EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:197:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 197, 28. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 197

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
28. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/2005 af 27. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/2005 af 26. juli 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2005 af 27. juli 2005 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2005 af 27. juli 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1207/2005 af 27. juli 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1208/2005 af 27. juli 2005 om sjette ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1763/2004 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2005 af 27. juli 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 174/2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i forbindelse med militære aktiviteter til Côte d’Ivoire

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2005 af 27. juli 2005 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 28. juli 2005

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2005 af 27. juli 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

26

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 22. juli 2005 om udnævnelse af dommerne ved Retten for EU-personalesager

28

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollen til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

30

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 27. juli 2005 om en undtagelse fra Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår oprindelsesreglerne for muskler af muslinger af slægten Placopecten magellanicus fra Saint Pierre og Miquelon (meddelt under nummer K(2005) 2819)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top