EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:060:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 60, 28 февруари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 60

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
28 февруари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/334 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на сроковете за подаване на обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване в случай на морски транспорт от и за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Англо-нормандските острови и остров Ман

1

 

*

Регламент (ЕС) 2019/335 на Комисията от 27 февруари 2019 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регистрацията на спиртната напитка „Tequila“ като географско указание

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/336 на Комисията от 27 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1141/2010 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 по отношение на държавата членка докладчик за оценката на 1-метилциклопропен, фамоксадон, манкозеб, метиокарб, метоксифенозид, пиримикарб, пиримифос-метил и тиаклоприд ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/337 на Комисията от 27 февруари 2019 година за одобряване на активното вещество мефентрифлуконазол в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/338 на Комисията от 20 февруари 2019 година относно продължаването на засиленото наблюдение на Гърция (нотифицирано под номер С(2019) 1481)

17

 

*

Решение (ЕС) 2019/339 на председателя на Европейската комисия от 21 февруари 2019 година относно функцията и мандата на служителя по изслушването при някои търговски процедури

20

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 246/2018 от 5 декември 2018 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП [2019/340]

29

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/2019 от 8 февруари 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/341]

31

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 21/2019 от 8 февруари 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/342]

34

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/1497 на Комисията от 8 октомври 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категория храни 17 и употребата на добавки в храните в хранителни добавки ( ОВ L 253, 9.10.2018 г. )

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top