EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:016:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 16, 20 януари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 16

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
20 януари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/93 на Комисията от 10 януари 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Miel Villuercas-Ibores (ЗНП)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/94 на Комисията от 19 януари 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев глюконат с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/95 на Комисията от 19 януари 2017 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 януари 2017 г. заявления за лицензии за внос и заявления за права на внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 616/2007 за птиче месо

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/96 на Комисията от 19 януари 2017 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/97 на Комисията от 4 юли 2016 година относно държавна помощ SA.40168 — 2015/C (ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)), приведена в действие от Нидерландия в полза на професионален футболен клуб Willem II в Tilburg (нотифицирано под номер С(2016) 4061)  ( 1 )

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/98 на Комисията от 18 януари 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2013/519/ЕС по отношение на образеца на ветеринарен здравен сертификат за внос в Съюза на кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2017) 123)  ( 1 )

37

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/99 на Комисията от 18 януари 2017 година за изменение на Решение 93/195/ЕИО по отношение на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви, след временен износ в Мексико и Съединените американски щати, и за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Китай и Мексико в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни (нотифицирано под номер С(2017) 128)  ( 1 )

44

 

*

Решение (ЕС) 2017/100 на Европейската централна банка от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2017/1)

51

 

*

Решение (ЕС) 2017/101 на Европейската централна банка от 11 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/2)

53

 

*

Решение (ЕС) 2017/102 на Европейската централна банка от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2017/3)

55

 

*

Решение (ЕС) 2017/103 на Европейската централна банка от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор (ЕЦБ/2017/4)

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top