EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0165

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/94 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1994 για τη συγχρηματοδότηση από την Κοινότητα ελέγχων με τηλεανίχνευση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων

ΕΕ L 24 της 29.1.1994, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/165/oj

31994R0165

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/94 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1994 για τη συγχρηματοδότηση από την Κοινότητα ελέγχων με τηλεανίχνευση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 29/01/1994 σ. 0006 - 0008
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 55 σ. 0380
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 55 σ. 0380


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 165/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιανουαρίου 1994 για τη συγχρηματοδότηση από την Κοινότητα ελέγχων με τηλεανίχνευση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 (3) προβλέπει για τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τηλεανίχνευση για να προσδιορίσουν την έκταση και τη χρήση των αγροτεμαχίων και να ελέγχουν την κατάστασή τους-

ότι, λόγω του νεωτερισμού και περίπλοκου χαρακτήρα της, η τηλεανίχνευση απαιτεί ακόμα σημαντικές δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν εν μέρει από τα κοινοτικά ταμεία ώστε να επιτραπεί σε όλα τα κράτη μέλη που θα το επιθυμούσαν να εκσυγχρονίσουν ταχύτερα τις τεχνικές ελέγχου- ότι, ωστόσο, πρέπει να προβλεφθεί μια χρονικά περιορισμένη συγχρηματοδότηση-

ότι η συγχρηματοδότηση πρέπει να αφορά μόνο την τεχνική και να μην επιβαρύνει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δαπάνες καθαρώς διοικητικές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 για τη χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής (4), επιβαρύνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς-

ότι πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις με την Επιτροπή για τα τεχνικά και τα χρηματοδοτικά θέματα των σχεδίων που εκπονούν τα κράτη μέλη, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ομοιογένεια μεταξύ των κρατών μελών-

ότι, επειδή τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι περιορισμένα, απαιτείται δίκαιη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών μέσω ενός μεγίστου ποσοστού συγχρηματοδότησης και μιας κλείδας κατανομής-

ότι η πείρα κατέδειξε ότι η διαπραγμάτευση σε επίπεδο Κοινότητας για την αγορά των αναγκαίων δορυφορικών εικόνων, καθώς και την κοινή διαχείριση των εικόνων αρχείων, προσφέρει δυνατότητες που δεν θα είχε ένα μεμονωμένο κράτος μέλος-

ότι η τηλεανίχνευση βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και ότι, εξάλλου, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, εκφρασθεί ή ικανοποιηθεί όλες οι ανάγκες των κρατών μελών στο θέμα του ελέγχου των εκτάσεων- ότι πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης συγκεκριμένων πειραμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες του ελέγχου-

ότι, για μία σωστή διαχείριση των κεφαλαίων, απαιτείται σταθερή ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων καθόλη τη διάρκεια του έτους-

ότι πρέπει να αφαιρεθεί κάθε ασάφεια από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 μεταξύ των δαπανών επένδυσης που συνδέονται με την εφαρμογή του "ολοκληρωμένου συστήματος" αφενός, και των εξόδων για τους ετήσιους ελέγχους με τηλεανίχνευση από αεροπλάνο ή δορυφόρο, αφετέρου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Η Κοινότητα συμμετέχει, κατόπιν ετήσιας αίτησης που της απευθύνεται, στα έξοδα των κρατών μελών για τη χρησιμοποίηση της τηλεανίχνευσης από αεροπλάνο ή δορυφόρο κατά τους ελέγχους των γεωργικών εκτάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, θεωρούνται ως "τεχνικά έξοδα" κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού τα έξοδα για:

- την απόκτηση δορυφορικών εικόνων ή αεροφωτογραφιών,

- την ανάλυση των φωτογραφιών αυτών,

- την επεξεργασία εγγράφων ή τη χρησιμοποίηση τεχνικών που επιτρέπουν τον εντοπισμό των αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις επιδότησης για την πιστοποίηση της φυτικής κάλυψης και τη μέτρηση των δηλωθεισών εκτάσεων.

2. Η συγχρηματοδότηση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο μπορεί να χορηγείται ετησίως για μία περίοδο πέντε συνεχών ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Χορηγείται εντός του ορίου των πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτό στον κοινοτικό προϋπολογισμό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % των πραγματικών δαπανών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος.

Οι διαθέσιμες πιστώσεις διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών με τη κλείδα κατανομής που περιλαμβάνεται στο παράρτημα, αφού αφαιρεθούν, ενδεχομένως, οι δαπάνες για αγορές και εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2. Οι πιστώσεις που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο αίτησης μπορούν να αναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 2, ή να αναδιανεμηθούν χωρίς να ληφθεί υπόψη η κλείδα κατανομής, στα κράτη μέλη που πληρούν τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και μόνον για το έτος 1994, η Επιτροπή μπορεί, μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους, να επιτρέψει, εντός του ορίου των χορηγήσεων του προϋπολογισμού προς το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου, ποσοστό συγχρηματοδότησης ανώτερο του 50 %.

3. Η συγχρηματοδότηση προϋποθέτει:

- δήλωση προθέσεων του κράτους μέλους, διαβιβαζόμενη εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από την Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου του συγκεκριμένου οικονομικού έτους,

- την υποβολή πριν από τις 15 Ιανουαρίου μιας συγγραφής υποχρεώσεων στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η συγχρηματοδότηση. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις,

- διαβουλεύσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τις 31 Μαρτίου, με την Επιτροπή, για την ανάθεση της σύμβασης, καθώς και για ένα προσωρινό προϋπολογισμό. Όποια και εάν είναι η μορφή που θα δοθεί στη σύμβαση αυτή από το κράτος μέλος, η εκ μέρους της Επιτροπής έγκριση της συγχρηματοδότησης πρέπει να ανανεώνεται ετησίως.

Και στις τρεις περιπτώσεις, αρητική γνώμη της Επιτροπής, ή μη διεξαγωγή διαβουλεύσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ισοδυναμεί με άρνηση της χρηματοδότησης. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει η ίδια μια συγγραφή υποχρεώσεων στα κράτη μέλη που το επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων λογίζεται αυτομάτως εγκριθείσα.

4. Η κοινοτική χρηματοδότηση απαιτεί την υποβολή αιτιολογικών εγγράφων. Σ' αυτά συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα κυριότερα στοιχεία της συμφωνίας μεταξύ του κράτους μέλους και του ή των παρεχόντων υπηρεσίες, καθώς και οι αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής. Για την επιστροφή των ποσών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή στην Επιτροπή των εν λόγω αποδείξεων το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου του έτους που έπεται του σχετικού οικονομικού έτους.

5. Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως του κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να προκαταβάλει τμήμα των ποσών για την κάλυψη των ετήσιων επιστροφών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Η μετατροπή σε εθνικό νόμισμα των ποσών σε Ecu γίνεται βάσει της ισοτιμίας που ισχύει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του σχετικού ημερολογιακού έτους, η οποία δημοσιεύθηκε στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή μπορεί να αποκτήσει και να διανείμει δωρεάν στους οργανισμούς ελέγχου, ή στους παρέχοντες υπηρεσίες που έχουν ορισθεί από τους οργανισμούς αυτούς, τις δορυφορικές εικόνες που είναι απαραίτητες για τους ελέγχους, των οποίων ο κατάλογος θα καταρτισθεί σε συνεργασία με το κράτος μέλος σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1. Οι εικόνες αυτές αποτελούν ιδιοκτησία της Επιτροπής και της επιστρέφονται μετά το πέρας των εργασιών. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλάβει εργασίες που αποσκοπούν στην τελειοποίηση της τεχνικής και των μεθόδων εργασίας στον τομέα του ελέγχου των γεωργικών εκτάσεων με τηλεανίχνευση.

Άρθρο 3

Η κοινοτική συγχρηματοδότηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, στους τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, δεν μπορεί να σωρευθεί με τη χρηματοδοτική συμμετοχή που προβλέπεται σε άλλους κανονισμούς, και ιδίως:

- τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1992 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων,

- τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 307/91 του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 για την ενίσχυση των ελέγχων ορισμένων δαπανών που επιβαρύνουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων (5).

Άρθρο 4

Η Επιτροπή θεπσίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με τη διαδικασία του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70.

Άρθρο 5

Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 οι λέξεις "καθώς και για την απόκτηση αεροφωτογραφικών ή δορυφορικών εικόνων και την ανάλυσή τους", καταργούνται.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή υποβάλλει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, έκθεση προς το Συμβούλιο με θέμα τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη από τις τυχόν κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1994.

Ωστόσο, για τις δαπάνες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εξακολουθεί να ισχύει, στην αρχική του διατύπωση, το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92.

Για το 1994, οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 περιπτώσεις 1 και 2 διενεργούνται αντιστοίχως εντός των δύο εβδομάδων και εντός του μηνός που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 1994.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(1) ΕΕ αριθ. C 282 της 20. 10. 1993, σ. 14

(2) ΕΕ αριθ. 20 της 24. 1. 1994.

(3) ΕΕ αριθ. L 355 της 5. 12. 1992, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 (ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 1)

(5) ΕΕ αριθ. L 37 της 9. 2. 1991, σ. 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κλείδα κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2

"(%)"" ID="1">Βέλγιο> ID="2">2,3"> ID="1">Δανία> ID="2">2,4"> ID="1">Γερμανία> ID="2">10,1"> ID="1">Ελλάδα> ID="2">8,7"> ID="1">Ισπανία> ID="2">18,1"> ID="1">Γαλλία> ID="2">14,6"> ID="1">Ιρλανδία> ID="2">4,5"> ID="1">Ιταλία> ID="2">20,1"> ID="1">Λουξεμβούργο> ID="2">0,6"> ID="1">Κάτω Χώρες> ID="2">3,0"> ID="1">Πορτογαλία> ID="2">5,7"> ID="1">Ηνωμένο Βασίλειο> ID="2">9,9 ">

Top