EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:060:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 60, 28 lutego 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 60

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
28 lutego 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/334 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/335 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do rejestracji napoju spirytusowego „Tequila” jako oznaczenia geograficznego

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/336 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w związku z oceną 1-metylocyklopropenu, famoksadonu, mankozebu, metiokarbu, metoksyfenozydu, pirymikarbu, pirymifosu metylu i tiakloprydu ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/337 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mefentriflukonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

12

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/338 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia wzmocnionego nadzoru w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1481)

17

 

*

Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej (UE) 2019/339 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień rzecznika praw stron w niektórych postępowaniach w sprawie handlu

20

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja wspólnego Komitetu EOG nr 246/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG [2019/340]

29

 

*

Decyzja wspólnego Komitetu EOG nr 18/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/341]

31

 

*

Decyzja wspólnego Komitetu EOG nr 21/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/342]

34

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1497 z dnia 8 października 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności 17 i stosowania dodatków do żywności w suplementach diety ( Dz.U. L 253 z 9.10.2018 )

35

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top