EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:211:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 211, 2021. gada 15. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 211

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 15. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā ( 1 )

1

 

*

Komisijas paziņojums

23

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā ( 1 )

24

 

*

Komisijas paziņojums

29

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/955 (2021. gada 27. maijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 piemērošanai attiecībā uz veidlapām, veidnēm, procedūrām un tehniskajiem risinājumiem tirdzniecības noteikumu, maksu un nodevu publicēšanai un paziņošanai un precizē informāciju, kura jāpaziņo, lai izveidotu un uzturētu centrālo datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību, kā arī šādas informācijas paziņošanai izmantojamās veidlapas, veidnes un procedūras ( 1 )

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/956 (2021. gada 31. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/957 (2021. gada 31. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/958 (2021. gada 31. maijs), ar ko nosaka formātu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 13. panta 2. punktu ziņojami dati un informācija par tirgū laistiem zvejas rīkiem un dalībvalstīs savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem un iesniedzams kvalitātes pārbaudes ziņojums

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top