EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:211:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 211, 15. juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 211

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
15. juni 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien ( 1 )

1

 

*

Erklæring fra Kommissionen

23

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område under covid-19-pandemien ( 1 )

24

 

*

Erklæring fra Kommissionen

29

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/955 af 27. maj 2021 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1156 for så vidt angår formularer, modeller, procedurer og tekniske ordninger for offentliggørelse af og underretninger om markedsføringsregler, gebyrer og afgifter og om præcisering af de oplysninger, der skal meddeles med henblik på oprettelsen og ajourføringen af den centrale database om grænseoverskridende markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter, samt formularer, modeller og procedurer for meddelelse af sådanne oplysninger ( 1 )

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/956 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/957 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

48

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/958 af 31. maj 2021 om fastlæggelse af formatet for rapportering af data og oplysninger om markedsførte fiskeredskaber og om udtjente fiskeredskaber, der indsamles i medlemsstaten, og formatet for kvalitetskontrolrapporten i henhold til artikel 13, stk. 1, litra d), og artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top