

α)

αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια·

β)

μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα, αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης.

2.   Προέλευση: Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και τα βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1 στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στο Ισραήλ ή που έχουν εισαχθεί στο Ισραήλ:

είτε από την Κοινότητα,

είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

3.   Πρότυπα παραγωγής: National Standard for organically grown plants and their products

4.   Αρμόδια αρχή: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Φορείς και αρχές ελέγχου:

AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7.   Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2013.

ΕΛΒΕΤΙΑ

1.   Κατηγορίες προϊόντων: ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα και ζωοτροφές, και σπόροι για καλλιέργεια, με εξαίρεση:

τα προϊόντα που έχουν παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής και τα προϊόντα που περιέχουν συστατικό γεωργικής προέλευσης που έχει παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής.

2.   Προέλευση: τα προϊόντα και τα βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων που έχουν παραχθεί στην Ελβετία ή που έχουν εισαχθεί στην Ελβετία:

είτε από την Κοινότητα,

είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Ελβετία έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και ελεγχθεί στην τρίτη αυτή χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η ελβετική νομοθεσία.

3.   Πρότυπα παραγωγής: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs

4.   Αρμόδια αρχή: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.   Φορείς ελέγχου:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6.   Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7.   Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2013.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

1.   Κατηγορίες προϊόντων:

α)

ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια, με εξαίρεση:

τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή,

τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

β)

μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, με εξαίρεση:

τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή,

τα προϊόντα που περιέχουν προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

2.   Προέλευση: Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1 στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στη Νέα Ζηλανδία ή που έχουν εισαχθεί στη Νέα Ζηλανδία:

είτε από την Κοινότητα,

είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,

είτε από τρίτη χώρα, της οποίας οι κανόνες παραγωγής και το σύστημα επιθεώρησης έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα με το επίσημο πρόγραμμα διασφάλισης βιολογικά παραγόμενων τροφίμων του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Νέας Ζηλανδίας (MAF) με βάση τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται από την αρμόδια αρχή της εν λόγω χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το εν λόγω υπουργείο και με την προϋπόθεση ότι εισάγονται μόνο βιολογικά παραχθέντα συστατικά που προορίζονται να ενσωματωθούν, σε ένα ποσοστό έως και 5 % κατ’ ανώτατο όριο των προϊόντων γεωργικής προέλευσης σε προϊόντα της κατηγορίας 1, στοιχείο β) που έχουν παρασκευαστεί στη Νέα Ζηλανδία.

3.   Πρότυπα παραγωγής: NZFSA Technical Rules for Organic Production

4.   Αρμόδια αρχή: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.   Φορείς ελέγχου:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.   Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

7.   Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2011.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

για την εισαγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που αναφέρεται στο άρθρο 13

Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού καθορίζεται σε σχέση με:

το κείμενο,

τη μορφή παρουσίασης, σε ένα μόνο φύλλο,

τη διάταξη και τις διαστάσεις των τετραγωνιδίων.

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υπόδειγμα αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14

Το υπόδειγμα του αποσπάσματος καθορίζεται σε σχέση με:

το κείμενο,

τη μορφή παρουσίασης,

τη διάταξη και τις διαστάσεις των τετραγωνιδίων.

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 20

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 345/2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 605/2008

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση και παράγραφος 1

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση και παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4

 

Άρθρο 2 παράγραφος 4

 

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 1

Άρθρο 7

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 5

 

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 6

 

Άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρα 3 και 4

Άρθρο 13

Άρθρο 5

Άρθρο 14

Άρθρο 6

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 3

Άρθρο 8

Άρθρο 20

Άρθρο 4

Άρθρο 9

Άρθρο 21

Παράρτημα II

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα I

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα I

Παράρτημα V

Παράρτημα II

Παράρτημα VI

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα VII


Top