EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:016:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 16, 2017. gada 20. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 16

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 20. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/93 (2017. gada 10. janvāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Miel Villuercas-Ibores (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/94 (2017. gada 19. janvāris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nātrija glikonāta importam

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/95 (2017. gada 19. janvāris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2017. gada 1. līdz 7. janvārim iesniegtajos importa licenču pieteikumos un importēšanas tiesību pieteikumos, saskaņā ar tarifa kvotām, kas mājputnu gaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/96 (2017. gada 19. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trešajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

27

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/97 (2016. gada 4. jūlijs) par valsts atbalstu SA.40168 – 2015/C (ex SA.33584 – 2013/C (ex 2011/NN)), ko Nīderlande īstenojusi par labu Tilburgas profesionālajam futbola klubam Willem II (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4061)  ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/98 (2017. gada 18. janvāris), ar ko Īstenošanas lēmuma 2013/519/ES pielikumā groza veterinārā sertifikāta paraugu suņu, kaķu un mājas sesku importēšanai Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 123)  ( 1 )

37

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/99 (2017. gada 18. janvāris), ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumiem skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem paredzētu reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz Meksiku un Amerikas Savienotajām Valstīm groza Lēmumu 93/195/EEK un ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Ķīnu un Meksiku to trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 128)  ( 1 )

44

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/100 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2017/1)

51

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/101 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ECB/2017/2)

53

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/102 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/3)

55

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/103 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/4)

57

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Konvencijā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ( OV L 339, 21.12.2007. ) (Labotā versija: OV L 147, 10.6.2009. )

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top