EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:363:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 363, 20. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 363

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
20. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

1

 

*

Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie varebevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

81

 

*

Rådets direktiv 2006/97/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie varebevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

107

 

*

Rådets direktiv 2006/98/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

129

 

*

Rådets direktiv 2006/99/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

137

 

*

Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

141

 

*

Rådets direktiv 2006/101/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende fri udveksling af tjenesteydelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

238

 

*

Rådets direktiv 2006/102/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

241

 

*

Rådets direktiv 2006/103/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

344

 

*

Rådets direktiv 2006/104/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende landbrug (lovgivning på veterinær- og plantesundhedsområdet) på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

352

 

*

Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

368

 

*

Rådets direktiv 2006/106/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 94/80/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

409

 

*

Rådets direktiv 2006/107/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 89/108/EØF om dybfrosne levnedsmidler og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

411

 

*

Rådets direktiv 2006/108/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 90/377/EØF og 2001/77/EF vedrørende energi på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

414

 

*

Rådets direktiv 2006/109/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 94/45/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

416

 

*

Rådets direktiv 2006/110/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 95/57/EF og 2001/109/EF vedrørende statistikker på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

418

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

2006/881/FUSP
Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 30. november 2006 om tilpasning af afgørelse 96/409/FUSP om indførelse af et nødpas for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

422

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top