EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:016:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 16, 20. tammikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 16

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
20. tammikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/93, annettu 10 päivänä tammikuuta 2017, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Miel Villuercas-Ibores (SAN))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/94, annettu 19 päivänä tammikuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan natriumglukonaatin tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena

3

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/95, annettu 19 päivänä tammikuuta 2017, asetuksella (EY) N:o 616/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän tammikuuta ja 7 päivän tammikuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa ja tuontioikeushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/96, annettu 19 päivänä tammikuuta 2017, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kolmannessa osatarjouskilpailussa

27

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2017/97, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2016, valtiontuesta SA.40168–2015/C (ex SA.33584–2013/C (ex 2011/NN)), jonka Alankomaat on toteuttanut Tilburgin Willem II -nimisen ammattilaisjalkapalloseuran hyväksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4061)  ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/98, annettu 18 päivänä tammikuuta 2017, täytäntöönpanopäätöksen 2013/519/EU liitteen muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien unioniin tuontia koskevan eläinten terveystodistuksen mallin osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 123)  ( 1 )

37

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/99, annettu 18 päivänä tammikuuta 2017, päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen Meksikoon ja Amerikan yhdysvaltoihin viennin jälkeen ja päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinaa ja Meksikoa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 128)  ( 1 )

44

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/100, annettu 11 päivänä tammikuuta 2017, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annetun päätöksen (EU) 2015/774 muuttamisesta (EKP/2017/1)

51

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/101, annettu 11 päivänä tammikuuta 2017, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen EKP/2014/40 muuttamisesta (EKP/2017/2)

53

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/102, annettu 11 päivänä tammikuuta 2017, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2015/5 muuttamisesta (EKP/2017/3)

55

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/103, annettu 11 päivänä tammikuuta 2017, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2016/948 muuttamisesta (EKP/2017/4)

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top