EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:327:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 327, 9. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.327.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 327

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
9. december 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/818/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2011 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

1

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1276/2011 af 8. december 2011 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår behandling for at dræbe levedygtige parasitter i fiskevarer til konsum (1)

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1277/2011 af 8. december 2011 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (1)

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1278/2011 af 8. december 2011 om godkendelse af aktivstoffet bitertanol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 og Kommissionens beslutning 2008/934/EF (1)

49

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1279/2011 af 8. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

56

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1280/2011 af 8. december 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

58

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1281/2011 af 8. december 2011 om den minimumstold, der skal fastsættes for den første dellicitation inden for rammerne af den licitation, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2011

60

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/819/FUSP af 8. december 2011 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn

62

 

 

2011/820/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. december 2011 om ændring af Rådets direktiv 2002/56/EF for så vidt angår datoen i artikel 21, stk. 3, indtil hvilken medlemsstaterne har bemyndigelse til at forlænge gyldigheden af beslutninger om ligestilling af læggekartofler fra tredjelande (meddelt under nummer K(2011) 8929)  (1)

66

 

 

2011/821/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. december 2011 om anerkendelse af Kap Verde i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer K(2011) 8998)  (1)

67

 

 

2011/822/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. december 2011 om anerkendelse af Bangladesh i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer K(2011) 8999)  (1)

68

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top