EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:060:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 60, 28. veebruar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 60

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
28. veebruar 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/334, 19. detsember 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegade osas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Kanalisaartelt ja Mani saarelt lähtuva või sinna suunduva meretranspordi puhul

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/335, 27. veebruar 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa seoses piiritusjoogi „Tequila“ registreerimisega geograafilise tähisena

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/336, 27. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1141/2010 ja rakendusmäärust (EL) nr 686/2012 seoses referentliikmesriigiga 1-metüültsüklopropeeni, famoksadooni, mankotseebi, metiokarbi, metoksüfenosiidi, pirimikarbi, metüülpirimifossi ja tiaklopriidi hindamiseks ( 1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/337, 27. veebruar 2019, millega kiidetakse heaks toimeaine mefentriflukonasool vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

12

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/338, 20. veebruar 2019, mis käsitleb Kreeka üle tehtava tõhustatud järelevalve pikendamist (teatavaks tehtud numbri C(2019) 1481)

17

 

*

Euroopa Komisjoni presidendi otsus (EL) 2019/339, 21. veebruar 2019, ärakuulamise eest vastutava ametniku tööülesannete ja pädevuse kohta teatavates kaubandusmenetlustes

20

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 246/2018, 5. detsember 2018, millega muudetakse EMP lepingu VI lisa „Sotsiaalkindlustus“ [2019/340]

29

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 18/2019, 8. veebruar 2019, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2019/341]

31

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 21/2019, 8. veebruar 2019, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2019/342]

34

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 8. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1497 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses toidugrupiga 17 ja toidu lisaainete kasutamisega toidulisandites) parandus ( ELT L 253, 9.10.2018 )

35

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012) parandus ( ELT L 193, 30.7.2018 )

36

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top