EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_055_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 55

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 55

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 337 0083
 

31993D0723

 

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 1993, Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välisen eräiden viinien vastavuoroista tariffikiintiöiden käyttöön ottoa koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (93/723/EY)

3

 
1993 L 337 0093
 

31993D0724

 

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 1993, Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen tekemisestä (93/724/EY)

13

 
1993 L 337 0172
 

31993D0725

 

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 1993, Euroopan yhteisön ja Romanian välisen eräiden viinien vastavuoroista tariffikiintiöiden käyttöönottoa koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (93/725/EY)

92

 
1993 L 337 0177
 

31993D0726

 

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 1993, Euroopan yhteisön ja Romanian välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen tekemisestä (93/726/EY)

97

 
1993 L 338 0026
 

31993R3669

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3669/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, asetusten (ETY) N:o 2328/91, (ETY) N:o 866/90, (ETY) N:o 1360/78, (ETY) N:o 1035/72 ja (ETY) N:o 449/69 muuttamisesta tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen rakenteiden mukauttamisen nopeuttamiseksi yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen liittyen

176

 
1993 L 338 0035
 

31993R3670

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3670/93, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, Portugaliin tuotavan maissin erityisestä tuontijärjestelmästä

185

 
1993 L 340 0015
 

31993L0118

 

Neuvoston direktiivi 93/118/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun direktiivin 85/73/ETY muuttamisesta

188

 
1993 L 340 0021
 

31993L0119

 

Neuvoston direktiivi 93/119/EY annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, eläinten suojelusta teurastus- tai lopettamishetkellä

194

 
1993 L 340 0035
 

31993L0120

 

Neuvoston direktiivi 93/120/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 90/539/ETY muuttamisesta

207

 
1993 L 340 0039
 

31993L0121

 

Neuvoston direktiivi 93/121/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 91/494/ETY muuttamisesta

212

 
1994 L 006 0012
 

31994R0029

 

Komission asetus (EY) N:o 29/94, annettu 7 päivänä tammikuuta 1994, asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta Kanariansaarilla oleville tuottajille myönnettävien emolehmäpalkkio-oikeuksien osalta

214

 
1994 L 007 0015
 

31994D0009

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1993, jäsenvaltioiden oikeuttamisesta säätämään poikkeuksia tietyistä kolmansista maista peräisin olevaa kasvualustaa koskevista neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksistä tehdyn päätöksen 93/447/ETY muuttamisesta (94/9/EY)

215

 
1994 L 014 0001
 

31994D0014

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1993, niiden yhteisön laitosten luettelosta, joille on myönnetty väliaikainen ja rajoitettu poikkeus tuoreen lihan tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista yhteisön erityisistä terveysmääräyksistä (94/14/EY)

217

 
1994 L 016 0001
 

31994R0080

 

Komission asetus (EY) N:o 80/94, annettu 18 päivänä tammikuuta 1994, lampaan- ja vuohenlihan tuottajapalkkiota koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2700/93 muuttamisesta

325

 
1994 L 016 0010
 

31994D0020

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivien 66/404/ETY ja 71/161/ETY vaatimuksia (94/20/EY)

326

 
1994 L 016 0016
 

31994D0021

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä tammikuuta 1994, kolmansien maiden siemenviljelmillä suoritettavien viljelystarkastusten vastaavuudesta tehdyn seitsemännen neuvoston päätöksen 85/355/ETY ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta tehdyn seitsemännen neuvoston päätöksen 85/356/ETY muuttamisesta (94/21/EY)

333

 
1994 L 017 0007
 

31994R0086

 

Komission asetus (EY) N:o 86/94, annettu 19 päivänä tammikuuta 1994, voin sisältämän sitosterolin ja stigmasterolin määrittämisessä käytettävästä vertailumenetelmästä

335

 
1994 L 018 0016
 

31994D0024

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 1994, kolmansista maista lähtöisin olevien eläinten ja tuotteiden eläinlääkäritarkastuksia varten valittujen rajatarkastusasemien luettelosta ja päätösten 92/430/ETY ja 92/431/ETY kumoamisesta (94/24/EY)

344

 
1994 L 020 0002
 

31994R0114

 

Komission asetus (EY) N:o 114/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994, maito- ja maitotuotealalla sovellettavan maatalouden muuntokurssin määräytymisperusteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1756/93 muuttamisesta

355

 
1994 L 021 0001
 

31994R0120

 

Komission asetus (EY) N:o 120/94, annettu 25 päivänä tammikuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1533/93 sekä interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2131/93 muuttamisesta

357

 
1994 L 021 0003
 

31994R0121

 

Komission asetus (EY) N:o 121/94, annettu 25 päivänä tammikuuta 1994, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan ja Slovakian tasavallan sopimuksissa määrätystä tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta tuontimaksusta vapauttamisesta

359

 
1994 L 021 0007
 

31994R0122

 

Komission asetus (EY) N:o 122/94, annettu 25 päivänä tammikuuta 1994, tietyistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinituotteista valmistettujen juomasekoitusten määritelmän, kuvauksen ja esittelyn osalta

363

 
1994 L 021 0023
 

31994D0035

 

Komission päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 1994, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Portugalissa tehdyn päätöksen 93/602/EY muuttamisesta (94/35/EY)

365

 
1994 L 021 0022
 

31994D0034

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 1994, Animo-tietokoneverkon perustamisesta (94/34/EY)

367

 
1994 L 022 0007
 

31994R0133

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 133/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1785/81 muuttamisesta

369

 
1994 L 022 0050
 

31994D0040

 

Komission päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 1994, luettelosta Zimbabwen laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan lihavalmisteita yhteisöön (94/40/EY)

374

 
1994 L 022 0051
 

31994D0041

 

Komission päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 1994, päätöksen 87/119/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee luetteloa Brasilian laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan lihavalmisteita yhteisöön (94/41/EY)

375

 
1994 L 023 0033
 

31994D0043

 

Komission päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 1994, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla tehdyn päätöksen 93/13/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/43/EY)

377

 
1994 L 024 0002
 

31994R0163

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 163/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994, tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta annetun asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttamisesta

378

 
1994 L 024 0006
 

31994R0165

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994, yhteisön osallistumisesta kaukohavaintotarkastusten rahoitukseen ja tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta

380

 
1994 L 024 0033
 

31994R0177

 

Komission asetus (EY) N:o 177/94, annettu 28 päivänä tammikuuta 1994, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

383

 
1994 L 024 0038
 

31994R0180

 

Komission asetus (EY) N:o 180/94, annettu 28 päivänä tammikuuta 1994, maito- ja maitotuotealalla sovellettavan maatalouden muuntokurssin määräytymisperusteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1756/93 muuttamisesta

385

Top