EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:334:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 334, 12 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 334

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
12 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1230/2008 tal-11 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1231/2008 tal-11 ta’ Diċembru 2008 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1232/2008 tal-11 ta’ Diċembru 2008 li ma jalloka l-ebda rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għall-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1233/2008 tal-11 ta’ Diċembru 2008 li ma jagħti l-ebda rifużjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1234/2008 ta’ l-24 ta' Novembru 2008 li jikkonċerna l-eżami ta’ varjazzjonijiet fit-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u tal-prodotti mediċinali veterinarji ( 1 )

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1236/2008 tal-11 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1613/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti li joriġinaw użat għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali fil-Laos fir-rigward ta' xi oġġetti tat-tessuti esportati lejn il-Komunità

53

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1237/2008 tal-11 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1043/2005 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 f’dak li jirrigwarda s-sistema ta’ rifużjonijiet għall-esportazzjoni fuq xi prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ prodotti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji biex jiġu ffissati l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet

55

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1238/2008 ta' l-10 ta’ Diċembru 2008 li jipprojbixxi s-sajd għal-lipp tal-qawwi fl-ilmijiet tal-Komunità u dawk li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI u VII min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Spanja

56

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1239/2008 ta' l-10 ta’ Diċembru 2008 li jerġa’ jiftaħ is-sajd għall-merluzz fil-Kattegat min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

58

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1240/2008 ta' l-10 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 560/2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi kontra ċerti persuni u entitajiet b'kunsiderazzjoni għas-sitwazzjoni fil-Kosta tal-Avorju

60

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/936/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Mejju 2008 li tikkonċerna l-għajnuna mogħtija minn Franza lill-Fond għall-prevenzjoni tar-riskji tas-sajd u lill-impriżi tas-sajd (Għajnuna mill-Istat C 9/06) (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5636)  ( 1 )

62

 

 

2008/937/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2008 dwar l-aċidu sulforiku li ma ġiex inkluż fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7612)  ( 1 )

88

 

 

2008/938/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 2008 dwar il-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji li jikkwalifikaw għall-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u governanza tajba, stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 li japplika skema ta’ preferenzi ta’ tariffi ġeneralizzati għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2011 (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8028)

90

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top