EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:024:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 24, 29. januar 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 24
37. årgang
29. januar 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 162/94 af 24. januar 1994 om forlængelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold på importen af isobutanol med oprindelse i Den Russiske Føderation

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 163/94 af 24. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 386/90 om kontrol i forbindelse med udførsel af landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb

2

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 164/94 af 24. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2076/92 om fastsættelse af præmier for tobak i blade pr. sortsgruppe samt af forarbejdningskvoterne fordelt på sortsgrupper og på medlemsstater

4

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 165/94 af 24. januar 1994 om Fællesskabets medfinansiering af kontrol ved telemåling og om ændring af forordning (EØF) nr. 3508/92 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger

6

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 166/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af eksportafgifterne for korn

9

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 167/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 168/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for ris og brudris

14

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 169/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

17

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 170/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

20

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 171/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

22

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 172/94 af 28. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

24

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 173/94 af 28. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

26

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 174/94 af 28. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

28

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 175/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

30

 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 176/94/EKSF af 28. januar 1994 om indførelse af et efterfølgende fællesskabstilsyn med import af jern- og stålprodukter, der henhører under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og som har oprindelse i tredjelande

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 177/94 af 28. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder

33

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 178/94 af 28. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3503/91 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på Fællesskabets indre marked af ca. 11 300 tons ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

34

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 179/94 af 28. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1912/92 og (EØF) nr. 1913/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af dels De Kanariske Øer, dels Azorerne og Madeira med oksekødsprodukter

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 180/94 af 28. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1756/93 om de udløsende begivenheder for landbrugsomregningskursen for mælk og mejeriprodukter

38

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 181/94 af 28. januar 1994 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp

39

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 182/94 af 28. januar 1994 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

47

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 183/94 af 28. januar 1994 om fastlæggelse af, i hvilket omfang de ansøgninger om udstedelse af importlicenser, der er indgivet i januar 1994 for visse former for fjerkrækød, kan imødekommes

56

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 184/94 af 28. januar 1994 om fastlæggelse af, i hvilket omfang de ansøgninger om udstedelse af importlicenser, der er indgivet i januar 1994 for visse varer inden for svinekødsektoren, kan imødekommes

57

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 185/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

58

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 186/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for frugt og grønsager

61

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 187/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

64

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 188/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødsektoren

69

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 189/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

72

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 190/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

74

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 191/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

76

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 192/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af importafgifterne for foderblandinger

80

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 193/94 af 28. januar 1994 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

82
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top