EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:060:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 60, 28. februar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 60

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
28. februar 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/334 af 19. december 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser eller angivelser forud for afgang i forbindelse med søtransport mellem Unionens toldområde og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og øen Man

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/335 af 27. februar 2019 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår registreringen af spiritussen »Tequila« som en geografisk betegnelse

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/336 af 27. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1141/2010 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 for så vidt angår den rapporterende medlemsstat med hensyn til evalueringen af 1-methylcyclopropen, famoxadon, mancozeb, methiocarb, methoxyfenozid, pirimicarb, pirimiphos-methyl og thiacloprid ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/337 af 27. februar 2019 om godkendelse af aktivstoffet mefentrifluconazol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

12

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/338 af 20. februar 2019 om forlængelse af skærpet overvågning over for Grækenland (meddelt under nummer C(2019) 1481)

17

 

*

Afgørelse (EU) 2019/339 truffet af formanden for Europa-Kommissionen af 21. februar 2019 om høringskonsulentens funktion og beføjelser i visse handelsprocedurer

20

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 246/2018 af 5. december 2018 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen [2019/340]

29

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 18/2019 af 8. februar 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/341]

31

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 21/2019 af 8. februar 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/342]

34

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2018/1497 af 8. oktober 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategori 17 og anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i kosttilskud ( EUT L 253 af 9.10.2018 )

35

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald ( EUT L 190 af 12.7.2006 )

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top