EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 164, 26. juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.164.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 164

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
26. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 550/2009 af 25. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2009 af 25. juni 2009 om ændring af bilag V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (dispensation for overfladeaktive stoffer) (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 553/2009 af 25. juni 2009 om åbning af en særlig licitation med henblik på videresalg på EF's marked af majs, der er høstet før produktionsåret 2007/08, fra det ungarske interventionsorgan

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 554/2009 af 25. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2597/2001 om toldkontingenter for visse vine med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2009 af 25. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor (1)

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 556/2009 af 25. juni 2009 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 431/2008

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 557/2009 af 25. juni 2009 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2009-30. juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 412/2008

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 558/2009 af 25. juni 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

40

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/49/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber (1)

42

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning) (1)

45

 

*

Kommissionens direktiv 2009/70/EF af 25. juni 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl som aktivstoffer (1)

59

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/492/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 22. juni 2009 om Fællesskabets finansielle bidrag til trustfond 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) til bekæmpelse af mund- og klovesyge uden for Fællesskabet

64

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top