EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:211:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 211, 15 юни 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 211

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
15 юни 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Текст от значение за ЕИО)

1

 

*

Изявление на Комисията

23

 

*

Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Текст от значение за ЕИО)

24

 

*

Изявление на Комисията

29

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/955 на Комисията от 27 май 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формулярите, образците, процедурите и техническите правила за публикациите и уведомленията относно правилата по отношение на предлагането и относно таксите и разходите и за определяне на информацията, която трябва да бъде съобщена за създаването и поддържането на централната база данни за трансграничното предлагане на АИФ и ПКИПЦК, както и формулярите, образците и процедурите за съобщаване на такава информация ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/956 на Комисията от 31 май 2021 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/957 на Комисията от 31 май 2021 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/958 на Комисията от 31 май 2021 година за определяне на формàта за докладване на данни и информация за пуснатите на пазара риболовни уреди и за събраните отпадъци от риболовни уреди в държавите членки, както и на формàта за доклада за проверка на качеството в съответствие с член 13, параграф 1, буква г) и член 13, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top