Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:327:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 327, 9 декември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.327.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
9 декември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/818/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2011 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство

1

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителните търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1276/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на третирането с цел унищожаване на жизнеспособни паразити в рибните продукти за консумация от човека (1)

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1277/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход (1)

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1278/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година за одобряване на активното вещество битертанол, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията и на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (1)

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1279/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

56

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1280/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

58

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1281/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011

60

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/819/ОВППС на Съвета от 8 декември 2011 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Африканския рог

62

 

 

2011/820/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2011 година за изменение на Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на датата, посочена в член 21, параграф 3, до която държавите-членки имат правото да продължават валидността на решенията относно равностойността на посадъчен материал от картофи от трети страни (нотифицирано под номер C(2011) 8929)  (1)

66

 

 

2011/821/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2011 година относно признаването на Кабо Верде по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица (нотифицирано под номер C(2011) 8998)  (1)

67

 

 

2011/822/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2011 година относно признаването на Бангладеш по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица (нотифицирано под номер C(2011) 8999)  (1)

68

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top