EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:016:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 16, 20. januar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 16

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
20. januar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/93 af 10. januar 2017 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Miel Villuercas-Ibores (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/94 af 19. januar 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumgluconat med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/95 af 19. januar 2017 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er ansøgt om i de ansøgninger om importlicens og ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i perioden 1. til 7. januar 2017 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/96 af 19. januar 2017 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den tredje dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

27

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/97 af 4. juli 2016 om statsstøtte SA.40168 — 2015/C (ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)) gennemført af Nederlandene med hensyn til den professionelle fodboldklub Willem II i Tilburg (meddelt under nummer C(2016) 4061)  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/98 af 18. januar 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/519/EU for så vidt angår standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af hunde, katte og fritter (meddelt under nummer C(2017) 123)  ( 1 )

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/99 af 18. januar 2017 om ændring af Kommissionens beslutning 93/195/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel til Mexico og USA og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger om Kina og Mexico i listen over tredjelande og dele heraf, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2017) 128)  ( 1 )

44

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/100 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2017/1)

51

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/101 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/2)

53

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/102 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/3)

55

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/103 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/4)

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top